Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

CVO-maatregelen beheer nationale quota

CVO-maatregelen beheer nationale quota

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor schol en zeebaars vindt u elders in deze nieuwsbrief informatie. Voor tarbot / griet, tongschar, Noorse kreeft en roggen gelden de volgende bepalingen. Let op: aanvoerhoeveelheid roggen is gezet op 120 kg per week of reis langer dan een week.

Lees verder

PAP-regeling schol 2020 start ongewijzigd

PAP-regeling schol 2020 start ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de nieuwe PAP-regeling schol 2020 op 100% van de basishoeveelheid te laten beginnen.

Lees verder

Vissen in het Skagerrak en de Noorse zone

Vissen in het Skagerrak en de Noorse zone

Steeds meer Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de eigen PO van groot belang is wanneer in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden.

Lees verder

Wijzigingen zeebaars maatregelen

Wijzigingen zeebaars maatregelen

Tijdens de Visserijraad in december, waarin de TAC’s en Quota voor 2020 zijn vastgesteld, is er ook overeenstemming bereikt over de maatregelen voor zeebaars.

Lees verder

Ondertekening MSC-deelnamedocumenten ook voor bestaande deelnemers

Ondertekening MSC-deelnamedocumenten ook voor bestaande deelnemers

Graag uw aandacht voor het volgende: Ook de bestaande deelnemers aan het voorgaande MSC-certificaat “CVO North Sea plaice & sole”, ook wel bekend als twinrig-outrig-flyshoot, moeten de nieuwe versie van de deelnameovereenkomst en het managementplan ondertekenen en aan CVO terugsturen. U heeft hier tot 1 februari de tijd voor.

Lees verder

SAVE THE DATE Klimaatverandering en visserij

SAVE THE DATE Klimaatverandering en visserij

Op dinsdag 21 januari van 9:00 tot 13:00 vindt in Haarlem een stakeholderbijeenkomst plaats van het Europese onderzoeksproject CERES. Vissers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Lees verder

Overzicht benutting Nederlandse quota 2019

Overzicht benutting Nederlandse quota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 13 december 2019, wat betekent dat de aanvoer tot en met week 47 verwerkt zal zijn. 

Lees verder

Leden VisNed uitgenodigd voor nieuwjaarsreceptie Visbureau

Leden VisNed uitgenodigd voor nieuwjaarsreceptie Visbureau

Het Nederlands Visbureau organiseert op dinsdag 7 januari 2020 een nieuwjaarsreceptie. Ondernemers aangesloten bij de VisNed PO's zijn van harte uitgenodigd om 'terug te blikken en vooruit te kijken' en onder het het genot van een hapje en drankje gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Lees verder

Overleg over lossen in de haven van Boulogne

Overleg over lossen in de haven van Boulogne

Aan het begin van het Kanaalseizoen bleken er nogal wat veranderingen te zijn in regels en afspraken in Boulogne. Met een brede delegatie, namens afslagen en transport hebben we vorige week overleg gevoerd in de afslag. Grootste pijnpunt is het gebrek aan loskade. Daar zijn veel Franse partijen bij betrokken en daarmee gaan we zorgvuldig mee in overleg.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 29 november 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 45 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Toestemming sleepnetvisserij Voordelta

Toestemming sleepnetvisserij Voordelta

Op 31 december 2019 lopen de afgegeven schriftelijke toestemmingen voor de sleepnetvisserij in de Voordelta af. De heeft RVO de vergunninghouders daarom een brief hierover gestuurd. Het is belangrijk om op tijd actie te ondernemen als u deze brief ontvangen heeft. Hierover kunt u contact opnemen met uw PO of VisNed.

Lees verder

Brief ILT: Hellingproef & PK-meting

Brief ILT: Hellingproef & PK-meting

Deze week meldde verschillende leden dat zij een brief van ILT hebben ontvangen waarin hen werd verteld dat hun vaartuig opnieuw een hellingproef en PK-meting moet ondergaan, vanwege de omschakeling van puls naar andere tuigen. Dit volgt rechtstreeks uit het Vissersvaartuigenbesluit. Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn gaan we hierover met ILT in overleg.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 14 november 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 43 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 7 november 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 42 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Vervolg cursus ‘Tussen schip & wal’!

Vervolg cursus ‘Tussen schip & wal’!

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november wordt de tweede sessie van de cursus ‘Tussen schip & wal’ van Vistikhetmaar georganiseerd. De onderwerpen van deze keer zijn onderzoekssamenwerking en Europese besluitvorming centraal. De inschrijving hiervoor is open!

Lees verder

Verzoek deelname enquête WEcR kleine kustvisserijen

Verzoek deelname enquête WEcR kleine kustvisserijen

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers ontvingen in week 42 een enquête van Wageningen Economic Research (WEcR - voorheen LEI) over de economische resultaten in 2018. Hiermee wordt de economische positie van deze visserijen in kaart gebracht.

Lees verder

BELANGRIJK; info E-logboek berichten versturen

BELANGRIJK; info E-logboek berichten versturen

In navolging van het bericht in onze vorige nieuwsbrief over het tijdig insturen van dagelijkse FAR-berichten hieronder nog aanvullende informatie over het insturen van E-logboek berichten. Zorgvuldigheid is zeker geboden want het niet of niet tijdig insturen van een DEP-, RTP- of LAN-bericht wordt door de RVO/NVWA aangeduid als “een ernstige inbreuk” in het kader van overtredingen visserijwetgeving wat betekent dat er strafpunten kunnen worden toegekend.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 17 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 40 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Aanvoerhoeveelheid Rog verlaagd

Aanvoerhoeveelheid Rog verlaagd

De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO – het samenwerkingsverband van de 7 Nederlandse PO’s in de kottervisserij) heeft moeten besluiten de aanvoerhoeveelheid voor rog te verlagen. De maatregel gaat maandag 14 oktober as. in.

Lees verder

NVWA gaat strenger toezien op versturen berichten

NVWA gaat strenger toezien op versturen berichten

De NVWA heeft bekend gemaakt dat de handhaving verscherpt wordt op het versturen van de dagelijkse E-logboek berichtgeving vanaf de kotter. Dit houdt verband met de overdracht van de vangstregistratie van NVWA naar RVO. Vissers worden opgeroepen alert te zijn en tijdig te versturen.

Lees verder

Wet- en regelgeving is er met reden

Wet- en regelgeving is er met reden

Er is met enige regelmaat overleg tussen de visserijsector en de NVWA. Dit overleg richt zich op zowel naleving van wet- en regelgeving, als op het bewaken van voedselveiligheid in de gehele visketen. Het risicobeeld wat bij handhavers leeft ten aanzien van de visserij is niet onverdeeld positief en dus een stimulans voor ons als sectorgenoten om het beter te doen.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers