Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Aanpassingen PO-maatregelen

Aanpassingen PO-maatregelen

De maatregelen die de producentenorganisaties nemen om vooral nationaal beheerde quota te managen moeten steeds door de overheid goedgekeurd worden. Van RVO kwam bericht dat een aantal aanpassingen doorgevoerd moesten worden.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren is verlaagd en flexibiliteit is geschrapt.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming is goed te noemen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO - maatregelen

Totaaloverzicht PO - maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Steenbestortingen Scylla kabel

Steenbestortingen Scylla kabel

Afgelopen zomermaanden is gewerkt aan de aanleg van de Scylla kabel van IJmuiden naar Lowestoft. Op een klein gedeelte vlak onder Lowestoft na is de kabel nu ingegraven en overvisbaar. De kabel kruist echter een aantal andere kabels en pijpleidingen waar steenbestortingen zijn aangebracht, waarvan we de locaties nogmaals onder de aandacht willen brengen. Bij de aanleg van de Scylla kabel is bovendien een ingraafmethode toegepast die het risico op blootspoelen veel kleiner maakt dan gebruikelijk.

Lees verder

Dokters van de Radio Medische Dienst: Ga fit naar zee

Dokters van de Radio Medische Dienst: Ga fit naar zee

De dokters van de Radio Medische Dienst (RMD) zijn de gratis huisarts voor zeelieden wereldwijd. Het afgelopen jaar werd vijftien keer een zeeman met een helikopter naar de vaste wal gebracht voor behandeling en evenzoveel keren gebeurde dat met een reddingboot. Ook voor vissers is deze gratis dienst van de KNRM heel belangrijk. In de jaarlijkse vergadering van afgelopen week is de waardering naar de artsen nadrukkelijk uitgesproken. Toch waren er ook punten van aandacht en zorg.

Lees verder

Aanvoer zeeduivel verruimd

Aanvoer zeeduivel verruimd

Het is de PO’s gelukt om Noordzee-zeeduivel (ANF/2AC4-C) bij te ruilen en dus kunnen de aanvoermogelijkheden verruimd worden. De aanvoer wordt verhoogd van 200 naar 500 kg per week of reis. Ook de hoeveelheid staarten die mag worden aangevoerd wordt verhoogd.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek en zeeduivel bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft verlengd

Aanvoerregeling Noorse kreeft verlengd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn niet aangepast, de aan te voeren hoeveelheid en flexibiliteit is gelijk gebleven aan de vorige periode.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming toont enig herstel.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek en zeeduivel bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek en zeeduivel bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Radio Medische Dienst wil het nog beter doen

Radio Medische Dienst wil het nog beter doen

De hulpverlening bij Medische (nood)situaties door de dokters van de Radio Medische Dienst is van essentieel belang. Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar ze zijn wel 24/7 beschikbaar. Voor de dokters is een terugkoppeling van ervaringen van groot belang, reden voor een jaarlijkse (korte) enquête. Onze vraag is om die in te vullen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft opnieuw verruimd

Aanvoerregeling Noorse kreeft opnieuw verruimd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s weer periodiek overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren hoeveelheid is wederom verhoogd.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming toont enig herstel.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benut- ting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek en zeeduivel bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling zeebaars aangepast

Aanvoerregeling zeebaars aangepast

Op basis van de onlangs gesloten visserijovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn de vangstmogelijkheden 2021 eindelijk vastgesteld. Voor zeebaars geldt per 1 augustus as. een andere regeling.

Lees verder

Verzekeringen checken op Sociale Media fotomateriaal van vissers

Verzekeringen checken op Sociale Media fotomateriaal van vissers

Sociale media zijn niet meer weg te denken. Voor de visserij is het een mogelijkheid om de positiviteit van de sector onder de aandacht te brengen. Met blogs en vlogs en met heel veel foto’s. Zeker nu in de schoolvakanties de jongere generatie een weekje mee naar zee gaat.

Lees verder

Terugbetaling van onterechte heffingen door de NVWA

Terugbetaling van onterechte heffingen door de NVWA

Al weer een half jaar geleden werden vissers die, gecoördineerd door VisNed, bezwaar hadden ingediend tegen facturen van de NVWA, in het gelijk gesteld. Dat betekende dat de NVWA veel terugbetalingen moest doen. Die terugbetalingen moeten deze zomer allemaal effectief uitgevoerd zijn. Controleer of dat het geval is!

Lees verder

Britse MCA controleert streng op veiligheid

Britse MCA controleert streng op veiligheid

In het Verenigd Koninkrijk (VK) komen jaarlijks veel vissers om het leven. Dat is volgens de Britse overheid onacceptabel en daarom worden strenge veiligheidsregels van toepassing verklaard en daarop wordt gehandhaafd. Dit geldt sowieso voor Britse vlagkotters maar hier kunnen Nederlandse vissers in Brits water ook mee te maken krijgen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren hoeveelheid is verhoogd.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol verbetert iets, de prijsvorming toont enig herstel.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Toestemming gegevens aan PO beschikbaar stellen

Toestemming gegevens aan PO beschikbaar stellen

Leden van PO’s hebben onlangs een brief van RVO ontvangen over het leveren van gegevens aan de PO. Hiervoor wordt via een verklaring toestemming gegeven en de PO’s vragen hun leden deze verklaring terug te sturen of in te leveren van de PO.

Lees verder

Verkenningsreizen overlevingsonderzoek rog van start gegaan

Verkenningsreizen overlevingsonderzoek rog van start gegaan

Binnen het project ‘Bridging knowledge gaps for Sharks and Rays in the North Sea’ zijn de eerste verkenningsreizen afgerond. VisNed werkt in dit project samen met de Vissersbond, Wageningen Marine Research, Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging in opdracht van het ministerie van LNV. Het project is voor de sector met name van belang vanwege de geldende uitzondering onder de aanlandplicht voor roggen.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers