Slider

Algemeen

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

In de trilogen over de nieuwe verordening Technische Maatregelen hebben de Rapporteur en Schaduw Rapporteurs een uniek besluit genomen. Ze hebben hun overleg opgeschort en vragen de Adviesraden om hen meteen na het zomerreces te adviseren. De Europese Commissie is, in een ultieme poging om haar voorstel niet te laten stranden, met een volkomen nieuw en ongetest concept van visserijbeheer op de proppen gekomen. Vanwege het ingewikkelde en technische karakter van de besluitvorming wil het EP nu advies hebben van de AC’s. In die AC’s werken visserijbedrijfsleven en NGO’s nauw samen.

Lees verder

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Pulsvissers die zijn aangesloten bij VisNed en de Nederlandse Vissersbond zien per direct af van de vrijwillig gemaakte afspraken met staandwantvissers. Aanleiding vormen de protestactie van enkele Nederlandse staandwantvissers afgelopen maandag in IJmuiden tegen de pulsvisserij en de felle uitlatingen in de pers.

Lees verder

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de EU en Noorwegen werden zogenaamde Harvest Control Rules (d.w.z. regels voor het oogsten) geformuleerd die nu voorgelegd worden aan ICES voor een wetenschappelijke beoordeling. Schol werd geschrapt uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer.

Lees verder

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR - voorheen Imares) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 31 juli tot 15 september (week 31 -37) uitvoert.

Lees verder

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

De aanlandplicht, het pulsdossier, de nieuwe controleverordening en de verduurzaming van garnalenvisserij waren de belangrijkste zorgpunten die VisNed afgelopen week met Tweede Kamerleden heeft gedeeld. Op hun beurt spraken zij daarover met minister Schouten in een Algemeen Overleg op 12 juni. De Minister deed daarbij belangrijke toezeggingen.

Lees verder

PO Wieringen - VisNed van start

PO Wieringen - VisNed van start

Nu de PO Wieringen aangesloten is bij VisNed, wordt er geïnvesteerd in de onderlinge band. Het VisNed team was op vrijdagmiddag 8 juni te gast in Den Oever voor de aftrapbijeenkomst.

Lees verder

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Op verzoek van Peter van Dalen praatte Pim Visser de Europarlementariërs van de groep 'ECR' bij over aanlandplicht, duurzaamheid, wind op Zee, Brexit en Gesloten Gebieden. Gerard van Balsfoort deed hetzelfde voor de pelagische visserij.

Lees verder

Privacyverklaring VisNed

Privacyverklaring VisNed

VisNed vindt privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lees verder

VisNed toekomstgericht versterkt

VisNed toekomstgericht versterkt

Vorig najaar kreeg VisNed het advies om de werkwijze aan te passen en werden vacatures opengesteld om het team te versterken. In de afgelopen maand zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers benoemd: Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop. Hepke komt het VisNed-team vanaf 11 juni versterken. Nathanaël volgt in september.

Lees verder

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Afgelopen woensdag heeft Wybenga Advocaten uit Rotterdam namens meer dan 30 visserijondernemers en namens VisNed en NVB een zienswijze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend tegen het openbaar maken van persoons- en bedrijfsgegevens van de schipper en de eigenaar van vissersvaartuigen die in 2017 door de NVWA onderworpen zijn aan een inspectie op zee.

Lees verder

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

Twee maal was ik mee geweest met een pulskotter op de Noordzee, maar over garnalenvissen en de Waddenzee wist ik eigenlijk weinig. Hoe leer je iets over visserij? Meedoen. Vorige week ging ik mee met de garnalenkotter WR 54 van de familie Rotgans.

Lees verder

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Op 29 juni worden de nieuwe ICES-adviezen gepresenteerd. Ter voorbereiding daarop zijn de visserijbiologen afgelopen dinsdag bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse klus om een update te maken van de ontwikkelingen van de belangrijkste visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak. Dit jaar gaat het voor Nederland vooral om tong, schol en tarbot.

Lees verder

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Vorige week heeft een groot aantal visserijbedrijven een brief van de NVWA ontvangen waarin aangegeven werd dat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ingediend waarbij rapporten van inspecties van vissersvaartuigen werden opgevraagd. Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangen wij daarvan graag zo snel mogelijk een kopie voor het indienen van een zienswijze / bezwaar!

Lees verder

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Afgelopen week werden ook wij opgeschrikt door het bericht dat SGP visserij woordvoerder Elbert Dijkgraaf besloten heeft om de Tweede Kamer te verlaten. VisNed reageerde op het nieuws met een twitterbericht waar we verder niets aan toe voegen: Een toegankelijk, wijs en betrokken Kamerlid verlaat ons parlement. VisNed, de verbonden vissers en hun families bedanken Elbert Dijkgraaf voor zijn inzet voor de kottersector. Wij wensen hem voor de komende periode alle goeds en bovenal Gods zegen toe!

Lees verder

Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering

Tweemaal per jaar komen de leden van de European Association of Producer Organisations (EAPO) samen om te spreken over actuele thema’s. Afgelopen 22 maart vond deze vergadering in Brussel plaats. Als voorzitter van de EAPO leidde Pim Visser deze vergadering. Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht en een gelijk speelveld in Europa rondom markt, productie en afzet.

Lees verder

VisNed vernieuwt en structureert

VisNed vernieuwt en structureert

Er ligt veel op het bord van de visserijsector, en daarmee op het bord van VisNed. Tijd voor vernieuwing van het bestuursoverleg en herstructurering van het team. 

Lees verder

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer drie uur lang over de visserij. De Kamerleden waren vooraf uitgebreid geïnformeerd door VisNed over aanlandplicht, wind op zee, technische maatregelen, Fishing for Litter en het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Puls domineerde het overleg. Negatieve berichtgeving van de NOS gaf daar zeker een impuls aan. Een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Lees verder

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE vertegenwoordigt de 10.000 kleinschalige vissers in Europa. In Brussels hebben zij hun plannen uitgebreid toegelicht.

Lees verder

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

De visserijactiviteiten van Nederlandse vissersvaartuigen in het Engelse Kanaal breiden gestaag uit. Al vele jaren vindt er overleg plaats tussen Franse, Engelse en Belgische visserijvertegenwoordigers en vissers om afspraken te maken over de ruimtelijke spreiding van hun visserij-activiteiten. VisNed is nu ook toegetreden tot dit overleg om de belangen van de Nederlandse vloot te behartigen.

Lees verder

Team 'Net ff anders' wint VisHack met net dat rekening houdt met gedrag van vissen

Team 'Net ff anders' wint VisHack met net dat rekening houdt met gedrag van vissen

Op 9 en 10 maart organiseerde Stichting de Noordzee de 32 uur durende 'VisHack', een hackathon voor de kottervisserij. De centrale vraag tijdens deze eerste VisHack luidde: Kunnen vissers gebruikmaken van ruimtelijke data- en communicatietechnologie om ongewenste bijvangst te verminderen?
VisNed denkt graag mee en was goed vertegenwoordigd: Wouter van Broekhoven heeft een vraagstuk gepitcht, David Ras en Noor Visser namen deel aan een team, Maarten Drijver was lid van de jury.

Lees verder

Ondernemersplatform ChristenUnie te gast op Urk

Ondernemersplatform ChristenUnie te gast op Urk

Het landelijke ondernemersplatform van de ChristenUnie was vorige week met een grote groep te gast bij Post Consultancy op Urk. Louwe Post, die zijn carrière van visserman tot ondernemer levendig presenteerde, lanceerde er ook zijn activiteiten met betrekking tot crowdfunding voor de visserij, gericht op overname van bedrijven met opvolgingsproblemen. De groep werd verder toegesproken door Pim Visser over zijn lobbywerk en door Peter van Dalen over zijn werk als Europarlementariër. Daarna werd uitgebreid gediscussieerd en uiteraard een visje gegeten.

Lees verder

Vissenwelzijn

Vissenwelzijn

Gezamenlijke opinie van de kottervisserij, pelagische visserij en handel/ verwerking op vissenwelzijn.

Lees verder

Waarom gaat visserijbeleid niet over mensen?

Waarom gaat visserijbeleid niet over mensen?

Visserijbeheer gaat over het beheren van de activiteiten, waardoor de visbestanden binnen veilige biologische grenzen bevist worden. Terwijl het bij de motivatie van vissers vooral gaat om hun bedrijf en hun families. Toch wordt beleid bepaald door de biologie en niet door sociaal-economische factoren. Vanuit VisNed vragen we hier al heel lang aandacht voor en daarom organiseerde de Noordzee Adviesraad een workshop over sociaaleconomische aspecten rondom het beslissen over beschermde gebieden.

Lees verder

Constructief gesprek met Deense visserijsector wordt vervolgd

Constructief gesprek met Deense visserijsector wordt vervolgd

Afgelopen dinsdag was een uitgebreide delegatie van VisNed en NVB (waaronder 7 actieve vissers) te gast bij de Deense zusterorganisatie om te overleggen over een aantal gemeenschappelijk dossiers. In het hoofdkantoor te Taulov werd ter voorbereiding op het aanstaande "scholseizoen" in Deense wateren aandacht geschonken aan de wederzijdse visserijactiviteiten. Over verbeterde communicatie werden werkafspraken werden gemaakt. Verder werd van gedachten gewisseld over (garnalen)puls, aanlandplicht en Brexit. Onderwerpen met veel gemeenschappelijke belangen. Een zinvolle bijeenkomst in een goede sfeer waarbij de afspraak werd gemaakt om de contacten intensief te houden. In augustus komen de Denen naar Nederland.

Lees verder

Even voorstellen: Noor Visser

Even voorstellen: Noor Visser

Toen ik in 2015 voor mijn studie sociale geografie een onderwerp moest kiezen voor een onderzoeksproject, koos ik voor het onderwerp 'visserij op de Noordzee'. Hoewel mijn naam natuurlijk anders doet vermoeden, was dat een opvallende keuze: ik wist niks over visserij en kende ook niemand die in de visserij werkte. Daar kwam al gauw verandering in.

Lees verder

Interessant gesprek met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor Groen Links

Interessant gesprek met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor Groen Links

Een goed geïnformeerd parlement neemt op feiten gebaseerde beslissingen. Dat vindt VisNed heel belangrijk. Daarom maakten Geert Meun en Pim Visser graag gebruik van de uitnodiging van Suzanne Kröger, de nieuwe visserijwoordvoerder van Groen Links om nader kennis te maken.

Lees verder

Noordzee AC maakt zich 4x zorgen

Noordzee AC maakt zich 4x zorgen

NSAC maakt zich zorgen om invoering aanlandplicht
De invoering van de aanlandplicht is een zaak voor de lidstaten rond de Noordzee. Die worstelen daarmee. Maar de tijd dringt. De Noordzee-adviesraad (NSAC) - een samenwerking van Visserijorganisaties en NGO's - draagt steeds gegevens aan, maar we constateren dat de lidstaten een beetje de boel de boel dreigen te laten.

Lees verder

Financiers van NGO's kijken in de VisNed keuken

Financiers van NGO's kijken in de VisNed keuken

NGO’s zijn voor hun financiering aangewezen op grote geldschieters. Dat zijn de goede doelenfondsen uit binnen- en buitenland. VisNed is van mening dat die financiers ook over de ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de visserijsector geïnformeerd moeten worden.

Lees verder

Meepraten over marktontwikkelingen in de Markt Adviesraad

Meepraten over marktontwikkelingen in de Markt Adviesraad

Over de markt in de visserijsector wordt nu gesproken in de MAC, de markt Adviesraad. Dit keer aandacht voor onder andere de Pap’s, Importvrije platvis, wegen bij aanlanding en opslag in ijswater.

Lees verder

Verdere uitbouw van

Verdere uitbouw van "Vist Ik Het Maar" van start

De wereld van informatievoorziening is constant in beweging. In de visserijsector verandert er ook veel en snel. De oude manieren van informeren hebben afgedaan. Websites, YouTube, Facebook en Twitter zijn de geëigende kanalen geworden. Zelf lespakketten samenstellen toegesneden op specifieke groepen leerlingen en die laten downloaden is het moderne leren geworden. Maar ook moet het brede publiek of dieper geïnteresseerden bediend kunnen worden. Dat gaat de komende drie jaar gebeuren in de verdere uitbouw van het project Vist Ik Het Maar.

Lees verder

Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden

Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden

Het wordt steeds drukker in onze achtertuin. Vroeger waren beroepsvissers de gebruikers van de Noordzee bij uitstek, maar dat is al lang niet zo. Ook in visserijland verandert er veel. In Europa wordt de rol van recreatieve en van zgn. ‘kleinschalige’ visserij steeds belangrijker. Daarom stelt VisNed de toenadering vanuit en de contacten met Sportvisserij Nederland en met NetVISwerk zo op prijs.

Lees verder

Misverstanden in Denemarken vragen om goed overleg

Misverstanden in Denemarken vragen om goed overleg

In het afgelopen jaar zijn er een aantal misverstanden en incidenten in Denemarken voorgevallen. Omdat wij als Nederlandse vissers in Deense wateren te gast zijn, willen we deze incidenten voorkomen.

Lees verder

Europees project SUMARiS voor duurzaam beheer van roggen en vleten

Europees project SUMARiS voor duurzaam beheer van roggen en vleten

Sinds het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid mogen aangelande roggen, met afmetingen die niet aan de verkoopvoorwaarden voldoen, niet worden verkocht. Om op deze problematiek in te spelen heeft de Franse visserijorganisatie FROM Nord in juli 2017 een Europees project gelanceerd om een duurzaam en grensoverschrijdend beheer voor de roggenbestanden te realiseren. VisNed is geassocieerd partner in dit project.

Lees verder

LIFE: PO systeem is 'Fishy Business'

LIFE: PO systeem is 'Fishy Business'

De NGO Low Impact Fishers of Europe (LIFE) is voorstander van kleinschalige visserij. In een pamflet kwalificeren zij het PO-systeem als een ‘Fishy Business”: een stinkend zaakje. Een regelrechte aanval op de manier waarop in lidstaten visrechten worden toegedeeld, die over de rug van de PO’s wordt ingezet!

Lees verder

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

De afgelopen jaren heeft VisNed ingezet op het bouwen aan vertrouwen in de visserijsector. We zijn blij dat dat niet onopgemerkt is gebleven. Dat vertrouwen heeft geresulteerd in aandacht voor visserij in het regeerakkoord. Sterker nog, als vertegenwoordiger van Vissers met Toekomst kunnen wij ons voorlopig aansluiten bij het motto van dit kabinet: ‘vertrouwen in de toekomst.’ Dat we als agrisector een eigen Ministerie met een eigen Minister krijgen sterkt dat vertrouwen. Dat betekent immers dat de onderwerpen Landbouw, Visserij, Voedsel en Natuur elke vrijdag aan de vergadertafel in de Trêveszaal aan bod zullen komen.

Lees verder

Inloggen