Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Visserijkeuring 2022

Visserijkeuring 2022

Ook dit jaar zal de tweejaarlijkse zeevaartkeuring weer plaatsvinden in de biddagweek. Gezien de omstandigheden is het extra belangrijk dat iedereen zich aan de afgesproken tijd op het schema houdt.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota. Het gaat hierbij om het overzicht per 31 december 2021, feitelijk tot en met week 53. Dit is een voorlopig overzicht, nog niet het definitieve overzicht.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvraag vergunning Noorse zone

Aanvraag vergunning Noorse zone

Ter voorbereiding op, en vooruitlopend op een mogelijk akkoord tussen de Europese Unie en Noorwegen,  wil RVO op korte termijn weten welke vaartuigen voor volgend jaar een vismachtiging willen om in de Noorse zone te vissen.

Lees verder

Verruiming aanvoer rog

Verruiming aanvoer rog

Gezien de ruimte in de benutting is de hoeveelheid rog die per week aangevoerd mag worden verhoogd naar 240 kg per reis.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

De Nederlandse PO’s hebben vorige week overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn niet aangepast, er is in het vierweekse blok dat afgelopen maandag begonnen dezelfde hoeveelheid toegekend als in het vorige blok.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming is goed te noemen.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2021

Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2021 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Onderwerpen Sectorraad gaan over 'de mensen aan boord'

Onderwerpen Sectorraad gaan over 'de mensen aan boord'

Bemanningszaken en Veiligheid zijn belangrijke onderwerpen die het werkterrein vormen van de Sectorraad Visserij. Het gaat over ‘de mens aan boord’. De trawlersector, kottersector en CNV zijn via de Sectorraad het visserij aanspreekpunt voor onderwijs, ILT en de ministeries van I en W en SZW. Ook is de Sectorraad belangrijk klankbord voor het project Vistikhetmaar. Onlangs vergaderde de Sectorraad en er kwamen weer veel onderwerpen voorbij.

Lees verder

Zuiver op de Graat? Onderzoek naar criminele ronselpraktijken

Zuiver op de Graat? Onderzoek naar criminele ronselpraktijken

De overheid maakt zich zorgen over de toenemende infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld. Ook in de visserij. Daarom hebben onderzoekers van “Politie en Wetenschap’ gekeken naar de manier waarop criminelen misbruik proberen te maken van vissers. Een omvangrijk rapport over dit onderzoek is deze week verschenen. 

Lees verder

Halfjaarlijks overleg met Scheepvaartinspectie

Halfjaarlijks overleg met Scheepvaartinspectie

Tweemaal per jaar is er overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Scheepvaartinspectie. Dat overleg vond twee weken geleden, toen dat nog kon, in persoon plaats. Er werd gesproken over de verdere afhandeling en communicatie over recente ongevallen, over de vertraagde administratieve afhandeling van certificeringen en over de bevindingen bij controles op zee.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2021

Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2021 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

BO Garnalen past heffing aan

BO Garnalen past heffing aan

De Brancheorganisatie Garnalen (BOG) heeft in haar laatstgehouden vergadering besloten tot een aanpassing van de heffing die aanvoerders en handelaren afdragen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

De Nederlandse PO’s hebben vorige week overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, er is in het vierweekse blok dat afgelopen maandag begonnen een hogere hoeveelheid toegekend.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming is goed te noemen. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Europese Producentenorganisaties vergaderden in Brussel

Europese Producentenorganisaties vergaderden in Brussel

In Brussel vergaderden de leden van de Europese Koepel van PO’s EAPO. Het was voor het eerst in ruim 2 jaar dat de leden elkaar weer konden ontmoeten. Voorafgaand aan de vergadering spraken de leden met Eurocommissaris Sinkevičius. Hem werd gevraagd om beleid toch vooral werkbaar te houden voor varende vissers. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanpassingen PO-maatregelen

Aanpassingen PO-maatregelen

De maatregelen die de producentenorganisaties nemen om vooral nationaal beheerde quota te managen moeten steeds door de overheid goedgekeurd worden. Van RVO kwam bericht dat een aantal aanpassingen doorgevoerd moesten worden.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren is verlaagd en flexibiliteit is geschrapt.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming is goed te noemen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO - maatregelen

Totaaloverzicht PO - maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers