Belangenbehartiging: Algemeen

Politiek, beleid en maatschappelijke ontwikkeling

VisNed is betrokken bij specifieke beleidsthema's, zoals visserijbeleid, natuurbeleid en ruimtelijke ordening op zee. Daarnaast houden we ons echter ook bezig met algemene onderwerpen, zoals promotie en informatie. Zo zijn we te vinden op diverse visserijdagen en beurzen, maar ook op de Wereldhavendagen in Rotterdam. Daarnaast organiseren we regelmatig gastlessen, lezingen en bijeenkomsten met studenten, leden van het Europarlement of belanghebbenden op de Noordzee. 

Op deze een selectie van onze betrokkenheid bij brede maatschappelijke ontwikkelingen, politiek en sectorpromotie. 

Het Nederlands Visbureau

Het Nederlands Visbureau

Namens alle dragende partijen uit aanvoer en handel is een project ingediend voor promotie van vis en visserij: vis is namelijk een duurzaam gevangen en gezond product, met de visserij als een sector die van groot belang is voor de specifieke visserijgemeenschappen.

Lees verder

Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Hoewel het vorige week in Londen tijdens een overleg tussen de EU en Noorwegen officieel ging over de invulling van lange termijn-beheerplannen was er vooral aandacht voor de korte termijn: hoe gaan we om met het TAC-advies kabeljauw voor volgend jaar nu er een ICES-advies op tafel ligt met daarin een korting van 70% ? De belangrijkste betrokken sectoren ( Verenigd Koninkrijk en Denemarken) werken aan een gezamenlijk voorstel.

Lees verder

Voedselproducenten spreken onvrede uit

Voedselproducenten spreken onvrede uit

Vorige week dinsdag, 1 oktober, trokken boeren massaal naar het Malieveld uit onvrede over de manier waarop ze door politiek en media neergezet worden. Ook vissers waren van de partij. EMK voorzitter Job Schot hield op het podium een speech waarin hij uiting gaf van de gedeelde gevoelens van onmacht, onvrede en ongelijke behandeling die voedselproducenten ten deel valt.

Lees verder

NSAC aan de slag met druk werkprogramma

NSAC aan de slag met druk werkprogramma

Het Uitvoerend comité van de Noordzee Adviesraad (NSAC) kwam afgelopen week in Brussel bijeen. Na afronding van alle werkzaamheden rond de verhuizing van Aberdeen naar Zoetermeer en de zomervakanties is het drukke werkprogramma enthousiast ter hand genomen. In de Brusselse vergadering werd de nieuwe directeur van de Deense visserijorganisatie, Kenn Skau Fischer, tot nieuwe voorzitter van het Uitvoerend comité gekozen. Irene Kingma van stichting de Noordzee en de Schot Mike Park werden tot vicevoorzitter benoemd.

Lees verder

Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen

Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Ook werd het werkprogramma voor het komende jaar vastgesteld.

Lees verder

Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij

Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij

De Duitse voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen heeft haar team van Eurocommissarissen gepresenteerd. Onder de nieuwe titel “Eurocommissaris voor Milieu en Oceanen” is de 28-jarige Litouwse politicus Virginijus Sinkevičius haar kandidaat. Wederom wordt een politicus uit een zeevarende en vissende natie verantwoordelijk voor het nautische Directoraat Generaal. Een jonge politicus, die de nieuwe ontwikkeling in Europa belichaamt.

Lees verder

Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Op 28 september wordt een overleg gepland met de aanvoerders van Noorse kreeft. Aanleiding hiervoor is de toename in het aantal vaartuigen wat op Noorse kreeft vist, ontwikkelingen in de bestanden en visgebieden en marktontwikkelingen. 

Lees verder

HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

VisNed wil de aankomende OSW-dag nogmaals onder de aandacht van vissers brengen. Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Vissers en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Lees verder

Wereldhavendagen weer enorm succes

Wereldhavendagen weer enorm succes

Voor het derde jaar op rij was de visserij vertegenwoordigd op de Wereldhavendagen in Rotterdam, van 6 tot en met 8 september. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling en zijn er veel gesprekken gevoerd. De Wereldhavendagen trokken 345.000 bezoekers naar de kotter TX-1 van de familie Vonk, waar VisNed, EMK en VistikhetMaar elkaar goed aanvulden.

Lees verder

Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

De Europese Richtlijn voor de implementatie van de ‘Work in Fishing’ Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO) treedt op 15 november 2019 in werking in Nederland. Het verdrag stelt eisen ten aanzien van de leef- en werkomstandigheden aan boord, onder andere op het gebied van accommodatieruimtes en arbeid- en rusttijden.

Lees verder

Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Op 14 augustus 2019 is in de Europese wateren de nieuwe Verordening Technische Maatregelen van kracht geworden. De nieuwe regeling is het resultaat van jarenlange onderhandelen en vervangt de verordening uit 1998. 

Lees verder

Voorstellen aanpassing beheer Noorse kreeft

Voorstellen aanpassing beheer Noorse kreeft

De visserij op Noorse kreeft krijgt binnen onze kottervloot een steeds groter belang. Daarnaast wordt een aantal zaken geconstateerd waardoor een gezond beheer van de bestanden op de visgronden waar Nederlandse kotters doorgaans actief zijn in het gedrang komt. Daarom overleggen de PO’s over de aanpassing van de beheersmaatregelen. Daarbij is het van belang dat ook vlagkotters hier een bijdrage aan leveren.

Lees verder

Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Jaarlijks worden door het Deutsche Fischereiverband de Duitse visserijdagen georganiseerd, studiedagen die de volle breedte van sportvisserij, binnenvisserij en zeevisserij in Duitsland omvatten. Op uitnodiging van onze Duitse zusterorganisatie werd deelgenomen, waarbij internationale onderwerpen als Brexit, Aanlandplicht en Derde landen akkoorden aan de orde kwamen. 

Lees verder

Visserij op de Wereldhavendagen

Visserij op de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen in Rotterdam zijn hét maritieme mega event van Nederland. Voor het derde jaar op rij meert de TX 1 van de familie Vonk af in de Rijnhaven. Op de kade presenteren VisNed en actiegroep EMK de kottersector met stand, activiteiten en natuurlijk goede gesprekken en laten we zo een breed publiek kennis maken met de visserij.

Lees verder

UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Lees verder

Zomerstop nieuwsbrief

Zomerstop nieuwsbrief

In verband met de vakantieperiode verschijnt de VisNed-nieuwsbrief een aantal weken niet. De eerstvolgende nieuwsbrief zal DV op vrijdag 30 augustus 2019 uitkomen.

Lees verder

Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

De gezamenlijke belangen van visserijbedrijven worden in Brussel behartigd door Europêche. Op 24 juli kwamen visserijvertegenwoordigers vanuit verschillende landen bij elkaar tijdens de algemene vergadering van Europêche. Tijdens de vergadering werd de strategie voor de komende periode besproken en vonden er gesprekken plaats met Chris Davies, de nieuwe voorzitter van de Visserijcommissie van het Europese Parlement, en de hoogste baas van DG Mare, Jao Machado.

Lees verder

Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in

Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in

Afkoelen op de steiger, visserijfeesten, een kotter vanaf je handdoek op het strand? In Nederland weet je één ding zeker: al is het deze week boven de dertig graden, ooit gaat het weer regenen en wat doe je dan in de vakantie? Nou, bijvoorbeeld naar het museum! Er is een mooie tentoonstelling over visserij in Museum Vlaardingen van 22 juni tot 10 november 2019 en VisNed geeft kaarten weg, maar daar moet je wel wat voor doen. 

Lees verder

EMK start petitie tegen wind op zee

EMK start petitie tegen wind op zee

Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) startte deze week een petitie waarin zij hun zorgen over de uitrol van wind op zee delen met een breed publiek. De petitie is onderdeel van een publiekscampagne op social media, en daarnaast lanceerde EMK het online bruinvisspel en een video waarin de zorgen worden aangekaart. De petitie is in een paar dagen tijd al door duizenden mensen ondertekend.

Lees verder

Traject Kottervisie van start

Traject Kottervisie van start

Vorige week is gestart met de gesprekken onder leiding van oud- Directeur Generaal van LNV, Annemie Burger, om te komen tot een voorzet richting het Ministerie van LNV ten behoeve van een op te stellen toekomstvisie op de demersale kottervisserij op de Noordzee. Vanuit LNV is het verzoek gedaan om inbreng te leveren voor een uiteindelijke visie in een samenwerking tussen sector en overheid. Het doel van de uiteindelijke LNV Kottervisie is om kaders en richting te schetsen voor visserijondernemers met oog op toekomstperspectief in een veranderende Noordzee. 

Lees verder

Brussel: Belangrijk netwerk en overleg

Brussel: Belangrijk netwerk en overleg

Na de Europese verkiezingen komt het werk in het Europees Parlement (EP) weer op gang. Afgelopen dagen waren er daarom diverse overleggen in het EP. Ook vergaderde de Europese Associatie van Producentenorganisaties (EAPO) en de Noordzee Adviesraad (NSAC) in Brussel en mochten we onze mening over de aanlandplicht geven aan een delegatie van het Britse House of Lords. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie organiseerde haar jaarlijkse haringparty, een belangrijk netwerk evenement.

Lees verder

PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

Op 6 juli vond de jaarlijkse ledenvergadering van PO Delta Zuid plaats. Vissers maken zich grote zorgen om hun toekomst, vanwege het pulsverbod, de uitrol van wind op zee en de claims van NGO's waar geen eind aan lijkt te komen. Visserijbedrijven die afhankelijk zijn van de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal voelen de gevolgen van het ruimtetekort op zee nu al. Delta Zuid is één van de vijf PO's die onder de landelijke koepel VisNed samenwerken. 

Lees verder

Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe

Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe

Tijdens de bijeenkomst van de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren, vorige week in het Belgische Gent, kwam weer een scala van onderwerpen aan de orde. Volle agenda’s van het Uitvoerend Comité en de verschillende werkgroepen zorgden voor een druk programma waarbij Geert Meun de Nederlandse kottervissers vertegenwoordigde Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersector

Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersector

LNV en de visserijsector zijn al maanden in gesprek over het voornemen om de BT vloot (pulskor/boomkor) toegang te geven tot TR1 (twinrig, borden en fly-shoot visserij op platvis, met name schol). Vorige week hebben ruim 50 ondernemers een brief aan LNV en RVO gestuurd, waarin zij hun zorgen hierover uiten. In deze brief wordt 'relatieve stabiliteit van de sector' genoemd als argument om de BT-TR1 flexibiliteit niet te gunnen. De stabiliteit van de visserijsector hangt echter samen met beschikbaarheid van quotum en niet met toegang tot visserijmethoden, mits er maatregelen zijn getroffen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Over die maatregelen waren alle partijen het tot vorige week met elkaar eens.

Lees verder

Twee kandidaten voor voorzitterschap Noordzee-adviesraad

Twee kandidaten voor voorzitterschap Noordzee-adviesraad

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en de Algemene jaarvergadering van de Noordzee-advies (NSAC) in Kopenhagen bijeen. Naast actuele onderwerpen stonden huishoudelijke zaken op het programma, alsmede de invulling van diverse functies waaronder het voorzitterschap van de  NSAC. Deze verkiezing werd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Lees verder

ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota

ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviezen voor volgend jaar gepresenteerd. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2019 de nieuwe vangstquota vast voor 2020, op basis van onder andere deze vangstadviezen. Ondanks dat ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond voor staan worden de TAC-Adviezen opnieuw verlaagd.

Lees verder

Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen

Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen

Van 22 juni t/m 10 november 2019 staat visserij centraal in Museum Vlaardingen in de tentoonstelling 'Schoon aan de haak. Schilderachtig vissersleven'. Gedurende deze maanden, worden 40 kunstwerken over het vissersleven in de 19e eeuw uit vooraanstaande collecties getoond. VisNed en de Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij hebben een bijdrage geleverd om de tentoonstelling mogelijk te maken, omdat beide organisaties waarde hechten aan het belang van kennis over de betekenis van de visserijgeschiedenis voor de ontwikkeling van Nederland.

Lees verder

Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) kent niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen op het ecologische vlak, maar ook op het sociaal-economische vlak. Werkgelegenheid, leefbaarheid van visserijgemeenschappen en natuurlijk het voorzien in voedsel als basis voor stabiele samenlevingen, zijn onderdeel van beleidsdoelstellingen. In de beleidsdiscussies blijft het sociale belang vaak onderbelicht. 

Lees verder

Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds

Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds

Ondanks dat de Europese maatregelen voor het beheer van kabeljauw vorig jaar zijn komen te vervallen zijn er diverse lidstaten die nog steeds bepaalde technische maatregelen in stand houden. Dat geldt ook voor Nederland vandaar nog een keer de opsomming van deze maatregelen.

Lees verder

Herziening visserijopleidingen

Herziening visserijopleidingen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een beroepscompetentieprofiel voor mbo-niveau 3 (SW5) en mbo-niveau 4 (S4). De Sectorraad Visserij, waar VisNed actief partner in is, heeft inbreng geleverd voor de nieuwe opleidingseisen. Afgelopen dinsdag 11 juni, werd op het Nova College te IJmuiden het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor de maritieme sector gepresenteerd, waarin veelzijdigheid en beroepsperspectief een belangrijke rol speelt. 

Lees verder

VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

De afgelopen weken hebben eigenaren van kotters opnieuw een factuur van de NVWA ontvangen voor keuringskosten van vis, nu over het boekjaar 2017. VisNed zet nog steeds vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten en zal, net als vorig jaar, namens de leden bezwaar aantekenen.

Lees verder

OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey

OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 29 juli tot 13 september uitvoert (week 31 - 37).

Lees verder

Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Binnenkort zal de vloot in een aantal stappen de pulsontheffing verliezen. Stopppen met puls betekent dat sommige schepen aanpassingen moeten doen waardoor er een nieuw scheepscertificaat nodig is. Ontheffinghouders van wie de ontheffing op korte termijn vervalt hebben een brief van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierover ontvangen, waarbij het van belang is de meegestuurde verklaring in te vullen. 

Lees verder

Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

De internationale belangenbehartiging in Brussel zal binnenkort plaatsvinden in een sterk veranderde arena. De Europese verkiezingsuitslag was naar verwachting, maar betekent wel dat er werk aan de winkel is. De bestaande machtsblokken van Christen Democraten en Sociaal Democraten zijn sterk geslonken. Het Groene blok is enorm opgekomen, evenals het Links Liberale blok van ALDE. In de komende periode zal duidelijk worden hoe het voor ons zo belangrijke PECH comité, het visserij comité, zal zijn samengesteld. Daarmee gaan we in het Europese verband van EAPO en Europêche aan de slag om met het nieuwe Europese Parlement een relatie op te bouwen.

Lees verder

Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij

Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij

Een aantal weken geleden stond in Visserijnieuws een artikel over het vastlopen van de gesprekken om te komen tot één belangenorganisatie voor de kottervisserij, onder leiding van voormalig Kamerlid Dhr. Elbert Dijkgraaf (SGP). Ondanks de vele pogingen om te komen tot één organisatie, is dat tot op heden nog niet gelukt. VisNed licht in dit bericht de insteek en overwegingen van de, bij VisNed, aangesloten producenten organisaties toe.

Lees verder

Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!

Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!

Het Europees visserijbeleid heeft directe invloed op het reilen en zeilen van de vloot en het wel en wee van familiebedrijven en visserijgemeenschappen. Zeker ook de komende vijf jaren: Nieuwe controle verordening; Tienjarige herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (heroverweging aanlandplicht); Belangrijke besluiten over gesloten gebieden en Implementatie van de nieuwe verordening Technische Maatregelen, incl. evaluatie puls onderzoeken. Alle reden dus om wel te gaan stemmen op 23 mei! Visserijnieuws besteedt er deze week ook aandacht aan.

Lees verder

Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

De Europese Unie en Noorwegen waren deze week in Londen bijeen om te praten over het toekomstig beheer van een aantal belangrijke visbestanden in de Noordzee. Het werd al snel duidelijk dat er geen conclusies getrokken konden worden en deze onderhandelingsronde leverde weinig voortgang op. In september staat een volgende bijeenkomst gepland, het is van belang dat er dan wel knopen doorgehakt worden.

Lees verder

Overzicht benutting Nederlandse quota 2019

Overzicht benutting Nederlandse quota 2019

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 9 mei 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 17 verwerkt zal zijn. Ter vergelijk de aanvoer tot 3 mei 2018, wat feitelijk tot en met week 16 van 2018 betekent.

Lees verder

Vissen in Noordelijke wateren

Vissen in Noordelijke wateren

Steeds meer Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de PO van groot belang is wanneer in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden.

Lees verder

Positief overleg met Denen over Skagerrak

Positief overleg met Denen over Skagerrak

VisNed onderhoudt goede contacten met de Deense visserijsector, waarbij ondermeer constructief overleg heeft gezorgd voor een verbeterde verstandhouding met betrekking tot Deense Staandwant vissers en Nederlandse boomkorvissers op de Noordzee. Deze week ging VisNed in gesprek met Deense collega's, om te zien of dit succes navolging kan krijgen voor de visserij in het Skagerrak.

Lees verder

Procedure voor Gebiedsbescherming

Procedure voor Gebiedsbescherming

Europese besluitvorming over gebiedsbescherming is een ingewikkeld en langdurig traject. Tussentijdse beslissingen over visserijmaatregelen komen vaak meerdere keren in de publiciteit en dat werkt verwarrend. Dat merkten we recent rond de berichtgeving over het Friese Front. Daarom lichten we hier de diverse stappen en de volgorde toe.

Lees verder

Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserijovertredingen ?

Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserijovertredingen ?

Hoe keurig de visser zich ook aan alle regelgeving probeert te houden, het gaat - ook door de overdaad aan regels - weleens mis. Gevolg kan zijn dat de ondernemer hierover bericht van het Openbaar Ministerie ontvangt. Dit kan een dagvaarding, een strafbeschikking of een transactievoorstel zijn. Omdat wij hierover geregeld vragen van onze leden krijgen, met name over de strafbeschikking, volgen hierna in het kort de verschillen tussen deze drie, de mogelijke bestuursrechtelijke gevolgen en enkele afrondende tips.

Lees verder

Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Al tien jaar maakt VisNed deel uit van de Scheepvaart Advies Groep (SAN). Nautische intervisie door 'vakgenoten op zee'. De SAN vergadert twee keer per jaar in Rotterdam aan boord van het voormalig loodsvaartuig “Castor” Alle nautische aspecten van de Noordzee worden daar besproken.

Lees verder

Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Het Pensioenfonds PGB heeft opnieuw aan veel bedrijven in de Nederlandse kottervisserij een vragenlijst gestuurd om vast te stellen of er door de eigenaar van het visserijbedrijf verplicht moet worden deelgenomen in het Pensioenfonds Zeevisserij. De ondernemingen die deze vragenlijst ontvangen hebben worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de eigen PO of van VisNed, zodat de vragenlijst juist wordt ingevuld.

Lees verder

Hoe om te gaan met haaien en roggen

Hoe om te gaan met haaien en roggen

We kunnen vaststellen dat er door de vloot steeds meer roggen worden gevangen. Tegelijkertijd is op basis van het toepassen van het voorzorgsprincipe het quotum voor deze soort heel knellend. Onder de Aanlandplicht geldt voor de kottervloot voor deze soorten een uitzondering op basis van hoge overleving waaraan een aantal voorwaarden is verbonden.

Lees verder

Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Vorige week werd in het Bretonse plaatsje Plouescat voor de veertigste keer de Mid-Channel Conference gehouden. Al 4 decennia maken vissers en hun vertegenwoordigers afspraken over de ruimtelijke spreiding van de visserijactiviteiten in het Engelse Kanaal. Gezien de toename van de Nederlandse activiteiten in dit gebied neemt VisNed sinds enkele jaren deel aan dit overleg.

Lees verder

Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen in Madrid. Vele onderwerpen passeerden de revue. Conclusie is dat er erg veel werk ligt waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. In vogelvlucht een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

Lees verder

Goed overleg met Denemarken blijft belangrijk

Vandaag was opnieuw een uitgebreide delegatie van VisNed (mede namens de NVB) te gast bij de Deense zusterorganisatie om te overleggen over een aantal gemeenschappelijk dossiers. In het hoofdkantoor te Taulov werd ter voorbereiding op het aanstaande “scholseizoen” in Deense wateren aandacht geschonken aan de wederzijdse visserijactiviteiten. |Er is een verbeterde communicatie maar het kan nog beter. Verder werd van gedachten gewisseld over diverse actuele onderwerpen met veel gemeenschappelijke belangen. Een zinvolle bijeenkomst in een goede sfeer waarbij de afspraak werd gemaakt om de contacten intensief te houden.

Respect over en weer

Naar aanleiding van een aantal incidenten van Nederlandse vissers in Deense wateren nam VisNed ruim een jaar geleden het initiatief tot een overleg tussen de visserijorganisaties en betrokken vissers. Doelstelling: aangezien wij als Nederlandse vissers te gast zijn in Deense wateren, willen wij incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

De vorig jaar gemaakte afspraken werden geëvalueerd en geconcludeerd kan worden dat de communicatie tussen de vissers aanmerkelijk is verbeterd, o.a. in de zgn. Wrakkengroep-app. Er hebben zich in 2018 maar enkele incidenten voorgedaan tussen Deens staand en Nederlands gaand want, een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Medewerking van iedereen is

Ook werden meer beleidszaken besproken over Brexit, Technische Maatregelen en visserij in het Skagerrak.

Wat betreft de naleving van wet en regelgeving heeft VisNed haar duidelijke statement uit oktober 2017 herhaald; Nederlandse vissers moeten zich er terdege bewust van zijn dat ze te gast zijn in Deense wateren en dat het niet respecteren van al jaren geldende regelgeving volstrekt onaanvaardbaar is.

Brexit en aanlandplicht

Ook op de werkterreinen Brexit en aanlandplicht werden standpunten gewisseld. Deze liggen heel dicht bij elkaar. Bij de aanlandplicht verwachten we allebei onwerkbare situaties, nu nog verbloemd door een aantal vrijstellingen zoals bij schol en roggen.

Bij de Brexit wordt in EUFA-verband intensief samengewerkt en moet ook nagedacht worden over de post-Brexitsituatie waarbij bijvoorbeeld in de Adviesraden diverse werkzaamheden overgenomen moeten worden van Britse collega’s. In dit verband zullen Denemarken en Nederland moeten overleggen om tot een goede verdeling van deze extra taken te komen.

Afsluitend werd een gezamenlijke verklaring opgesteld ook bestemd voor Deense en Nederlandse overheid die hier te lezen is.

Lees verder

Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Op dinsdag 19 februari werd in Brussel een ledenbijeenkomst van EAPO gehouden, de Europese vereniging van PO’s. Een groot aantal medewerkers van de Europese Commissie kwam langs om een update te geven van al de verschillende dossiers die lopen. Er is gesproken over onder andere het EFMZV, dossier Technische Maatregelen, de aanlandplicht en de productie en afzetplannen van PO’s. Vanuit Nederland namen VisNed en de RVZ in Brussel aan dit Europese overleg deel.

Lees verder

Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector

Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector

Steeds meer beleidsambtenaren hebben een rol te vervullen in processen rondom visserij. Om ‘beeld en geluid’ te krijgen bij hun dossiers nodigt VisNed hen met enige regelmaat uit voor een kennismakingsbezoek aan de sector. Dat organiseren we op vroege vrijdagochtenden in IJmuiden.

Lees verder

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week woensdag vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Deze keer waren we te gast in het kantoor van de Rederscentrale in Oostende. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Lees verder

Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’

Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’

Onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (voormalig IMARES) organiseert voor de visserijsector een open dag op zaterdag 9 februari. Altijd al een kijkje in de keuken van visserijonderzoek willen nemen? U bent van harte welkom bij hun evenement ‘Volg de Vis’ aan de Haringkade 1 in IJmuiden!

Lees verder

Weinig voortgang invulling KRM

Weinig voortgang invulling KRM

Vorige week is er door de Europese Commissie een tweedaagse workshop georganiseerd, waar door een divers gezelschap van wetenschappers werd overlegd over een volgende stap in de invulling van de Kaderrichtlijn Marine Strategie (KRM). Conclusie kan zijn dat er weinig voortuitgang wordt geboekt.

Lees verder

Open Dag ROC Friese Poort Urk zaterdag 26 januari

Op zaterdag 26 januari organiseert ROC Friese Poort op locatie Urk van 09.30 uur tot 13.00 uur een Open Dag voor potentiële studenten en hun ouders. Studenten voor de opleidingen binnenvaart, koopvaardij en visserij krijgen zo alvast een beeld bij de school waar ze een belangrijk deel van hun leven dagelijks studeren. Ook volwassenen kunnen terecht voor informatie over verschillende volwassenenopleidingen, -cursussen en trainingen op nautisch gebied. Dit volwassenenonderwijs is flexibel ingericht en bedoeld voor zowel particulieren als voor (medewerkers van) organisaties.

Lees verder

Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Geachte lezer,

Namens het VisNed bestuur en ons team, wil ik iedereen die de visserij een warm hart toedraagt een gezond en voorspoedig 2019 wensen. De jaarwisseling is ook een moment waarbij je terugkijkt op het voorgaande jaar. Hoe een jaar op het persoonlijk vlak was, is niet voor iedereen in te schatten, maar voor het overgrote deel van onze leden was 2018 zakelijk een mooi jaar.

Lees verder

Open dagen visserijscholen STC Stellendam en Katwijk 19 januari

Open dagen visserijscholen STC Stellendam en Katwijk 19 januari

De visserijscholen in Stellendam en Katwijk organiseren op zaterdag 19 januari 2019 open dagen van 10.00 tot 14.00 uur. De locatie Stellendam is naast de opleiding zeevisvaart (BBL/BOL) tevens gespecialiseerd in de opleiding zeevaart (BOL). Zoals iedere grote open dag is het ook het bedrijfsleven aanwezig; Maaskant, Padmos, VisNed, Vissersbond, EMK, Prosea, Wartsilia SAM, Promac, Van Gemert en Zoon, J.P. de Wit assurantiën, Van Wijk installaties en constructies, Coöperatie Westvoorn, Wetec, United Fish Auctions, Visserij innovatie centrum Zuid West Nederland, Rederij v/d Zwan/Quotter en Pro-Liqiud. De open dag is gegroeid tot een dag waar schippers en bemanningsleden van de vissersvloot graag komen om elkaar te spreken en netwerken.

Lees verder

Schademelding kapotte netten MSC Zoe

De MSC Zoe heeft vorige week 281 containers verloren, met name ten Noorden van Terschelling. Er zijn berichten verstuurd via NAVTEX over locaties en veiligheidswaarschuwingen. Als sector zijn we momenteel bezig met de mogelijkheden om schade aan netten te verhalen op de rederij. Er is nu alvast de mogelijkheid om schade te melden, via een schadeformulier.

Lees verder

Vissers ruimen op! Grote schoonmaak na containerramp

Vissers ruimen op! Grote schoonmaak na containerramp

Op 2 januari heeft het containerschip MSC Zoe 277 containers verloren boven de Waddeneilanden. Een ramp van ongekende omvang, waarvan de gevolgen nog decennialang merkbaar zullen zijn. Vanaf woensdag waren er meteen berichten van vissers die wilden helpen maar waar opruimen op het strand relatief overzichtelijk is, is opruimen op zee een riskante en complexe operatie. In nauwe samenwerking met Barbara Holierhoek (Vissersvereniging Hulp in Nood en Ons Belang) en Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer, heeft VisNed een actie opgezet. Er zijn onder meer via EMK en de PO's veel vissers bereid gevonden mee te helpen om het afval afkomstig van de overboord gevallen containers te gaan opvissen. Op zaterdag 5 januari gaan de eerste schepen op de Waddenzee en Noordzee gericht vuilvissen. Ook voor de dagen erna staan er ook al schepen ingepland. 

Lees verder

Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Tijdens de Visserijraad in Brussel is vanmorgen vroeg, woensdag 19 december, overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2019. VisNed is al met al teleurgesteld met de uitkomst. Het tongbestand bevindt zich ruim binnen de veilige grenzen, maar ondanks de inzet is de voorgestelde korting op tong nauwelijks verlaagd. De korting op de Tong TAC is uiteindelijk op 20% uitgekomen. Wel is de gecombineerde TAC van Tarbot en Griet verhoogd, maar over het algemeen toch een beeld van aanzienlijke verlagingen om aan de heel strenge beheerbepalingen in het kader van de Maximaal Duurzame Oogst (MSY) te blijven doen.

Lees verder

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, liet Minister Schouten er geen twijfel over bestaan: zij streeft bij de komende onderhandelingen over de quota voor 2019 naar een gelijkblijvende TAC voor tong. Daarmee geeft de Minister gehoor aan de oproep van VisNed, die vergezeld ging van een aantal scenario-berekeningen door Wageningen Marine (WMR).

Lees verder

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Voor alle VisNed leden: dinsdag 8 januari 2019 organiseert het Nederlands Visbureau weer haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees verder

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben de enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de resultaten in 2017 inmiddels ingevuld. Om het beeld compleet te maken is er belang bij zoveel mogelijk reacties. WER helpt graag bij het invullen!

Lees verder

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

De jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben uiteindelijk 2 moeizame ronden geduurd, eentje in Bergen en de tweede vorige week in Londen. Na de eerste ronde twee weken geleden in Bergen, was er voor een aantal belangrijke TAC’s al enige duidelijkheid, maar hot-items bleven de TAC’s voor kabeljauw en haring en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”).

Lees verder

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

De Waddenacademie is beoordeeld met een 'zeer goed'. Hoewel ook VisNed toegevoegde waarde ziet van een agenderend kennisinstituut schetst het evaluatierapport een rooskleurig beeld, terwijl de manier waarop in 2017 het Waddenhuisberaad is opgezet en betrokken wetenschappers zich profileren, voor diverse partijen problematisch is gebleken. 

Lees verder

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

In het kader van het inwerktraject heeft VisNed-medewerker Nathanaël Middelkoop op dinsdag 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Hieronder een verslag.

Lees verder

BN-ers misleid door Our Fish

BN-ers misleid door Our Fish

Afgelopen week heeft de organisatie Our Fish een serie foto's gepubliceerd, waarop bekende Nederlanders naakt poseren met een dode vis. Hoewel er op de foto's esthetisch weinig valt af te dingen, geeft de achterliggende boodschap meer reden tot afkeuren. Our Fish wil met de fotoserie het idee verspreiden dat er sprake is van een te hoge visserijdruk. De campagne is geenszins uniek, FishLove publiceert jaarlijks een serie naaktfoto's waarop mensen poseren met vis. Our Fish heeft enkel nu dit idee naar Nederland gekopieerd. 

Lees verder

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Zoals eerder aangekondigd wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor Maritieme MBO-opleidingen. Hieronder een stand van zaken.

Lees verder

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Een goede opkomst en positief kritische vragen tijdens de najaarsvergadering van PO Wieringen op 9 november j.l. Er is samen met Maarten Drijver en Pim Visser uitgebreid stilgestaan bij actuele dossiers, waaronder Brexit, de pulslobby, onderzoeksprojecten en de PAP-garnalen. 

Lees verder

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

De tweede fase voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden is vorige week ingegaan toen de Europese Commissie voor een flink aantal visbestanden de vangstmogelijkheden voor volgend jaar presenteerde. Voor Noordzee-tong ligt er een forse verlaging voor, maar daarover zal nog stevig onderhandeld moeten worden.

Lees verder

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

De koepel van Europese visserijorganisaties Europêche had vorige week in Brussel overleg met een delegatie van het Oostenrijks voorzitterschap over een aantal actuele visserijonderwerpen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig die onder het hoofdstuk Technische Maatregelen aandacht vroeg voor de Pulsvisserij. Hoe dit afloopt blijft vooralsnog onduidelijk.

Lees verder

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Met je buren ben je het niet altijd over alles eens, maar in gesprek blijven met elkaar is heel belangrijk. Juist daarom heeft VisNed, samen met de PO NVB, een dag lang intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Belgische en Franse visserijsector.

Lees verder

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit moet het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vertrekken uit Aberdeen. Een ruime meerderheid van de aangesloten organisaties heeft voor Zoetermeer gekozen als nieuwe vestigingsplaats. Een mooi succes voor VisNed en de Elasmobranchen Vereniging (NEV).

Lees verder

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

Ook deze week stond in diverse Brusselse bijeenkomsten, waar VisNed aan deelnam, de Technische Maatregelen, waaronder Puls, prominent op de agenda. In de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzee-adviesraad afgelopen woensdag pleitte Pim Visser voor steun vanuit met name de hoek van de NGO’s om Pulsvisserij in de toekomst mogelijk te houden. Bij deze vergadering waren als observers ook visserijwethouder Geert Post van de gemeente Urk en Juriean Brands namens het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten aanwezig die met eigen ogen de inzet van VisNed konden opmerken.

Lees verder

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser is herkozen als voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering van EAPO. Hij wordt bijgestaan door Thomas Wenzel (penningmeester) en José Antonio Suarez Lianos (secretaris). De Belgische Rederscentrale voert het EAPO-secretariaat, waarbij Emiel Brouckaert de rol van algemeen secretaris zal blijven vervullen.

Lees verder

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

'De huidige Fmsy-waarden ertoe leiden dat er vangstmogelijkheden onbenut worden gelaten.' Zomaar een van de stellingen die op tafel lagen tijdens het slotsymposium van het Fmsy-project. Maar wat betekent dat nu voor de praktijk?

Lees verder

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit zal de Noordzee Adviesraad (NSAC) op korte termijn uit Aberdeen (Schotland) moeten vertrekken. VisNed zet zich in om de NSAC naar Zoetermeer te halen.

Lees verder

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Op 1 september is Johan Osinga als hoogste ambtenaar voor visserij bij het Ministerie van LNV aangetreden. VisNed heeft hem meteen uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij de sector. Gedurende de ochtend van maandag 8 oktober werd Osinga ondergedompeld in een voor hem helemaal nieuwe visserijwereld.

Lees verder

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met de laatste stand van zaken in het Pulsdossier en twee belangrijke maatregelen die komende maandag van kracht worden. Wij wijzen ook op het artikel over Puls in Visserijnieuws van vandaag.

