Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 25 juli 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 28 verwerkt zal zijn.

Lees verder

ILT: Plan inspectie op tijd!

ILT: Plan inspectie op tijd!

Elk jaar komt een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan boord voor het doen van een inspectie. Eenmaal in de vijf jaar vindt er een ‘Vernieuwingsinspectie’ plaats en verstrekt ILT/Visserij, als alles in orde is bevonden, nieuwe certificaten. ILT/Visserij heeft te maken met beperkte capaciteit, ze hebben te weinig mensen. Goed plannen is daarom van belang. Vissers die een inspecteur aan boord nodig hebben moeten daarom vroegtijdig bij ILT een afspraak voor dat bezoek inplannen. 

Lees verder

Enquêteverzoek visserij en Ruimtelijke Ordening Noordzee

Enquêteverzoek visserij en Ruimtelijke Ordening Noordzee

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is student Felix Zundel bezig met een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop visserij betrokken wordt in Ruimtelijke Ordeningsvraagstukken en hoe de persoonlijke beleving hieromtrent is. 

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Overzicht benutting quota 2019

Overzicht benutting quota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 11 juli 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 26, dus het eerste half jaar, verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaal overzicht PO maatregelen

Totaal overzicht PO maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

MaraSoft breidt Marad software uit voor visserij

MaraSoft breidt Marad software uit voor visserij

De laatste jaren is de administratieve druk voor de vloot steeds verder toegenomen. Overzicht en inzicht zijn hierbij erg belangrijk of het nu gaat om het op orde hebben van certificaten van de bemanning, een RI&E of inzicht in de onderhoudsschema’s voor het schip. Het bedrijf MaraSoft heeft daarom hun bestaande scheepsmanagementsysteem (Marad) uitgebreid voor de visserij. Hierbij is vanuit VisNed actief meegedacht om de invulling ervan te optimaliseren.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 18 juni 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 23 verwerkt zal zijn.

Lees verder

OPROEP: Input visserij voor MARE beleidsdag

OPROEP: Input visserij voor MARE beleidsdag

Op maandag 24 juni wordt de MARE beleidsdag in Amsterdam georganiseerd. Vissers zijn ook van harte welkom, maar omdat het een maandag is zal dit voor de meesten lastig zijn. Organisator Marloes Kraan van Wageningen Marine Research wil vissers echter graag de kans geven om mee te praten, vandaar deze oproep om input te leveren voor die dag, wat meegenomen zal worden door aanwezige belangenbehartigers en de organisatie.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO maatregelen

Totaaloverzicht PO maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 24 mei 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 19 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Schade door MSC ZOE? Meld het (ook) bij uw PO!

Schade door MSC ZOE? Meld het (ook) bij uw PO!

Vissers die schade hebben opgelopen vanwege de ramp met de MSC ZOE in januari van dit jaar, zijn benaderd door BMT (schade-afhandelingsbedrijf) voor een gesprek over de ingediende claims. Belangrijk is dat vissers die een schadeformulier hebben ingediend en/of benaderd zijn door BMT, ook hun PO inseinen voorafgaand aan een eventueel gesprek met BMT. Ook blijft de oproep gelden om schade vooral te melden.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 24 mei 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 19 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

MSC-bepalingen garnalenvisserij

MSC-bepalingen garnalenvisserij

Bij de VisNed-Po’s zijn vragen binnen gekomen over de aanpassing van de maaswijdte in de garnalenvisserij. In het kader van het MSC-beheer garnalenvisserij zijn een aantal zaken van belang zoals maaswijdte, ziftsel en vistuig.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Windpark Borssele: informatie via VisNed

Windpark Borssele: informatie via VisNed

Na het constructieve overleg in Vlissingen op 1 april is er een goede uitwisseling van informatie ontstaan met de bouwers van het windpark Borssele. Zij sturen wekelijks of tweewekelijks de update van de geplande activiteiten, waarmee verrassingen op zee voorkomen kunnen worden. De komende anderhalf jaar zijn er veel bouwactiviteiten voor de Zeeuwse kust. Soms intensief, soms zijn het alleen surveys. Informatie over activiteiten gekoppeld aan windpark Borssele wordt via VisNed en de aangesloten PO's gedeeld.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Veiligheid voorop! Fish Platform als internationaal overlegorgaan

Veiligheid voorop! Fish Platform als internationaal overlegorgaan

Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken op zee. Of het ongeluk nu ernstige gevolgen heeft of niet, voorkomen is beter dan genezen. 10 & 11 april werd het halfjaarlijkse Fish Platform gehouden, een internationale visserijdelegatie die met elkaar spreekt over veiligheid op zee. Er is bij visserij en visserijbeleid steeds nadrukkelijk aandacht voor economie en ecologie, maar minder voor vissers zelf.

Lees verder

PAP-regeling schol blijft gelijk

PAP-regeling schol blijft gelijk

Door tegenvallende aanvoer van schol heeft de PAP-commissie besloten de regeling op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

IL&T: bouwen aan vertrouwen

IL&T: bouwen aan vertrouwen

We spreken twee keer per jaar met IL&T over uitvoerende zaken. Maar omdat IL&T een reorganisatie achter de rug heeft werd ook VisNed uitgenodigd voor een hernieuwde kennismaking. Dit keer op het hoofdkantoor in Utrecht. Met onderwerpen als een verbod op Puls en Brexit in aantocht kreeg dat plezierige gesprek ook een hoogst actueel karakter.

Lees verder

Verbetering van communicatie bij bouw Windparken Borssele

Verbetering van communicatie bij bouw Windparken Borssele

Voor de kust van Zeeland worden de vijf windparken “Borssele’ gebouwd. Wethouder John de Jonge van de Gemeente Vlissingen had een bespreking tussen visserij en de ontwikkelaars georganiseerd, die succesvol is verlopen. Doel was om wrijvingen, zoals die bijvoorbeeld in de afgelopen periode voor de Belgische kust schering en inslag leken te zijn, te voorkomen. PO Delta Zuid was de gesprekspartner aan tafel, met ondersteuning vanuit het VisNed team.

Lees verder

Kabelwerkzaamheden in Deense en Belgische wateren

Kabelwerkzaamheden in Deense en Belgische wateren

Eind maart is in Deense wateren begonnen met de aanleg van een gedeelte de NordLink kabel van Duitsland naar Noorwegen terwijl in april in Belgische wateren werkzaamheden starten voor de exportkabel voor verschillende windparken. In dit bericht vindt u meer informatie over de duur van de werkzaamheden en waar vissers die in de buurt vissen rekening mee moeten houden.

Lees verder

Inloggen