Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Denemarken stelt nieuwe RTC in

Denemarken stelt nieuwe RTC in

Met ingang van vandaag, 18 september, hebben de Deense autoriteiten in het oostelijk deel van het Skagerrak een nieuwe RTC ingesteld. Deze is voor toepassing voor alle gesleepte vistuigen die op rondvis of platvis vissen. Hieronder de informatie met uiteraard het verzoek hiervan goede nota te nemen.

Lees verder

Advies van Joustra duidelijke oproep tot samenwerking

Advies van Joustra duidelijke oproep tot samenwerking

Het advies van Dhr. Joustra over deelname van visserij aan het Noordzeeoverleg bevat twee concrete oproepen. De visserij moet het Noordzeeakkoord onderschrijven en de visserij moet met één stem spreken. Het kan niemand ontgaan zijn dat binnen de sector het eerste intussen al meer dan een jaar onderwerp van discussie is. VisNed onderschrijft de oproep om met één stem te spreken. 

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter en desondanks ligt de prijsvorming lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Onrust sector over niet-Europese opvarenden

Onrust sector over niet-Europese opvarenden

De Arbeidsinspectie is drie weken geleden een onderzoek gestart naar de arbeidspositie van niet-Europese opvarenden. Inmiddels worden er veel vragen gesteld hoe het precies zit. Meerdere keren is door VisNed gewezen op de risico’s, tegelijkertijd zijn we gestart om binnen de geldende wet- en regelgeving de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken. Hierbij nogmaals een kort overzicht wat u hierover moet weten.

Lees verder

Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen

Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen

De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor de scholing van beroepsvissers. Beroepsvissers kunnen een tegoedbon van maximaal € 5000,- euro aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van scholing. Denk hierbij aan de verschillende certificaten die je moet hebben, zoals het Certificaat Basisveiligheid voor Vissers (Basic Safety for Fisheries Personnel), Medical First AID of Medical Care etc. De regeling loopt tot 31 december 2023 of tot wanneer het totale budget van € 900.000 benut is.

Lees verder

Meld u voor de C188 keuring

Meld u voor de C188 keuring

Op 15 november 2020 treedt het C188 verdrag (Work in Fishing Convention) in werking. Iedereen moet aan de eisen van dit verdrag voldoen en schepen die certificaatplichtig zijn moeten voor die datum goedgekeurd zijn door ILT.

Er zijn nog maar weinig visserijbedrijven die een C188 inspectie bij ILT hebben aangevraagd. Daarom een dringende oproep zo snel mogelijk contact met uw PO op te nemen en een aanvraag in te dienen bij ILT.

Lees verder

Noorwegen en Denemarken stellen RTC’s in

Deze week zijn in de Noorse zone en in het Skagerrak tijdelijk gesloten gebieden ingesteld. Deze zijn voor toepassing voor alle gesleepte vistuigen die op rondvis of platvis vissen. Hieronder de informatie met uiteraard het verzoek hiervan goede nota te nemen.

Lees verder

Enquête RMD graag invullen

Enquête RMD graag invullen

Vanuit de KNRM is er een enquête opgesteld over het functioneren van de Radio Medische Dienst (RMD). Wij verzoeken u namens hen om deze enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten.

Lees verder

Meld u voor de C188 keuring

Meld u voor de C188 keuring

Op 15 november 2020 treedt het C188 verdrag (Work in Fishing Convention) in werking. Iedereen moet aan de eisen van dit verdrag voldoen en schepen die certificaatplichtig zijn moeten voor die datum goedgekeurd zijn door ILT. Er zijn nog maar weinig visserijbedrijven die een C188 inspectie bij ILT hebben aangevraagd. Daarom een dringende oproep dit snel te doen. Mochten er problemen zijn om in contact te komen met ILT hierover, dan kunt u dit melden bij het VisNed-team.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Arbeidsinspectie start onderzoek niet-Europese opvarenden

Arbeidsinspectie start onderzoek niet-Europese opvarenden

De arbeidsinspectie heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken het onderwerp van niet-Europese opvarenden in de visserij opgepakt. We weten dat dit onderwerp ook bij de certificering door ILT in het kader van C188 de aandacht heeft. Meerdere keren is door VisNed gewezen op de risico’s, tegelijkertijd zijn we gestart om binnen de geldende wet- en regelgeving de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken. Hierbij nogmaals een kort overzicht wat u hierover moet weten.

Lees verder

Regeling kleinschalige kust- en binnenvisserij COVID-19

Regeling kleinschalige kust- en binnenvisserij COVID-19

Er wordt een regeling geopend voor de kleinschalige kust- en binnenvisserij; het betreft een eenmalige financiële tegemoetkoming van €1.000,- voor ondernemingen die actief zijn in de binnenvisserij en €1.500,- voor de kustvisserij. Voor de kustvisserij gelden de aanvullende voorwaarden dat alleen schepen <12 meter en die tot MFL1 of MFL2 behoren hier aanspraak op kunnen maken. Een aanvraag kan bij RVO worden gedaan.

Lees verder

Nieuwe PAP-regeling schol

Nieuwe PAP-regeling schol

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter en desondanks staat prijsvorming onder druk.

Lees verder

Sterke jaarklasse Tong vraagt om zorgvuldigheid in aanvoer

Sterke jaarklasse Tong vraagt om zorgvuldigheid in aanvoer

Er is in 2018 een jaarklasse Tong geboren die als ‘extreem sterk’ is aangemerkt. Dat is goed nieuws want zo’n sterke jaarklasse is van groot belang voor het vaststellen van het quotum in de komende jaren. Juist vanwege deze sterke jaarklasse is het ICES vangstadvies voor 2021 ook positief. Sinds enkele weken is deze jaarklasse ‘in de vang’ en dat vraagt om zorgvuldig opereren.

Lees verder

Handel streng op aanvoer van te kleine garnalen

Handel streng op aanvoer van te kleine garnalen

De Brancheorganisatie (BO) Garnalen heeft het maximum stukstal voor de soort 3 garnalen op 850 garnalen per kg bepaald. Als Control Union op de afslag constateert dat het stukstal hoger is dan 850, moet de partij op kosten van de aanvoerder worden over gezeefd. Het is dus zaak om deze kosten uit te sparen door selectief te vissen en zorgvuldig te zeven met een goed werkende spoelsorteertrommel.

Lees verder

Rogquotum iets verruimd

Rogquotum iets verruimd

Er is een ruil gedaan met het Verenigd Koninkrijk, waardoor het rogquotum met 30 ton verhoogd is. PO’s hebben hiervoor 11 ton kabeljauw beschikbaar gesteld. Dankzij de ruil kan de aanvoerhoeveelheid rog iets verruimd worden.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter de,sondanks staat prijsvorming onder druk.

Lees verder

COVID-19 overleggen met LNV voorlopig beëindigd

COVID-19 overleggen met LNV voorlopig beëindigd

Nu de lockdown maatregelen in heel Europa lijken de markten voor verse vis in een nieuw evenwicht te zijn gekomen, hoewel de gemiddelde prijzen lager zijn dan voor de crisis. Bij de visserij op die schaaldieren is de marktsituatie nog steeds zorgelijk. Omdat er geen sprake meer is van een acute crisis, is besloten om het wekelijkse crisisoverleg in Nederland met het Ministerie van LNV en in Europa binnen EAPO en Europêche te beëindigen en de COVID-19 gevolgen in het reguliere overleg te bespreken.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Gedoogsituatie Westerschelde Borssele kabels

Gedoogsituatie Westerschelde Borssele kabels

Ondanks toezeggingen en opgeheven belemmeringen, blijkt er op de Westerschelde toch een visserijverbod bij kabels van kracht te zijn. Na overleg met de betrokkenen wordt visserij bij de TenneT kabels nu gedoogd.

Lees verder

Uitbetaling stilligregeling COVID-19 kost tijd

Uitbetaling stilligregeling COVID-19 kost tijd

Er moet rekening gehouden worden met een betaaltermijn van drie maanden voor vergoeding van de COVID-19 stilligregeling. Gezien de nijpende situatie voor bedrijven die hard getroffen worden door de impact van COVID-19 is dat een tegenvaller.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Stilligregeling eindigt 31 augustus, vóór 15 juli aanvragen

Stilligregeling eindigt 31 augustus, vóór 15 juli aanvragen

Om voor een vergoeding voor maximaal vijf stilligweken in aanmerking te komen, moet uiterlijk op 15 juli een aanvraag ingediend zijn. De laatste stilligweek van zeven aaneengesloten dagen kan dan eindigen op 31 augustus.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers