Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

Minisymposium over overleving in Brussel

Minisymposium over overleving in Brussel

Namens VisNed organiseert EBCD volgende week dinsdag in Brussel een minisymposium over de overleving van discards. Met oog op de aanlandplicht is dit en belangrijk thema. Er zullen verschillende perspectieven op het thema worden gepresenteerd.

Lees verder

PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 14 juni 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 21 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Aanstaande maandag 18 juni 2018 begint in het kader van de PAP-regeling-schol de nieuwe periode van 4 weken. Deze loopt van week 25 t/m 28 (18  juni– 14 juli 2018). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten.

Lees verder

BTW-perikelen voor vissers binnen de 12 mijl en viswinkels

BTW-perikelen voor vissers binnen de 12 mijl en viswinkels

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, moet de btw-wetgeving voor alle schepen binnen 12 mijl anders worden toegepast. Via VNO NCW is VisNed hiertegen in bezwaar gekomen. Maar het ziet er nu naar uit dat het BTW-0 tarief met ingang van 1 januari 2019 niet meer toegepast mag worden bij schepen die niet of nauwelijks buiten de 12 mijlszone komen.

Lees verder

Binnenkort extra RI&E ondersteuning in de Zuid en Kop van Noord Holland

Binnenkort extra RI&E ondersteuning in de Zuid en Kop van Noord Holland

In samenwerking met Pro Sea worden binnenkort in Den Oever en Stellendam twee contactmomentengeorganiseerd waar vissers kennis kunnen maken met de nieuwe RI&E tool. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de eerste stappen gemaakt worden om tot een geldige RI&E te komen en komt veiligheid als onderwerp breder aan bod.

Lees verder

PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen.

Lees verder

Pensioenfonds doet onderzoek in Kottervisserij

Pensioenfonds doet onderzoek in Kottervisserij

Het Pensioenfonds PGB heeft aan veel bedrijven in de Nederlandse kottervisserij een vragenlijst gestuurd om vast te stellen of er door de eigenaar van het visserijbedrijf verplicht moet worden deelgenomen in het Pensioenfonds Zeevisserij. Na overleg hierover met het PGB-Pensioenfonds adviseren wij de leden om deze vragenlijst niet terug te sturen. Er komt binnenkort vanuit het PGB-pensioenfonds duidelijker informatie beschikbaar.

Lees verder

VisNed maakt bezwaar tegen naheffing NVWA

Begin april zijn de eigenaren van kotters verrast door een factuur van de NVWA voor keuringskosten uit 2016. VisNed zet vraagtekens bij de rechtmatigheid en heeft daarom namens de leden bezwaar gemaakt. 

Lees verder

Herinnering; bijeenkomst Kop van Noord-Holland Bedrijfsoverdracht in de visserij

Herinnering; bijeenkomst Kop van Noord-Holland Bedrijfsoverdracht in de visserij

WER (voorheen LEI), Accountantskantoor Flynth en VisNed organiseren op zaterdag 9 juni de eerste regionale bijeenkomst over bedrijfsopvolging.

Lees verder

EMK-demonstratie: Allemaal naar Amsterdam!

Morgen, zaterdag 2 juni houdt EMK in Amsterdam een protestactie waarbij aandacht gevraagd wordt voor 2 belangrijke zaken die de visserij in de greep houdt: Wind op Zee en de Aanlandplicht. VisNed roept haar leden op hieraan deel te nemen.

Lees verder

Gezamenlijk bericht van VisNed en NVB: Pulsvissers geven staandwantvissers de ruimte

Gezamenlijk bericht van VisNed en NVB: Pulsvissers geven staandwantvissers de ruimte

Staandwantvissers krijgen in juni en juli in een beperkt gebied rondom de pieren van IJmuiden alle ruimte om hun netten te schieten terwijl pulsvissers het gebied mijden. Verder is afgesproken om de onderlinge communicatie te verbeteren en ook die met andere vissers. Dat zijn VisNed en NVB overeen gekomen na een bijeenkomst met beide groepen vissers die eerder deze maand IJmuiden plaatsvond. 

Lees verder

VisNed en PO Wieringen trappen samen af op vrijdagmiddag 8 juni

VisNed en PO Wieringen trappen samen af op vrijdagmiddag 8 juni

Bij het aangaan van het lidmaatschap van PO Wieringen is afgesproken een ‘aftrapbijeenkomst’ te organiseren met de Wieringer vissers. Dat gebeurt op vrijdag 8 juni om half vier in de Visafslag in Den Oever. Hoofddoel van de bijeenkomst is het bijpraten over actuele onderwerpen die betrekking hebben op zowel Noordzeevisserij als Garnalenvisserij.

Lees verder

Wat visserijbedrijven moeten weten over de nieuwe privacywetgeving

Wat visserijbedrijven moeten weten over de nieuwe privacywetgeving

Ook vissers moeten voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (ook wel de 'AVG' genoemd). Lees hier wat u moet doen in het kader van de bescherming van privacy om uw visserijonderneming privacy-bestendig te maken.

