VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week woensdag vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Deze keer waren we te gast in het kantoor van de Rederscentrale in Oostende. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Dankzij een aanzienlijke verhoging van het tongquotum in de Ierse Zee had Nederland meer te bieden. Kijkend naar de quota-situatie op de Noordzee kunnen we vaststellen dat vanuit Nederlands perspectief er dit jaar eigenlijk nog maar één knelgeval overheerst: een groot tekort aan Rogquotum. Echter, dat geldt ook voor België dus is het in dit verband heel moeilijk elkaar te kunnen helpen.

België kon wel de helpende hand bieden met het verkrijgen van o.a. Zeeduivel in de Noorse zone.  Ook zien we in Nederland dat van de 24 Kanaalvergunningen er steeds meer in gebruik genomen worden. Dit betekent dat er meer zeedagen en meer bijvangstquota nodig zijn van sommige soorten. Uiteindelijk is de volgende ruil afgesproken:

Van België naar Nederland:

 

Haring Noordzee Noord + Zuid en bijvangst

4.353  ton

Kabeljauw Noordzee

336 ton

Rog Noordzee

10 ton

Makreel Noordzee

300 ton

Koolvis Noordzee

20 ton

Zeeduivel Noorse Zone

35 ton

Schol Kanaal

100 ton

Witte Koolvis Kanaal

10 ton

Kanaal Zeedagen

400.000 kW-dagen

Van Nederland naar België:

 

Tong Ierse Zee

60 ton

Tong Zuidwest Ierland

51 ton

Tong Golf van Biskaje

266 ton

Schol Ierse Zee en Zuidwest

61 ton

De Nederlandse trawlersector ontvangt de geruilde haring en kabeljauw en levert daarvoor aan de kottersector (de tegenwaarde van) ongeveer 285 ton Noordzee-tong. Gezien het op dit moment ontbreken van behoefte aan tong, schol en kabeljauw zal er, net als vorig jaar, een financiële compensatie plaats vinden, die via de PO’s aan de kotters beschikbaar gesteld wordt.

De vangstmogelijkheden in het Kanaal en de demersale effort die geruild zijn ten behoeve van de fly-shooters dienen door deze vissers eveneens aan de collega-kotters gecompenseerd te worden.