Slider

Algemeen

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, liet Minister Schouten er geen twijfel over bestaan: zij streeft bij de komende onderhandelingen over de quota voor 2019 naar een gelijkblijvende TAC voor tong. Daarmee geeft de Minister gehoor aan de oproep van VisNed, die vergezeld ging van een aantal scenario-berekeningen door Wageningen Marine (WMR).

Lees verder

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Voor alle VisNed leden: dinsdag 8 januari 2019 organiseert het Nederlands Visbureau weer haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees verder

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben de enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de resultaten in 2017 inmiddels ingevuld. Om het beeld compleet te maken is er belang bij zoveel mogelijk reacties. WER helpt graag bij het invullen!

Lees verder

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

De jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben uiteindelijk 2 moeizame ronden geduurd, eentje in Bergen en de tweede vorige week in Londen. Na de eerste ronde twee weken geleden in Bergen, was er voor een aantal belangrijke TAC’s al enige duidelijkheid, maar hot-items bleven de TAC’s voor kabeljauw en haring en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”).

Lees verder

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

De Waddenacademie is beoordeeld met een 'zeer goed'. Hoewel ook VisNed toegevoegde waarde ziet van een agenderend kennisinstituut schetst het evaluatierapport een rooskleurig beeld, terwijl de manier waarop in 2017 het Waddenhuisberaad is opgezet en betrokken wetenschappers zich profileren, voor diverse partijen problematisch is gebleken. 

Lees verder

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

In het kader van het inwerktraject heeft VisNed-medewerker Nathanaël Middelkoop op dinsdag 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Hieronder een verslag.

Lees verder

BN-ers misleid door Our Fish

BN-ers misleid door Our Fish

Afgelopen week heeft de organisatie Our Fish een serie foto's gepubliceerd, waarop bekende Nederlanders naakt poseren met een dode vis. Hoewel er op de foto's esthetisch weinig valt af te dingen, geeft de achterliggende boodschap meer reden tot afkeuren. Our Fish wil met de fotoserie het idee verspreiden dat er sprake is van een te hoge visserijdruk. De campagne is geenszins uniek, FishLove publiceert jaarlijks een serie naaktfoto's waarop mensen poseren met vis. Our Fish heeft enkel nu dit idee naar Nederland gekopieerd. 

Lees verder

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Zoals eerder aangekondigd wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor Maritieme MBO-opleidingen. Hieronder een stand van zaken.

Lees verder

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Een goede opkomst en positief kritische vragen tijdens de najaarsvergadering van PO Wieringen op 9 november j.l. Er is samen met Maarten Drijver en Pim Visser uitgebreid stilgestaan bij actuele dossiers, waaronder Brexit, de pulslobby, onderzoeksprojecten en de PAP-garnalen. 

Lees verder

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

De tweede fase voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden is vorige week ingegaan toen de Europese Commissie voor een flink aantal visbestanden de vangstmogelijkheden voor volgend jaar presenteerde. Voor Noordzee-tong ligt er een forse verlaging voor, maar daarover zal nog stevig onderhandeld moeten worden.

Lees verder

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

De koepel van Europese visserijorganisaties Europêche had vorige week in Brussel overleg met een delegatie van het Oostenrijks voorzitterschap over een aantal actuele visserijonderwerpen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig die onder het hoofdstuk Technische Maatregelen aandacht vroeg voor de Pulsvisserij. Hoe dit afloopt blijft vooralsnog onduidelijk.

Lees verder

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Met je buren ben je het niet altijd over alles eens, maar in gesprek blijven met elkaar is heel belangrijk. Juist daarom heeft VisNed, samen met de PO NVB, een dag lang intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Belgische en Franse visserijsector.

Lees verder

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit moet het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vertrekken uit Aberdeen. Een ruime meerderheid van de aangesloten organisaties heeft voor Zoetermeer gekozen als nieuwe vestigingsplaats. Een mooi succes voor VisNed en de Elasmobranchen Vereniging (NEV).

Lees verder

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

Ook deze week stond in diverse Brusselse bijeenkomsten, waar VisNed aan deelnam, de Technische Maatregelen, waaronder Puls, prominent op de agenda. In de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzee-adviesraad afgelopen woensdag pleitte Pim Visser voor steun vanuit met name de hoek van de NGO’s om Pulsvisserij in de toekomst mogelijk te houden. Bij deze vergadering waren als observers ook visserijwethouder Geert Post van de gemeente Urk en Juriean Brands namens het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten aanwezig die met eigen ogen de inzet van VisNed konden opmerken.

Lees verder

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser is herkozen als voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering van EAPO. Hij wordt bijgestaan door Thomas Wenzel (penningmeester) en José Antonio Suarez Lianos (secretaris). De Belgische Rederscentrale voert het EAPO-secretariaat, waarbij Emiel Brouckaert de rol van algemeen secretaris zal blijven vervullen.

Lees verder

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

'De huidige Fmsy-waarden ertoe leiden dat er vangstmogelijkheden onbenut worden gelaten.' Zomaar een van de stellingen die op tafel lagen tijdens het slotsymposium van het Fmsy-project. Maar wat betekent dat nu voor de praktijk?

Lees verder

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit zal de Noordzee Adviesraad (NSAC) op korte termijn uit Aberdeen (Schotland) moeten vertrekken. VisNed zet zich in om de NSAC naar Zoetermeer te halen.

Lees verder

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Op 1 september is Johan Osinga als hoogste ambtenaar voor visserij bij het Ministerie van LNV aangetreden. VisNed heeft hem meteen uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij de sector. Gedurende de ochtend van maandag 8 oktober werd Osinga ondergedompeld in een voor hem helemaal nieuwe visserijwereld.

Lees verder

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met de laatste stand van zaken in het Pulsdossier en twee belangrijke maatregelen die komende maandag van kracht worden. Wij wijzen ook op het artikel over Puls in Visserijnieuws van vandaag.

Lees verder

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

Veel is onzeker met de aanstaande Brexit. Maar dat de zetel en het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vanuit het Schotse Aberdeen overgeheveld moet worden naar een domicilie in de EU staat vast. Vanuit VisNed is aangegeven dat er een voorstel komt om de zetel en het secretariaat in Nederland onder te brengen.

Lees verder

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Veel vissers lezen de nieuwsbrief aan boord. Daarvoor willen zij hem graag uitgeprint meenemen. Dat kan heel gemakkelijk!

Lees verder

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

VisNed is verbaasd over de opzet van de Noordzeedagen dit jaar en heeft dit te kennen gegeven bij de organisatie. 

Lees verder

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging natuurlijk over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Maar vooral in de werkgroep Engels Kanaalging het  toch vooral over het gevecht tussen Britse en Franse vissers over de Sint Jakobsschelpen.

Lees verder

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks kreeg afgelopen week bezoek van VisNed. Het werd een constructief gesprek over vissen op een postzegel en kansen voor een transitiefonds.

Lees verder

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Als je visser wilt worden, dan ga je naar de visserijschool. Zo is iedereen die op de kotter werkt begonnen. De laatste jaren valt het animo voor maritieme opleidingen echter tegen. Met name de pelagische sector, koopvaardij en de waterbouw hebben daar last van. Maar het gaat de kottervisserij ook niet voorbij. Een brede opleiding kan dat tij misschien keren.

Lees verder

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

In april is Chris Stoffer beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de SGP. Hij heeft Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Op verzoek van het College van B en W bezocht hij Urk. VisNed gaf tijdens de lunch een toelichting op de actualiteiten in de visserij. Daarbij werd vooral ingezoomd op de uitrol van Wind op Zee.

Lees verder

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Tijdens de bijeenkomst van de Noordwestelijke wateren Adviesraad twee weken geleden kwam zo'n beetje alles aan de orde. Het overleg, zowel politiek, beleidsmatig en technisch zal de komende maanden doorgaan, waarbij het voorzitterschap van de NWWAC het komende halfjaar bij Nederland ligt. Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Vervolgoverleg met de NVWA

Vervolgoverleg met de NVWA

In maart is na lange tijd het 'Visketen-overleg' met de NVWA weer hervat. De interpretatie en naleving van wet- en regelgeving is het meest prominente onderdeel van de agenda.

Lees verder

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Europarlementariër Peter van Dalen had zijn collega CU-politici uit gemeenten en provincies uitgenodigd in Houten voor een ‘bijpraat bijeenkomst’ over visserij actualiteiten. Aan VisNed was gevraagd input vanuit de kottersector te verzorgen. Daarbij kwamen Brexit, Wind op Zee, aanlandplicht en puls aan de orde.

Lees verder

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

Het nieuwe Europees Visserijfonds (EMFZV) moet de barrières wegnemen die ervoor zorgen dat onder het lopende fonds te weinig aanvragen werden gedaan. Vorige week ontvingen we van LNV de tekst van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw fonds. Een uitgebreid memo met ons commentaar hebben we inmiddels aan LNV verstuurd.

Lees verder

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

In haar voorstel voor een nieuwe EU Controleverordening slaat de Europese Commissie helemaal door. De visserijsector wordt in het voorstel gecriminaliseerd. Dat denkt Brussel te bestrijden met meer, strengere en nog onwerkbaardere regels. En dat terwijl de huidige regels, mits goed nageleefd en goed gehandhaafd, prima geschikt zijn voor het doel waar ze voor bedoeld zijn: een betrouwbare sector in een gelijk speelveld. In het overleg met LNV vorige week donderdag hebben Pim Visser en Geert Meun dit namens VisNed heel duidelijk gemaakt.

Lees verder

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Afgelopen woensdag tijdens de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad in Edinburgh bleek in diverse dossiers nog geen besluit genomen kon worden. Dat gold voor zaken die al geruime tijd lopen zoals de aanlandplicht maar ook voor het recente verzoek van het Europees Parlement om advies over de Technische Maatregelen. Nieuwe werkafspraken werden gemaakt waarbij over Zeebaars en Technische Maatregelen samen opgetrokken wordt met de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren.

Lees verder

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviesen gepresenteerd. ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond bijstaan. Tot grote verbazing van VisNed worden de de TAC-Adviezen echter fors verlaagd.

Lees verder

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Enige weken geleden heeft VisNed een zienswijze ingediend op het eerste deel van de Mariene Strategie deel 1, een programma om de milieutoestand van het Nederlands deel van de Noordzee te beoordelen. Het antwoord viel niet mee. Toch is de zienswijze een belangrijk signaal naar het ministerie en de politiek dat VisNed kritisch is en weet waar ze over praat.

Lees verder

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

De haringparty bij de EU is onmisbaar voor het bijhouden van Brusselse netwerken. Voor het VisNed team is deze bijeenkomst, net als voor de Redersvereniging en de Visfederatie al heel veel jaren ‘vaste prik’. Hoofdgast was dit jaar minister Carola Schouten.

Lees verder

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

In Europa wordt vis verhandeld en daarvoor gelden marktstandaarden. Deze afspraken zijn in 1996 vastgelegd. Hoog tijd dus voor een evaluatie door de Market Advisory Council (MAC) met als centrale vraag of de afspraken na twintig jaar nog houdbaar zijn. 

Lees verder

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

In de trilogen over de nieuwe verordening Technische Maatregelen hebben de Rapporteur en Schaduw Rapporteurs een uniek besluit genomen. Ze hebben hun overleg opgeschort en vragen de Adviesraden om hen meteen na het zomerreces te adviseren. De Europese Commissie is, in een ultieme poging om haar voorstel niet te laten stranden, met een volkomen nieuw en ongetest concept van visserijbeheer op de proppen gekomen. Vanwege het ingewikkelde en technische karakter van de besluitvorming wil het EP nu advies hebben van de AC’s. In die AC’s werken visserijbedrijfsleven en NGO’s nauw samen.

Lees verder

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Pulsvissers die zijn aangesloten bij VisNed en de Nederlandse Vissersbond zien per direct af van de vrijwillig gemaakte afspraken met staandwantvissers. Aanleiding vormen de protestactie van enkele Nederlandse staandwantvissers afgelopen maandag in IJmuiden tegen de pulsvisserij en de felle uitlatingen in de pers.

Lees verder

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de EU en Noorwegen werden zogenaamde Harvest Control Rules (d.w.z. regels voor het oogsten) geformuleerd die nu voorgelegd worden aan ICES voor een wetenschappelijke beoordeling. Schol werd geschrapt uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer.

Lees verder

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR - voorheen Imares) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 31 juli tot 15 september (week 31 -37) uitvoert.

Lees verder

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

De aanlandplicht, het pulsdossier, de nieuwe controleverordening en de verduurzaming van garnalenvisserij waren de belangrijkste zorgpunten die VisNed afgelopen week met Tweede Kamerleden heeft gedeeld. Op hun beurt spraken zij daarover met minister Schouten in een Algemeen Overleg op 12 juni. De Minister deed daarbij belangrijke toezeggingen.

Lees verder

PO Wieringen - VisNed van start

PO Wieringen - VisNed van start

Nu de PO Wieringen aangesloten is bij VisNed, wordt er geïnvesteerd in de onderlinge band. Het VisNed team was op vrijdagmiddag 8 juni te gast in Den Oever voor de aftrapbijeenkomst.

Lees verder

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Op verzoek van Peter van Dalen praatte Pim Visser de Europarlementariërs van de groep 'ECR' bij over aanlandplicht, duurzaamheid, wind op Zee, Brexit en Gesloten Gebieden. Gerard van Balsfoort deed hetzelfde voor de pelagische visserij.

Lees verder

Privacyverklaring VisNed

VisNed vindt privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lees verder

VisNed toekomstgericht versterkt

VisNed toekomstgericht versterkt

Vorig najaar kreeg VisNed het advies om de werkwijze aan te passen en werden vacatures opengesteld om het team te versterken. In de afgelopen maand zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers benoemd: Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop. Hepke komt het VisNed-team vanaf 11 juni versterken. Nathanaël volgt in september.

Lees verder

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Afgelopen woensdag heeft Wybenga Advocaten uit Rotterdam namens meer dan 30 visserijondernemers en namens VisNed en NVB een zienswijze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend tegen het openbaar maken van persoons- en bedrijfsgegevens van de schipper en de eigenaar van vissersvaartuigen die in 2017 door de NVWA onderworpen zijn aan een inspectie op zee.

Lees verder

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

Twee maal was ik mee geweest met een pulskotter op de Noordzee, maar over garnalenvissen en de Waddenzee wist ik eigenlijk weinig. Hoe leer je iets over visserij? Meedoen. Vorige week ging ik mee met de garnalenkotter WR 54 van de familie Rotgans.

Lees verder

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Op 29 juni worden de nieuwe ICES-adviezen gepresenteerd. Ter voorbereiding daarop zijn de visserijbiologen afgelopen dinsdag bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse klus om een update te maken van de ontwikkelingen van de belangrijkste visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak. Dit jaar gaat het voor Nederland vooral om tong, schol en tarbot.

Lees verder

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Vorige week heeft een groot aantal visserijbedrijven een brief van de NVWA ontvangen waarin aangegeven werd dat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ingediend waarbij rapporten van inspecties van vissersvaartuigen werden opgevraagd. Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangen wij daarvan graag zo snel mogelijk een kopie voor het indienen van een zienswijze / bezwaar!

Lees verder

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Afgelopen week werden ook wij opgeschrikt door het bericht dat SGP visserij woordvoerder Elbert Dijkgraaf besloten heeft om de Tweede Kamer te verlaten. VisNed reageerde op het nieuws met een twitterbericht waar we verder niets aan toe voegen: Een toegankelijk, wijs en betrokken Kamerlid verlaat ons parlement. VisNed, de verbonden vissers en hun families bedanken Elbert Dijkgraaf voor zijn inzet voor de kottersector. Wij wensen hem voor de komende periode alle goeds en bovenal Gods zegen toe!

Lees verder

Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering

Tweemaal per jaar komen de leden van de European Association of Producer Organisations (EAPO) samen om te spreken over actuele thema’s. Afgelopen 22 maart vond deze vergadering in Brussel plaats. Als voorzitter van de EAPO leidde Pim Visser deze vergadering. Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht en een gelijk speelveld in Europa rondom markt, productie en afzet.

Lees verder

VisNed vernieuwt en structureert

VisNed vernieuwt en structureert

Er ligt veel op het bord van de visserijsector, en daarmee op het bord van VisNed. Tijd voor vernieuwing van het bestuursoverleg en herstructurering van het team. 

Lees verder

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer drie uur lang over de visserij. De Kamerleden waren vooraf uitgebreid geïnformeerd door VisNed over aanlandplicht, wind op zee, technische maatregelen, Fishing for Litter en het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Puls domineerde het overleg. Negatieve berichtgeving van de NOS gaf daar zeker een impuls aan. Een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Lees verder

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE vertegenwoordigt de 10.000 kleinschalige vissers in Europa. In Brussels hebben zij hun plannen uitgebreid toegelicht.

Lees verder

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

De visserijactiviteiten van Nederlandse vissersvaartuigen in het Engelse Kanaal breiden gestaag uit. Al vele jaren vindt er overleg plaats tussen Franse, Engelse en Belgische visserijvertegenwoordigers en vissers om afspraken te maken over de ruimtelijke spreiding van hun visserij-activiteiten. VisNed is nu ook toegetreden tot dit overleg om de belangen van de Nederlandse vloot te behartigen.

Lees verder

Vissenwelzijn

Vissenwelzijn

Gezamenlijke opinie van de kottervisserij, pelagische visserij en handel/ verwerking op vissenwelzijn.

Lees verder

Inloggen