Lees verder

Implementatie VN verdrag C188 Werk in Visserij stap dichterbij

Implementatie VN verdrag C188 Werk in Visserij stap dichterbij

Eind dit jaar kan het C188 verdrag rond zijn. Wat betekent dat voor Nederlandse vissers in de praktijk?

Lees verder

Overdracht of verkoop van uw visserijbedrijf: de actuele ontwikkelingen

Overdracht of verkoop van uw visserijbedrijf: de actuele ontwikkelingen

WER (voorheen LEI), Flynth en VisNed organiseren regionale bijeenkomsten over bedrijfsopvolging. De eerste vindt plaats op zaterdag 9 juni as. in Den Helder.

Lees verder

Nieuwe PAP-regeling schol

Nieuwe PAP-regeling schol

Aanstaande maandag 21 mei 2018 begint in het kader van de PAP-regeling-schol de nieuwe periode van 4 weken. Deze loopt van week 21 t/m 24 (21 mei – 16 juni 2018). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018 en PO Maatregelen

Overzicht benutting visquota 2018 en PO Maatregelen

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 4 mei 2018. Dat betekent dat de aanvoer tot en met week 16 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Informatie Nemo Link over aanleg elektriciteitskabel

Informatie Nemo Link over aanleg elektriciteitskabel

LET OP: Sinds enkele weken wordt er een nieuwe elektriciteitskabel aangelegd tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Deze werkzaamheden lopen voor het gedeelte in Belgische en Franse wateren door tot eind juli.

Lees verder

Strikte regels voor bemanningsleden van buiten de EU

Strikte regels voor bemanningsleden van buiten de EU

De inzet van bemanningsleden van buiten Europa was afgelopen week weer in het nieuws. VisNed ervaart dat hier nog steeds de nodige onduidelijkheid over heerst. Om die reden herhalen wij de boodschap uit verschillende nieuwsbriefartikelen van vorig najaar nog eens.

Lees verder

Belangrijk: Maak de RI&E op orde

Belangrijk: Maak de RI&E op orde

Het aan boord hebben van een geactualiseerde RI&E is een wettelijke verplichting die volgt uit de ARBO wet. VisNed roept haar leden op om dit z.s.m. voor elkaar te hebben. Hier volgt in het kort nogmaals hoe vissers aan de verplichting kunnen voldoen.

Lees verder

CVO enquête over vaarpatronen goed ingevuld

CVO enquête over vaarpatronen goed ingevuld

Onlangs sloot de termijn voor het indienen van de door de CVO opgezette enquête over ontwikkelingen in de kottervisserij met betrekking tot de vaarpatronen. Op dit moment is Noor Visser van VisNed bezig met het verwerken van de enquête en het analyseren van de uitkomsten. 

Lees verder

PO maatregelen:

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zee-baars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

PAP-regeling schol:
Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 430 ton mag in de 4-weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 100 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van 430 tot 860 ton mag in de 4-weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 115 ton schol aanvoeren,
Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 860 ton mag in de 4-weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Rog: Minimum aanvoermaat: 55 cm. Een vaartuig mag per week/reis langer dan een week maximaal 40 kg per soort (stekelrog - RJC, Grootoog rog - RJN, gevlekte rog - RJM) aanvoeren. Indien van één of meerdere soorten meer dan 40 kg aangevoerd wordt mag dit in totaal niet meer zijn dan 125 kg dood gewicht. Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 30 cm. De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 2.000 kg dood gewicht.
Bij aanvoer van meer dan 2.000 kg en/of kleiner dan 30 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast. Ook deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder de minimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Daarom is de aanvoer en verhandeling van meer dan 35 stuks per kilogram door leden van PO verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.

Zeebaars: Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm. Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten en staandwant is verboden. Vaartuigen met ge-sleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen in januari en vanaf 1 april vangsten van zeebaars aan boord houden mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 1 % van het gewicht van de totale vangst. De totale vangst aan zeebaars mag per maand niet meer bedragen dan 100 kg. Voor Fly shooters is dit 180 kg per maand. Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2018 alleen gerechtigd zeebaars aan te voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen. Daartoe gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 5.000 kg zeebaars aanvoeren. Staandwant-vissers mogen op jaarbasis maximaal 1.200 kg zee-baars aanvoeren.

Lees verder

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

De aanvoer van schol blijft achter bij de verwachtingen. Vorige week was er enig herstel maar het is nog niet duidelijk of zich dat ook doorzet, dat zal de komende weken moeten blijken. In verband met de tegenvallende aanvoer van schol ziet de PAP-commissie geen aanleiding de regeling op 100% van de basishoeveelheid te wijzigen.

Lees verder

Branche RI&E voor de kottervisserij officieel erkend en beschikbaar!

Branche RI&E voor de kottervisserij officieel erkend en beschikbaar!

Het heeft even geduurd maar de erkenning van de digitale RI&E voor de kottervisserij is eindelijk een feit. VisNed is blij dat het werk van de werkgroep uit de Sectorraad Visserij een mooi resultaat heeft opgeleverd. De digitale RI&E tool is vanaf nu dan ook beschikbaar voor alle kottereigenaren om online in te vullen.

Lees verder

Inloggen