Lees verder

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

Veel is onzeker met de aanstaande Brexit. Maar dat de zetel en het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vanuit het Schotse Aberdeen overgeheveld moet worden naar een domicilie in de EU staat vast. Vanuit VisNed is aangegeven dat er een voorstel komt om de zetel en het secretariaat in Nederland onder te brengen.

Lees verder

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Veel vissers lezen de nieuwsbrief aan boord. Daarvoor willen zij hem graag uitgeprint meenemen. Dat kan heel gemakkelijk!

Lees verder

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

VisNed is verbaasd over de opzet van de Noordzeedagen dit jaar en heeft dit te kennen gegeven bij de organisatie. 

Lees verder

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging natuurlijk over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Maar vooral in de werkgroep Engels Kanaalging het  toch vooral over het gevecht tussen Britse en Franse vissers over de Sint Jakobsschelpen.

Lees verder

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks kreeg afgelopen week bezoek van VisNed. Het werd een constructief gesprek over vissen op een postzegel en kansen voor een transitiefonds.

Lees verder

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Als je visser wilt worden, dan ga je naar de visserijschool. Zo is iedereen die op de kotter werkt begonnen. De laatste jaren valt het animo voor maritieme opleidingen echter tegen. Met name de pelagische sector, koopvaardij en de waterbouw hebben daar last van. Maar het gaat de kottervisserij ook niet voorbij. Een brede opleiding kan dat tij misschien keren.

Lees verder

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

In april is Chris Stoffer beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de SGP. Hij heeft Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Op verzoek van het College van B en W bezocht hij Urk. VisNed gaf tijdens de lunch een toelichting op de actualiteiten in de visserij. Daarbij werd vooral ingezoomd op de uitrol van Wind op Zee.

Lees verder

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Tijdens de bijeenkomst van de Noordwestelijke wateren Adviesraad twee weken geleden kwam zo'n beetje alles aan de orde. Het overleg, zowel politiek, beleidsmatig en technisch zal de komende maanden doorgaan, waarbij het voorzitterschap van de NWWAC het komende halfjaar bij Nederland ligt. Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Vervolgoverleg met de NVWA

Vervolgoverleg met de NVWA

In maart is na lange tijd het 'Visketen-overleg' met de NVWA weer hervat. De interpretatie en naleving van wet- en regelgeving is het meest prominente onderdeel van de agenda.

Lees verder

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Europarlementariër Peter van Dalen had zijn collega CU-politici uit gemeenten en provincies uitgenodigd in Houten voor een ‘bijpraat bijeenkomst’ over visserij actualiteiten. Aan VisNed was gevraagd input vanuit de kottersector te verzorgen. Daarbij kwamen Brexit, Wind op Zee, aanlandplicht en puls aan de orde.

Lees verder

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

Het nieuwe Europees Visserijfonds (EMFZV) moet de barrières wegnemen die ervoor zorgen dat onder het lopende fonds te weinig aanvragen werden gedaan. Vorige week ontvingen we van LNV de tekst van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw fonds. Een uitgebreid memo met ons commentaar hebben we inmiddels aan LNV verstuurd.

Lees verder

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

In haar voorstel voor een nieuwe EU Controleverordening slaat de Europese Commissie helemaal door. De visserijsector wordt in het voorstel gecriminaliseerd. Dat denkt Brussel te bestrijden met meer, strengere en nog onwerkbaardere regels. En dat terwijl de huidige regels, mits goed nageleefd en goed gehandhaafd, prima geschikt zijn voor het doel waar ze voor bedoeld zijn: een betrouwbare sector in een gelijk speelveld. In het overleg met LNV vorige week donderdag hebben Pim Visser en Geert Meun dit namens VisNed heel duidelijk gemaakt.

Lees verder

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Afgelopen woensdag tijdens de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad in Edinburgh bleek in diverse dossiers nog geen besluit genomen kon worden. Dat gold voor zaken die al geruime tijd lopen zoals de aanlandplicht maar ook voor het recente verzoek van het Europees Parlement om advies over de Technische Maatregelen. Nieuwe werkafspraken werden gemaakt waarbij over Zeebaars en Technische Maatregelen samen opgetrokken wordt met de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren.

Lees verder

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviesen gepresenteerd. ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond bijstaan. Tot grote verbazing van VisNed worden de de TAC-Adviezen echter fors verlaagd.

Lees verder

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Enige weken geleden heeft VisNed een zienswijze ingediend op het eerste deel van de Mariene Strategie deel 1, een programma om de milieutoestand van het Nederlands deel van de Noordzee te beoordelen. Het antwoord viel niet mee. Toch is de zienswijze een belangrijk signaal naar het ministerie en de politiek dat VisNed kritisch is en weet waar ze over praat.

Lees verder

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

De haringparty bij de EU is onmisbaar voor het bijhouden van Brusselse netwerken. Voor het VisNed team is deze bijeenkomst, net als voor de Redersvereniging en de Visfederatie al heel veel jaren ‘vaste prik’. Hoofdgast was dit jaar minister Carola Schouten.

Lees verder

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

In Europa wordt vis verhandeld en daarvoor gelden marktstandaarden. Deze afspraken zijn in 1996 vastgelegd. Hoog tijd dus voor een evaluatie door de Market Advisory Council (MAC) met als centrale vraag of de afspraken na twintig jaar nog houdbaar zijn. 

Lees verder

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

In de trilogen over de nieuwe verordening Technische Maatregelen hebben de Rapporteur en Schaduw Rapporteurs een uniek besluit genomen. Ze hebben hun overleg opgeschort en vragen de Adviesraden om hen meteen na het zomerreces te adviseren. De Europese Commissie is, in een ultieme poging om haar voorstel niet te laten stranden, met een volkomen nieuw en ongetest concept van visserijbeheer op de proppen gekomen. Vanwege het ingewikkelde en technische karakter van de besluitvorming wil het EP nu advies hebben van de AC’s. In die AC’s werken visserijbedrijfsleven en NGO’s nauw samen.

Lees verder

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Pulsvissers die zijn aangesloten bij VisNed en de Nederlandse Vissersbond zien per direct af van de vrijwillig gemaakte afspraken met staandwantvissers. Aanleiding vormen de protestactie van enkele Nederlandse staandwantvissers afgelopen maandag in IJmuiden tegen de pulsvisserij en de felle uitlatingen in de pers.

Lees verder

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de EU en Noorwegen werden zogenaamde Harvest Control Rules (d.w.z. regels voor het oogsten) geformuleerd die nu voorgelegd worden aan ICES voor een wetenschappelijke beoordeling. Schol werd geschrapt uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer.

Lees verder

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR - voorheen Imares) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 31 juli tot 15 september (week 31 -37) uitvoert.

Lees verder

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

De aanlandplicht, het pulsdossier, de nieuwe controleverordening en de verduurzaming van garnalenvisserij waren de belangrijkste zorgpunten die VisNed afgelopen week met Tweede Kamerleden heeft gedeeld. Op hun beurt spraken zij daarover met minister Schouten in een Algemeen Overleg op 12 juni. De Minister deed daarbij belangrijke toezeggingen.

Lees verder

PO Wieringen - VisNed van start

PO Wieringen - VisNed van start

Nu de PO Wieringen aangesloten is bij VisNed, wordt er geïnvesteerd in de onderlinge band. Het VisNed team was op vrijdagmiddag 8 juni te gast in Den Oever voor de aftrapbijeenkomst.

Lees verder

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Op verzoek van Peter van Dalen praatte Pim Visser de Europarlementariërs van de groep 'ECR' bij over aanlandplicht, duurzaamheid, wind op Zee, Brexit en Gesloten Gebieden. Gerard van Balsfoort deed hetzelfde voor de pelagische visserij.

Lees verder

Privacyverklaring VisNed

VisNed vindt privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lees verder

VisNed toekomstgericht versterkt

VisNed toekomstgericht versterkt

Vorig najaar kreeg VisNed het advies om de werkwijze aan te passen en werden vacatures opengesteld om het team te versterken. In de afgelopen maand zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers benoemd: Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop. Hepke komt het VisNed-team vanaf 11 juni versterken. Nathanaël volgt in september.

Lees verder

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Afgelopen woensdag heeft Wybenga Advocaten uit Rotterdam namens meer dan 30 visserijondernemers en namens VisNed en NVB een zienswijze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend tegen het openbaar maken van persoons- en bedrijfsgegevens van de schipper en de eigenaar van vissersvaartuigen die in 2017 door de NVWA onderworpen zijn aan een inspectie op zee.

Lees verder

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

Twee maal was ik mee geweest met een pulskotter op de Noordzee, maar over garnalenvissen en de Waddenzee wist ik eigenlijk weinig. Hoe leer je iets over visserij? Meedoen. Vorige week ging ik mee met de garnalenkotter WR 54 van de familie Rotgans.

Lees verder

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Op 29 juni worden de nieuwe ICES-adviezen gepresenteerd. Ter voorbereiding daarop zijn de visserijbiologen afgelopen dinsdag bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse klus om een update te maken van de ontwikkelingen van de belangrijkste visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak. Dit jaar gaat het voor Nederland vooral om tong, schol en tarbot.

Lees verder

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Vorige week heeft een groot aantal visserijbedrijven een brief van de NVWA ontvangen waarin aangegeven werd dat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ingediend waarbij rapporten van inspecties van vissersvaartuigen werden opgevraagd. Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangen wij daarvan graag zo snel mogelijk een kopie voor het indienen van een zienswijze / bezwaar!

Lees verder

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Afgelopen week werden ook wij opgeschrikt door het bericht dat SGP visserij woordvoerder Elbert Dijkgraaf besloten heeft om de Tweede Kamer te verlaten. VisNed reageerde op het nieuws met een twitterbericht waar we verder niets aan toe voegen: Een toegankelijk, wijs en betrokken Kamerlid verlaat ons parlement. VisNed, de verbonden vissers en hun families bedanken Elbert Dijkgraaf voor zijn inzet voor de kottersector. Wij wensen hem voor de komende periode alle goeds en bovenal Gods zegen toe!

Lees verder

Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering

Tweemaal per jaar komen de leden van de European Association of Producer Organisations (EAPO) samen om te spreken over actuele thema’s. Afgelopen 22 maart vond deze vergadering in Brussel plaats. Als voorzitter van de EAPO leidde Pim Visser deze vergadering. Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht en een gelijk speelveld in Europa rondom markt, productie en afzet.

Lees verder

VisNed vernieuwt en structureert

VisNed vernieuwt en structureert

Er ligt veel op het bord van de visserijsector, en daarmee op het bord van VisNed. Tijd voor vernieuwing van het bestuursoverleg en herstructurering van het team. 

Lees verder

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer drie uur lang over de visserij. De Kamerleden waren vooraf uitgebreid geïnformeerd door VisNed over aanlandplicht, wind op zee, technische maatregelen, Fishing for Litter en het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Puls domineerde het overleg. Negatieve berichtgeving van de NOS gaf daar zeker een impuls aan. Een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Lees verder

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE vertegenwoordigt de 10.000 kleinschalige vissers in Europa. In Brussels hebben zij hun plannen uitgebreid toegelicht.

Lees verder

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

De visserijactiviteiten van Nederlandse vissersvaartuigen in het Engelse Kanaal breiden gestaag uit. Al vele jaren vindt er overleg plaats tussen Franse, Engelse en Belgische visserijvertegenwoordigers en vissers om afspraken te maken over de ruimtelijke spreiding van hun visserij-activiteiten. VisNed is nu ook toegetreden tot dit overleg om de belangen van de Nederlandse vloot te behartigen.

Lees verder

Vissenwelzijn

Vissenwelzijn

Gezamenlijke opinie van de kottervisserij, pelagische visserij en handel/ verwerking op vissenwelzijn.

Lees verder