Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

COVID-19 Marktimpact Noorse kreeft

COVID-19 Marktimpact Noorse kreeft

De uitbraak van COVID-19 heeft ook een impact op de vraag en verwerking van Noorse kreeft. In CVO verband houden de PO's onderling contact over het Productie en Afzet Plan, de zogeheten PAP-Noorse kreeft.

Lees verder

Extra nieuwsbrief in verband met COVID-19

Extra nieuwsbrief in verband met COVID-19

De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving, wereldwijd en in Nederland. De gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te dammen raken ook onze sector in de volle breedte. Vanuit het VisNed team hebben we intensief contact met LNV en  in het verband van onze Europese koepels Europeche en EAPO. Samen zetten we ons keihard in voor een goed pakket aan steunmaatregelen om de aanvoersector door deze bizarre tijden te helpen. Alleen samen kunnen we deze crisis te boven komen.

Lees verder

COVID-19 Marktimpact Garnalen week 13

COVID-19 Marktimpact Garnalen week 13

De uitbraak van COVID-19 heeft een impact op de vraag en logistiek enverwerking van garnalen. In CVO verband houden de PO's onderling contact over het Productie en Afzet Plan, het zogeheten PAP-garnaal. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteit, hebben geleid tot PO maatregelen. Op basis van het PAP-garnaal wordt de aanvoer ingeperkt.

Lees verder

COVID-19 Marktimpact vis week 13

COVID-19 Marktimpact vis week 13

Update 30 maart 2020 - De uitbraak van COVID-19 heeft gevolgen voor de vraag naar vis, waarbij het effect per vissoort verschillend is. De horecasluitingen hebben gevolgen voor de vraag naar de duurdere vissoorten, zoals tong, griet en tarbot. Tegelijk horen we vanuit de handel juist een lichte stijging in de vraag naar schol. Om de marktontwikkelingen die voortkomen uit deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden, hebben de PO's wekelijks contact.

Lees verder

COVID-19 Steunmaatregelen bemanningsleden week 13

COVID-19 Steunmaatregelen bemanningsleden week 13

Er zijn deze week diverse vragen van bemanningsleden binnengekomen, over steunmaatregelen waar zij gebruik van kunnen maken ten aanzien van de negatieve impact van de COVID-19 maatregelen. Een eenduidig antwoord is daarop nog niet te geven, uiteraard is er wel oog voor de specifieke risico's die bemanningsleden lopen in de huidige situatie.

Lees verder

COVID-19 Nederlandse steunmaatregelen week 13

COVID-19 Nederlandse steunmaatregelen week 13

VisNed overlegt samen met de andere sectorvertegenwoordigers momenteel drie keer per week met Nanou Beekman, Directeur Visserij van het Ministerie van LNV over COVID-19 ontwikkelingen. Parallel aan de Europese steunmaatregelen (in wording), wordt in Nederland gekeken naar mogelijkheden voor sneller toepasbare nationale regelingen en ook worden alvast voorbereidingen getroffen voor de Nederlandse implementatie van steunmaatregelen die straks komen. Ook wordt de Nederlandse inbreng in het Europese debat landelijk afgestemd.

Lees verder

COVID-19 Europese steunmaatregelen week 13

COVID-19 Europese steunmaatregelen week 13

Vanuit de Europese Commissie zijn er steunmaatregelen voorgesteld die mogelijk direct ingezet kunnen worden op basis van bestaande EFMZV regelingen en er zijn voorstellen gedaan voor nieuwe steunmaatregelen om te compenseren voor de negatieve impact van COVID-19 (Corona) virus op de visserij- en aquacultuur sector. Tot op heden zijn beide soorten maatregelen echter nog niet inzetbaar. In dit artikel lichten wij toe hoe het proces loopt en wat de verwachtingen zijn.

Lees verder

Extra certificaat voor schepen groter dan 500 GT

Extra certificaat voor schepen groter dan 500 GT

Het slopen van schepen moet veilig en op een verantwoorde wijze gebeuren. Dat geldt ook voor vissersschepen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) informeerde ons recentelijk over regelgeving die hier mee te maken heeft. Schepen groter dan 500 GT moeten vanaf eind dit jaar ook een Certificaat Inventaris Gevaarlijke Materialen aan boord hebben.

Lees verder

Voortgang ontwikkeling privaat toezicht garnalenvisserij

Voortgang ontwikkeling privaat toezicht garnalenvisserij

Privaat toezicht in de garnalenvisserij zal leiden tot onafhankelijke sanctionering van overtredingen, het goed kunnen aantonen van naleving en een gelijk speelveld voor alle vissers. De sector is bezig met het uitwerken van een privaat toezichtmodel, in het kader van o.a. de Vibeg- en VISWAD- convenanten. Voor het privaat toezicht wordt allereerst gekeken naar visuren en vissen in gesloten gebieden, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de controle op het motorvermogen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen

Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen

De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor de scholing van beroepsvissers. Beroepsvissers kunnen een tegoedbon van maximaal € 5000,- euro aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van scholing. Denk hierbij aan de verschillende certificaten die je moet hebben, zoals het Certificaat Basisveiligheid voor Vissers (Basic Safety for Fisheries Personnel), Medical First AID of Medical Care etc. De regeling loopt tot 31 december 2023 of tot wanneer het totale budget van € 900.000 benut is.

Lees verder

C188 over arbeidstijden en rusturen

C188 over arbeidstijden en rusturen

Het C188 verdrag, dat in Nederland in november van kracht wordt, stelt eisen op het gebied van arbeid- en rusttijden. Deze regels zijn bedoeld om de veiligheid op de vloot te vergroten. In andere sectoren zijn soortgelijke regels al tientallen jaren van kracht. Hieronder nogmaals een overzicht wat de regels zijn.

Lees verder

Scholaanvoer naar dieptepunt, PAP ongewijzigd

Scholaanvoer naar dieptepunt, PAP ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol staat op een heel laag niveau.

Lees verder

Dubbel verstuurde RVO facturen niet betalen!

Dubbel verstuurde RVO facturen niet betalen!

Vorige week zijn er door RVO leges facturen met datum 21 februari verstuurd. Die facturen zijn echter identiek aan de RVO facturen met datum 31 januari. RVO corrigeert de fout en stuurt creditnota’s voor de facturen van 21 februari.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Toelichting herziening maatschapscontract

Toelichting herziening maatschapscontract

Eind 2019 zijn het maatschapscontract en de bijbehorende Algemene voorwaarden voor de maatschapsvisserij van het SFM herzien. Dit was nodig aangezien het C188 verdrag andere eisen stelt aan de inhoud het contract en bepaalde verwijzingen naar wetteksten niet meer juist waren. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen.

Lees verder

Let op: totaal aanvoerverbod zeebaars

Let op: totaal aanvoerverbod zeebaars

Volledigheidshalve wijzen wij de leden erop dat voor de maanden februari en maart een totaal aanvoerverbod geldt voor zeebaars.

Lees verder

Sluit niet-EU vissers aan bij Vereniging Zee-Risico 1967

Sluit niet-EU vissers aan bij Vereniging Zee-Risico 1967

Steeds vaker horen wij geluiden van de vloot dat er vissers van buiten de EU aan boord stappen van een kotter. Het is wettelijk verplicht vissers van buiten de Europese Unie aan te melden bij de Vereniging Zee-Risico 1967. De Vereniging Zee-Risico 1967 heeft hierover een brief gestuurd. Wij adviseren u dringend gehoor te geven aan deze oproep.

Lees verder

HERINNERING uitnodiging bijeenkomst fly-shooters

HERINNERING uitnodiging bijeenkomst fly-shooters

Voor alle fly-shooters onder Nederlandse, Belgische en Britse vlag hierbij de herinnering voor de bijeenkomst met alle fly-shooters die actief zijn in het Engelse Kanaal op zaterdag 25 januari a.s. op Urk. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Betere afstemming beloofd bij opgeviste explosieven

Betere afstemming beloofd bij opgeviste explosieven

Na de intrede van de pulsvisserij is het aantal opgeviste explosieven flink afgenomen. Nu de boomkor met wekkers noodgedwongen weer meer wordt gebruikt worden deze helaas vaker opgevist en neemt het aantal meldingen toe. Toch wordt er niet als vanouds adequaat en snel geruimd, zo merkte Dirk Pijl van DE Maritime. Hij trok aan de bel en trad samen met VisNed in gesprek met de Koninklijke Marine en de Kustwacht.

Lees verder

CVO-maatregelen beheer nationale quota

CVO-maatregelen beheer nationale quota

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor schol en zeebaars vindt u elders in deze nieuwsbrief informatie. Voor tarbot / griet, tongschar, Noorse kreeft en roggen gelden de volgende bepalingen. Let op: aanvoerhoeveelheid roggen is gezet op 120 kg per week of reis langer dan een week.

Lees verder

PAP-regeling schol 2020 start ongewijzigd

PAP-regeling schol 2020 start ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de nieuwe PAP-regeling schol 2020 op 100% van de basishoeveelheid te laten beginnen.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers