Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Visserij-jaarboek 2024 nog steeds beschikbaar !

Visserij-jaarboek 2024 nog steeds beschikbaar !

Het nieuwe Visserij-jaarboek is onlangs uitgekomen en is beschikbaar voor uitgifte. De leden van VisNed /PO Urk hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 6 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 6 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het zesde vierweekse blok van dit jaar blijft het percentage staarten (tijdelijk) op 10% staan.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 16-05-2024

Update overzicht benutting visquota 16-05-2024

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2024. Het gaat hierbij om het overzicht per 16 mei 2024, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 18.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 20 mei 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 20 mei 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Engelse seizoenssluitingen beëindigd

Engelse seizoenssluitingen beëindigd

De door de Engelse overheid in het kader van extra kabeljauw-beschermende maatregelen doorgevoerde seizoens-sluitingen zijn per 1 mei 2024 weer opengesteld.

Lees verder

Nieuwe afspraken pottengebieden in Kanaal 2024

Nieuwe afspraken pottengebieden in Kanaal 2024

Vele jaren maken vissers en hun vertegenwoordigers afspraken over de ruimtelijke spreiding van de visserijactiviteiten in het Engelse Kanaal. Met de toename van de Nederlandse activiteiten neemt sinds een aantal jaren aan het overleg hierover. Voor dit jaar zijn er nieuwe kaarten uitgebracht.

Lees verder

Visserij-jaarboek 2024 nog steeds beschikbaar

Visserij-jaarboek 2024 nog steeds beschikbaar

Het nieuwe Visserij-jaarboek is onlangs uitgekomen en is beschikbaar voor uitgifte. De leden van VisNed /PO Urk hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 5 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 5 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het vijfde vierweekse blok van dit jaar wordt (tijdelijk) het percentage staarten verhoogd naar 10%.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 02-05-2024

Update overzicht benutting visquota 02-05-2024

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2024. Het gaat hierbij om het overzicht per 2 mei 2024, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 16.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 1 mei 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 1 mei 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Visserij-jaarboek 2024 beschikbaar

Visserij-jaarboek 2024 beschikbaar

Het nieuwe Visserij-jaarboek is onlangs uitgekomen en is beschikbaar voor uitgifte. De leden van VisNed /PO Urk hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 4 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 4 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het vierde vierweekse blok van dit jaar geldt dezelfde regeling als in het derde blok.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 28-03-2024

Update overzicht benutting visquota 28-03-2024

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2024. Het gaat hierbij om het overzicht per 28 maart 2024, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 11.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 25 maart 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 25 maart 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Keuringen 2024

Keuringen 2024

Dit jaar vindt de gezamenlijke tweejaarlijkse zeevaartkeuring plaats op vrijdag 9 februari in de huisartsenpraktijk van Het Dok en de Noord. Let op, dit is de vrijdag voorafgaand aan de biddagweek en niet zoals gebruikelijk in de biddagweek zelf in verband met de voorjaarsvakantie die na de biddagweek valt.

Lees verder

Aanpassing Bijvangstregelingen 2024

Aanpassing Bijvangstregelingen 2024

Zoals eerder aangegeven wordt binnen de Coop. Visserijorganisatie, waarin alle Nederlandse kotter-PO’s deelnemen, afspraken gemaakt over het beheer van niet verdeelde quota. Omdat diverse quota van bijvangstsoorten niet toereikend zijn worden maximale aanvoerhoeveelheden afgesproken.

Lees verder

Vangstverbod zeebaars

Vangstverbod zeebaars

Dit jaar gelden voor het beheer van zeebaars dezelfde afspraken als vorig jaar, wat betekent een jaarhoeveelheid maar ook een aanvoerverbod in de maanden februari en maart. De volledige regeling ziet er als volgt uit:

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 2 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 2 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het tweede vierweekse blok van dit jaar geldt dezelfde regeling als in het eerste blok.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 2 februari 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 2 februari 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 1 2024

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 1 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het eerste vierweekse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het laatste blok van vorig jaar.

Lees verder

Vis-uren garnalenvisserij – Update 28 december 2023

Vis-uren garnalenvisserij – Update 28 december 2023

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 5 januari 2024

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 5 januari 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 13

Aanvoerregelingen Noorse kreeft en schol blok 13

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2023 gecontinueerd. In het laatste vier-wekelijkse blok van dit jaar geldt dezelfde hoeveelheid als in het vorige blok.

Lees verder

Vis-uren garnalenvisserij – Update 30 november

Vis-uren garnalenvisserij – Update 30 november

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 4 december 2023

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 4 december 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers