Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Opgave emailadressen

Opgave emailadressen

Vanuit het secretariaat van VisNed versturen wij op twee manieren de nieuwsbrief, via email en de papieren versie per post.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota per 12 mei

Update overzicht benutting visquota per 12 mei

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 12 mei 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 17.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 13 mei

Totaaloverzicht PO-maatregelen per 13 mei

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 29-04-2022

Update overzicht benutting visquota 29-04-2022

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 21 april 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 14.

Lees verder

PAP-regeling schol 2022 ongewijzigd

PAP-regeling schol 2022 ongewijzigd

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen 29-04-2022

Totaaloverzicht PO-maatregelen 29-04-2022

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

MSC-inspanningsbeperking garnalenvisserij

MSC-inspanningsbeperking garnalenvisserij

Sinds deze week geldt voor de garnalenvloot een inspanningsbeperkende maatregel. Deze moest genomen worden in het kader van het MSC-managementplan garnalen.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2022

Update overzicht benutting visquota 2022

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 14 april 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 13.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Visserij Jaarboek 2022 beschikbaar

Visserij Jaarboek 2022 beschikbaar

De nieuwe visserij jaarboeken 2022 zijn onlangs uitgekomen en beschikbaar voor uitgifte. De leden van VisNed /PO Urk hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok geldt dezelfde hoeveelheid als waarmee we dit jaar zijn begonnen.

Lees verder

PAP-regeling schol 2022 ook ongewijzigd

PAP-regeling schol 2022 ook ongewijzigd

 De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen 1-4-2022

Totaaloverzicht PO-maatregelen 1-4-2022

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Visserij Jaarboek 2022 beschikbaar

Visserij Jaarboek 2022 beschikbaar

De nieuwe visserij jaarboeken zijn deze week uitgekomen en zijn beschikbaar voor uitgifte. De leden van VisNed /PO Urk hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Nieuwe RTC in Skagerrak

Met ingang van 1 maart jl. hebben de Deense autoriteiten in het oostelijk deel van het Skagerrak een nieuwe Realtime Closure (RTC) ingesteld. Deze is van toepassing voor alle gesleepte vistuigen die op rondvis of platvis vissen. Bij dezen de informatie met uiteraard het verzoek hiervan goede nota te nemen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok geldt dezelfde hoeveelheid als waarmee we dit jaar zijn begonnen.

Lees verder

PAP-regeling schol 2022 ook ongewijzigd

PAP-regeling schol 2022 ook ongewijzigd

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2021

Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het definitieve benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota. Het gaat hierbij om het overzicht per 31 december 2021, feitelijk tot en met week 53. Dit is het definitief door RVO vastgestelde benuttingsoverzicht 2021.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Handhaving Boomkorverbod Noorse zone uitgesteld

Handhaving Boomkorverbod Noorse zone uitgesteld

De Europese Unie en de betrokken lidstaten werden onlangs verrast door het niet eerder genoemde ingrijpend besluit om de gebruik van het boomkortuig in Noorse wateren te verbieden. Ondanks pogingen vanuit de EU lijkt Noorwegen het besluit in stand te houden. Wel is de datum waarop gehandhaafd wordt opgeschoven.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft blijft ongewijzigd

Aanvoerregeling Noorse kreeft blijft ongewijzigd

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2022 gecontinueerd. In de nieuwe vierweekse blok geldt dezelfde hoeveelheid als waarmee we dit jaar zijn begonnen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Visserijkeuring 2022

Visserijkeuring 2022

Ook dit jaar zal de tweejaarlijkse zeevaartkeuring weer plaatsvinden in de biddagweek. Gezien de omstandigheden is het extra belangrijk dat iedereen zich aan de afgesproken tijd op het schema houdt.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota. Het gaat hierbij om het overzicht per 31 december 2021, feitelijk tot en met week 53. Dit is een voorlopig overzicht, nog niet het definitieve overzicht.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers