Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Aanvoerregeling zeebaars aangepast

Aanvoerregeling zeebaars aangepast

Op basis van de onlangs gesloten visserijovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn de vangstmogelijkheden 2021 eindelijk vastgesteld. Voor zeebaars geldt per 1 augustus as. een andere regeling.

Lees verder

Verzekeringen checken op Sociale Media fotomateriaal van vissers

Verzekeringen checken op Sociale Media fotomateriaal van vissers

Sociale media zijn niet meer weg te denken. Voor de visserij is het een mogelijkheid om de positiviteit van de sector onder de aandacht te brengen. Met blogs en vlogs en met heel veel foto’s. Zeker nu in de schoolvakanties de jongere generatie een weekje mee naar zee gaat.

Lees verder

Terugbetaling van onterechte heffingen door de NVWA

Terugbetaling van onterechte heffingen door de NVWA

Al weer een half jaar geleden werden vissers die, gecoördineerd door VisNed, bezwaar hadden ingediend tegen facturen van de NVWA, in het gelijk gesteld. Dat betekende dat de NVWA veel terugbetalingen moest doen. Die terugbetalingen moeten deze zomer allemaal effectief uitgevoerd zijn. Controleer of dat het geval is!

Lees verder

Britse MCA controleert streng op veiligheid

Britse MCA controleert streng op veiligheid

In het Verenigd Koninkrijk (VK) komen jaarlijks veel vissers om het leven. Dat is volgens de Britse overheid onacceptabel en daarom worden strenge veiligheidsregels van toepassing verklaard en daarop wordt gehandhaafd. Dit geldt sowieso voor Britse vlagkotters maar hier kunnen Nederlandse vissers in Brits water ook mee te maken krijgen.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

Aanvoerregeling Noorse kreeft verruimd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, de aan te voeren hoeveelheid is verhoogd.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol verbetert iets, de prijsvorming toont enig herstel.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Toestemming gegevens aan PO beschikbaar stellen

Toestemming gegevens aan PO beschikbaar stellen

Leden van PO’s hebben onlangs een brief van RVO ontvangen over het leveren van gegevens aan de PO. Hiervoor wordt via een verklaring toestemming gegeven en de PO’s vragen hun leden deze verklaring terug te sturen of in te leveren van de PO.

Lees verder

Verkenningsreizen overlevingsonderzoek rog van start gegaan

Verkenningsreizen overlevingsonderzoek rog van start gegaan

Binnen het project ‘Bridging knowledge gaps for Sharks and Rays in the North Sea’ zijn de eerste verkenningsreizen afgerond. VisNed werkt in dit project samen met de Vissersbond, Wageningen Marine Research, Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging in opdracht van het ministerie van LNV. Het project is voor de sector met name van belang vanwege de geldende uitzondering onder de aanlandplicht voor roggen.

Lees verder

Morgen vaccinatiemogelijkheid op Urk

Morgen vaccinatiemogelijkheid op Urk

VisNed herinnert alle vissers, werkzaam op de Urker vissersvloot nogmaals aan de mogelijkheid om morgen, zaterdag 10 juli een vaccinatie te krijgen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen. 

Lees verder

Vaccinatie voor Urker vissers op zaterdag 10 juli

Vaccinatie voor Urker vissers op zaterdag 10 juli

Alle vissers werkzaam op de Urker vissersvloot, ongeacht de nationaliteit, kunnen speciaal op zaterdag 10 juli terecht voor een vaccinatie. Zonder afspraak kan iedereen die tot deze beroepsgroep hoort op Urk een prik krijgen met het Janssen-vaccin. Het betreft een éénmalige vaccinatie, handig voor de vissers die veelal op zee zitten.

Lees verder

Noorwegen sluit opnieuw belangrijke visgebieden

Met ingang van 1 juli worden tot het eind van dit jaar in de Noorse zone belangrijke visgebieden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij. Noorwegen heeft dit voornemen begin dit jaar aangekondigd tijdens de jaarlijkse onderhandelingen.

Lees verder

Weekaanvoer rog gehalveerd

Weekaanvoer rog gehalveerd

Omdat de uitputting van het Noordzee-rogquotum te snel gaat heeft de CVO moeten besluiten de aan te voeren hoeveelheid naar beneden te brengen. Een pijnlijke maatregel, omdat de visserman overal op zee meer rog tegenkomt.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. De afspraken over de aanvoer uit de vorige periode zijn gecontinueerd.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De aanvoer van schol trekt gelukkig aan, de prijsvorming toont geen herstel.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Praktische punten besproken in periodiek overleg met ILT

Praktische punten besproken in periodiek overleg met ILT

Afgelopen week was er weer een periodiek sector breed overleg van de visserijorganisaties met ILT. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het recente kapseizen van garnalenschepen stond prominent op de agenda, maar ook de update van de RI&E, de C188 keuringen, het varen met niet EU-opvarenden, jaarlijkse keuringen op afstand, update van stabiliteitsboeken na omschakeling van puls en de urenregeling voor garnalenvissers.

Lees verder

Zeewiermonitoring door garnalenvissers

Zeewiermonitoring door garnalenvissers

Het veelvuldig voorkomen van wieren in de zomerperiode leidt tot problemen voor garnalenvissers bij het gebruik van de zeeflap. VisNed heeft samen met een aantal garnalenvissers een protocol ontwikkeld voor een  monitoringsonderzoek in de garnalenvisserij dat moet leiden tot bredere toepassing van de huidige ontheffing.

Lees verder

Bemanningszaken en Veiligheid besproken in Sectorraad

Bemanningszaken en Veiligheid besproken in Sectorraad

In de Sectorraad Visserij overleggen de Kotter- en Trawlersector over bemanningszaken, onderwijs en veiligheid. Namens VisNed is Cornelis Melissant (GO 1) toegetreden tot het bestuur. In de afgelopen vergadering kwam een scala aan onderwerpen voorbij, waaronder het project “Volans’ wat over maritieme smokkel gaat.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen. 

Lees verder

COVID-19 vaccinaties en gezondheidsverklaringen

COVID-19 vaccinaties en gezondheidsverklaringen

In de (vak) pers en op TV verschenen afgelopen week berichten over visserij en COVID-19 over vaccinaties voor zeevarenden en over de gezondheidsverklaringen.

Lees verder

Nieuwe RTC in Skagerrak

Nieuwe RTC in Skagerrak

Met ingang van 26 mei j.l. hebben de Deense autoriteiten in het oostelijk deel van het Skagerrak een nieuwe Realtime Closure (RTC) ingesteld. Deze is van toepassing voor alle gesleepte vistuigen die op rondvis of platvis vissen. Bij dezen de informatie met uiteraard het verzoek hiervan goede nota te nemen.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De aanvoer van schol blijft aanzienlijk achter, desondanks ligt de prijsvorming aanmerkelijk lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen. 

Lees verder

Recent nieuws voor vissers