Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Aanpassing bijvangsthoeveelheden zeeduivel en schelvis

Aanpassing bijvangsthoeveelheden zeeduivel en schelvis

De overkoepeling van PO’s in de kottervisserij, de Coöp. Visserijorganisatie (CVO) beheerd de quota van soorten die niet verdeeld zijn.

Lees verder

PAP-regelingen Noorse kreeft en schol per 7 november

PAP-regelingen Noorse kreeft en schol per 7 november

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer en bevoorrading van de markt voor Noorse kreeft en schol wat leidt tot regelingen in het kader van het Productie en Afzetprogramma (PAP). Er worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige regeling. Met ingang van maandag 7 november jl. is voor beide soorten de nieuwe 4 wekelijkse periode gestart.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 10 november

Update overzicht benutting visquota per 10 november

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 10 november 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 43. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 17 november

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 17 november

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Start bouw kavel V windmolenpark Hollandse Kust (Noord)

Start bouw kavel V windmolenpark Hollandse Kust (Noord)

Via een publicatie in de Staatscourant heeft Rijkswaterstaat de start van een gedeelte van het windmolenpark Hollandse Kust – Noord aangekondigd waardoor de toegang voor de scheepvaart en visserij in dit gebied met ingang van 17 oktober verboden is.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 27 oktober

Update overzicht benutting visquota per 27 oktober

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 27 oktober 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 41. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 28 oktober

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 28 oktober

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

PAP-regelingen Noorse kreeft en schol

PAP-regelingen Noorse kreeft en schol

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer en bevoorrading van de markt voor Noorse kreeft en schol wat leidt tot regelingen in het kader van het Productie en Afzetprogramma (PAP). Er worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige regeling. Met ingang van maandag 10 oktober as start voor beide soorten de nieuwe 4 wekelijkse periode.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 29 september

Update overzicht benutting visquota per 29 september

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 29 september 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 37. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 7 oktober

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 7 oktober

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

PAP-regelingen Noorse kreeft en schol per 12 september

PAP-regelingen Noorse kreeft en schol per 12 september

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer en bevoorrading van de markt voor Noorse kreeft en schol wat leidt tot regelingen in het kader van het Productie en Afzetprogramma (PAP). Er worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige regeling.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 15 september

Update overzicht benutting visquota per 15 september

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 15 september 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 35.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 16 september

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 16 september

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 1 september

Update overzicht benutting visquota per 1 september

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 1 september 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 33.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 1 september

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 1 september

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 25 augustus

Update overzicht benutting visquota per 25 augustus

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 25 augustus 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 32.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 25-8-22

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 25-8-22

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

PAP-regeling Noorse kreeft verhoogd

PAP-regeling Noorse kreeft verhoogd

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok mag een hogere hoeveelheid aangevoerd worden in vergelijk met de voorgaande periode.

Lees verder

PAP-regeling schol per 15 augustus

PAP-regeling schol per 15 augustus

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 4 augustus

Update overzicht benutting visquota per 4 augustus

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 4 augustus 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 29.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 15-8-22

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 15-8-22

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanpassingen aanvoerhoeveelheden schelvis en zeeduivel

Aanpassingen aanvoerhoeveelheden schelvis en zeeduivel

De benutting van de nationaal beheerde quota worden in het overleg van PO’s over de PAP-maatregelen voortdurend gemonitord en aangepast waar nodig. In het overleg van vorige week zijn aanvoerhoeveelheden voor schelvis en zeeduivel zijn iets verhoogd.

Lees verder

PAP-regeling Noorse kreeft per 18 juli

PAP-regeling Noorse kreeft per 18 juli

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok geldt dezelfde hoeveelheid als in de voorgaande periodes.

Lees verder

PAP-regeling schol per 18 juli

PAP-regeling schol per 18 juli

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 28 juli

Update overzicht benutting visquota per 28 juli

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 28 juli 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 28.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers