Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Keuringen 2024

Keuringen 2024

Dit jaar vindt de gezamenlijke tweejaarlijkse zeevaartkeuring plaats op vrijdag 9 februari in de huisartsenpraktijk van Het Dok en de Noord. Let op, dit is de vrijdag voorafgaand aan de biddagweek en niet zoals gebruikelijk in de biddagweek zelf in verband met de voorjaarsvakantie die na de biddagweek valt.

Lees verder

Aanpassing Bijvangstregelingen 2024

Aanpassing Bijvangstregelingen 2024

Zoals eerder aangegeven wordt binnen de Coop. Visserijorganisatie, waarin alle Nederlandse kotter-PO’s deelnemen, afspraken gemaakt over het beheer van niet verdeelde quota. Omdat diverse quota van bijvangstsoorten niet toereikend zijn worden maximale aanvoerhoeveelheden afgesproken.

Lees verder

Vangstverbod zeebaars

Vangstverbod zeebaars

Dit jaar gelden voor het beheer van zeebaars dezelfde afspraken als vorig jaar, wat betekent een jaarhoeveelheid maar ook een aanvoerverbod in de maanden februari en maart. De volledige regeling ziet er als volgt uit:

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 2 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 2 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het tweede vierweekse blok van dit jaar geldt dezelfde regeling als in het eerste blok.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 2 februari 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 2 februari 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 1 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 1 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het eerste vierweekse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het laatste blok van vorig jaar.

Lees verder

Vis-uren garnalenvisserij – Update 28 december 2023

Vis-uren garnalenvisserij – Update 28 december 2023

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 5 januari 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 5 januari 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 13

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 13

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het laatste vier-wekelijkse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het vorige blok.

Lees verder

Vis-uren garnalenvisserij – Update 30 november

Vis-uren garnalenvisserij – Update 30 november

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 4 december 2023

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 4 december 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft blok 11

Aanvoerregeling Noorse kreeft blok 11

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het nieuwe vier-wekelijkse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het vorige blok. De tijdelijke verhoging van het percentage staarten blijft op 10% staan.

Lees verder

Vis-uren garnalenvisserij – Update 29 september

Vis-uren garnalenvisserij – Update 29 september

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 6 oktober 2023

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 6 oktober 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

RTC in Deens deel van de Noordzee

RTC in Deens deel van de Noordzee

Met ingang van gisteren, donderdag 7 september, hebben de Deense autoriteiten in het Deense deel van de Noordzee een Real Time Closure (RTC) ingesteld. Deze is van toepassing voor alle vaartuigen die met gesleepte vistuigen op rondvis, platvis of Noorse kreeft vissen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft blok 10

Aanvoerregeling Noorse kreeft blok 10

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het nieuwe vier-wekelijkse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het vorige blok. De tijdelijke verhoging van het percentage staarten blijft op 10% staan.

Lees verder

Vis-uren garnalenvisserij – Update 4 september

Vis-uren garnalenvisserij – Update 4 september

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 7 september 2023

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 7 september 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het nieuwe vier-wekelijkse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het vorige blok. Wel is het percentage staarten tijdelijk verhoogd naar 10%.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 17 augustus 2023

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 17 augustus 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling rog aangepast

Aanvoerregeling rog aangepast

In verband met in Nederland beperkte quota’s voor diverse vissoorten moeten de PO’s bijvangstregelingen toepassen. Het is bijvoorbeeld bekend dat het rogquotum heel beperkt is, vandaar geldt een strikte aanvoerbeperking. Recent kon een ruil met het VK doorgevoerd worden waardoor de aanvoerregeling iets verruimd kon worden.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 7

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 7

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het nieuwe vier-wekelijkse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het vorige blok.

Lees verder

Benuttingsoverzicht vis-uren garnalenvisserij per 22 juni

Benuttingsoverzicht vis-uren garnalenvisserij per 22 juni

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s met regelmaat een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 29 juni 2023

Update overzicht benutting visquota per 29 juni 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 29 juni 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 24.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 25 juni 2023

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 25 juni 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers