Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

OPROEP: Input visserij voor MARE beleidsdag

OPROEP: Input visserij voor MARE beleidsdag

Op maandag 24 juni wordt de MARE beleidsdag in Amsterdam georganiseerd. Vissers zijn ook van harte welkom, maar omdat het een maandag is zal dit voor de meesten lastig zijn. Organisator Marloes Kraan van Wageningen Marine Research wil vissers echter graag de kans geven om mee te praten, vandaar deze oproep om input te leveren voor die dag, wat meegenomen zal worden door aanwezige belangenbehartigers en de organisatie.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO maatregelen

Totaaloverzicht PO maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 24 mei 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 19 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Schade door MSC ZOE? Meld het (ook) bij uw PO!

Schade door MSC ZOE? Meld het (ook) bij uw PO!

Vissers die schade hebben opgelopen vanwege de ramp met de MSC ZOE in januari van dit jaar, zijn benaderd door BMT (schade-afhandelingsbedrijf) voor een gesprek over de ingediende claims. Belangrijk is dat vissers die een schadeformulier hebben ingediend en/of benaderd zijn door BMT, ook hun PO inseinen voorafgaand aan een eventueel gesprek met BMT. Ook blijft de oproep gelden om schade vooral te melden.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 24 mei 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 19 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

MSC-bepalingen garnalenvisserij

MSC-bepalingen garnalenvisserij

Bij de VisNed-Po’s zijn vragen binnen gekomen over de aanpassing van de maaswijdte in de garnalenvisserij. In het kader van het MSC-beheer garnalenvisserij zijn een aantal zaken van belang zoals maaswijdte, ziftsel en vistuig.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Windpark Borssele: informatie via VisNed

Windpark Borssele: informatie via VisNed

Na het constructieve overleg in Vlissingen op 1 april is er een goede uitwisseling van informatie ontstaan met de bouwers van het windpark Borssele. Zij sturen wekelijks of tweewekelijks de update van de geplande activiteiten, waarmee verrassingen op zee voorkomen kunnen worden. De komende anderhalf jaar zijn er veel bouwactiviteiten voor de Zeeuwse kust. Soms intensief, soms zijn het alleen surveys. Informatie over activiteiten gekoppeld aan windpark Borssele wordt via VisNed en de aangesloten PO's gedeeld.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Veiligheid voorop! Fish Platform als internationaal overlegorgaan

Veiligheid voorop! Fish Platform als internationaal overlegorgaan

Jaarlijks gebeuren er vele ongelukken op zee. Of het ongeluk nu ernstige gevolgen heeft of niet, voorkomen is beter dan genezen. 10 & 11 april werd het halfjaarlijkse Fish Platform gehouden, een internationale visserijdelegatie die met elkaar spreekt over veiligheid op zee. Er is bij visserij en visserijbeleid steeds nadrukkelijk aandacht voor economie en ecologie, maar minder voor vissers zelf.

Lees verder

PAP-regeling schol blijft gelijk

PAP-regeling schol blijft gelijk

Door tegenvallende aanvoer van schol heeft de PAP-commissie besloten de regeling op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

IL&T: bouwen aan vertrouwen

IL&T: bouwen aan vertrouwen

We spreken twee keer per jaar met IL&T over uitvoerende zaken. Maar omdat IL&T een reorganisatie achter de rug heeft werd ook VisNed uitgenodigd voor een hernieuwde kennismaking. Dit keer op het hoofdkantoor in Utrecht. Met onderwerpen als een verbod op Puls en Brexit in aantocht kreeg dat plezierige gesprek ook een hoogst actueel karakter.

Lees verder

Verbetering van communicatie bij bouw Windparken Borssele

Verbetering van communicatie bij bouw Windparken Borssele

Voor de kust van Zeeland worden de vijf windparken “Borssele’ gebouwd. Wethouder John de Jonge van de Gemeente Vlissingen had een bespreking tussen visserij en de ontwikkelaars georganiseerd, die succesvol is verlopen. Doel was om wrijvingen, zoals die bijvoorbeeld in de afgelopen periode voor de Belgische kust schering en inslag leken te zijn, te voorkomen. PO Delta Zuid was de gesprekspartner aan tafel, met ondersteuning vanuit het VisNed team.

Lees verder

Kabelwerkzaamheden in Deense en Belgische wateren

Kabelwerkzaamheden in Deense en Belgische wateren

Eind maart is in Deense wateren begonnen met de aanleg van een gedeelte de NordLink kabel van Duitsland naar Noorwegen terwijl in april in Belgische wateren werkzaamheden starten voor de exportkabel voor verschillende windparken. In dit bericht vindt u meer informatie over de duur van de werkzaamheden en waar vissers die in de buurt vissen rekening mee moeten houden.

Lees verder

Update aanvoerbepalingen zeebaars

Update aanvoerbepalingen zeebaars

Voor zeebaars gelden strikte aanvoerbeperkingen met onder andere een totaal aanvoerverbod in de maanden februari en maart en voor gesleepte vistuigen een verbod om gericht op zeebaars te vissen. Nu het totaal-aanvoerverbod ten einde is leek het ons goed om de van kracht zijnde bepalingen nog een keer op te sommen:

Lees verder

Jaarboek 2019 af te halen bij PO

Jaarboek 2019 af te halen bij PO

De nieuwe visserij-jaarboeken zijn deze week uitgekomen en zijn inmiddels aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed kunnen bij hun eigen PO terecht voor het in ontvangst nemen van 2 jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Scholaanvoer blijft achter; PAP-regeling blijft gelijk

Scholaanvoer blijft achter; PAP-regeling blijft gelijk

Door tegenvallende aanvoer van schol heeft de PAP-commissie besloten de regeling op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

OPROEP: verlengen vaarbevoegdheid

OPROEP: verlengen vaarbevoegdheid

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de website van KIWA, kunnen er tot vrijdag 29 maart 2019 17:00 uur aanvragen voor het verlengen van de vaarbevoegdheid worden gedaan. Mocht u niet aan de vereisten van het nieuwe Besluit Zeevarenden voldoen, neem dan contact op met uw PO om uw vaarbevoegdheid zo snel mogelijk te verlengen.

Lees verder

Geldigheid certificaten

Geldigheid certificaten

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit Zeevarenden op 1 april 2019 zijn er een aantal nieuwe certificaten als eis opgenomen voor de aanvraag van een nieuwe vaarbevoegdheid of de verlenging ervan. Hieronder een overzicht van de geldigheidsduur van de verschillende certificaten. Neem contact op met uw PO om na te vragen welke certificaten in uw geval van belang zijn. 

Lees verder

Reminder aanvragen vaarbevoegdheden

Reminder aanvragen vaarbevoegdheden

Op 1 april 2019 treedt het nieuwe Besluit Zeevarenden in werking. Vanaf dat moment is het van belang dat u ervoor zorgt dat u vóór het verlopen van uw vaarbevoegdheid over de juiste certificaten beschikt. Hieronder een overzicht van de certificaten die u vanaf 1 april moet hebben voor de aanvraag/verlenging van een vaarbevoegdheid. Voldoet u hier momenteel nog niet aan? Neem dan contact op met uw PO om uw vaarbevoegdheid nog voor 1 april vervroegd te verlengen. 

Lees verder

Unieke kans om eerste stap te zetten met nieuwe ideeën

Unieke kans om eerste stap te zetten met nieuwe ideeën

De MIT-subsidie is een populaire innovatiesubsidie van de Rijksoverheid. Dit jaar stelt de overheid een extra budget van 4 ton voor de visserijsector beschikbaar. Het doel van de subsidie om vissers die duurzame kansen zien gemakkelijker een eerste stap te laten nemen om te onderzoeken of hun ideeën levensvatbaar zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag. Dit is een vergoeding voor eigen ondernemersuren of andere kosten. De openstelling start op 9 april op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd gebleven

PAP-regeling schol ongewijzigd gebleven

De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer van schol blijft laag wat voor de visverwerkende industrie zorgt voor een tekort in de grondstofvoorziening.

Lees verder

Bericht van de Kustwacht: Het licht op het Platform Goeree wordt gedoofd

Bericht van de Kustwacht: Het licht op het Platform Goeree wordt gedoofd

Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat het ‘Vuurtorenlicht van de Goeree’ op korte termijn moet worden vervangen. De kosten voor het vervangen van het licht zijn dermate hoog dat er een overleg is geweest via de Scheepvaart Adviesraad Noordzee (SAN) onder de diverse belangengroepen over nut en noodzaak van dit Vuurtorenlicht. Ook VisNed is geconsulteerd. Samen met o.a. de Watersport waren wij voor vervanging, toch gaat dit licht uit.

Lees verder

Inloggen