Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Aanvoerhoeveelheid Rog verlaagd

Aanvoerhoeveelheid Rog verlaagd

De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO – het samenwerkingsverband van de 7 Nederlandse PO’s in de kottervisserij) heeft moeten besluiten de aanvoerhoeveelheid voor rog te verlagen. De maatregel gaat maandag 14 oktober as. in.

Lees verder

NVWA gaat strenger toezien op versturen berichten

NVWA gaat strenger toezien op versturen berichten

De NVWA heeft bekend gemaakt dat de handhaving verscherpt wordt op het versturen van de dagelijkse E-logboek berichtgeving vanaf de kotter. Dit houdt verband met de overdracht van de vangstregistratie van NVWA naar RVO. Vissers worden opgeroepen alert te zijn en tijdig te versturen.

Lees verder

Wet- en regelgeving is er met reden

Wet- en regelgeving is er met reden

Er is met enige regelmaat overleg tussen de visserijsector en de NVWA. Dit overleg richt zich op zowel naleving van wet- en regelgeving, als op het bewaken van voedselveiligheid in de gehele visketen. Het risicobeeld wat bij handhavers leeft ten aanzien van de visserij is niet onverdeeld positief en dus een stimulans voor ons als sectorgenoten om het beter te doen.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 4 oktober 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 38 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Overzicht PO-maatregelen

Overzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Herinnering! Bijeenkomst Noorse kreeft vissers 28 september

Herinnering! Bijeenkomst Noorse kreeft vissers 28 september

Zoals eerder aangekondigd staat morgen, zaterdag 28 september, een overleg gepland met de aanvoerders van Noorse kreeft. Aanleiding hiervoor is de toename in het aantal vaartuigen wat op Noorse kreeft vist, de ontwikkelingen in de bestanden en visgebieden en de marktontwikkelingen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 20 september 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 36 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Visserijcafé Stellendam 27 september: o.a. kiwi-kuil

Visserijcafé Stellendam 27 september: o.a. kiwi-kuil

Graag nodigen we u uit voor een themabijeenkomst van het “Visserijcafé” met als thema “Selectiviteit en Overleving” op vrijdag aanstaande, 27 september 2019 in Stellendam. 

Lees verder

Nieuwe Technische Maatregelen Engels Kanaal

Nieuwe Technische Maatregelen Engels Kanaal

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste Technische maatregelen weergegeven voor de Noordzee. Toen is toegezegd in deze nieuwsbrief een opsomming te geven de belangrijkste Technische maatregelen voor het Engels Kanaal. Omdat vanuit Nederland in dit gebied alleen Fly shooters en wellicht bordenvissers actief zijn wordt de informatie beperkt tot deze groep. 

Lees verder

Betere luchtkwaliteit in het visruim subsidiabel

Betere luchtkwaliteit in het visruim subsidiabel

De invloed van bacteriën, sporen en schimmels in de lucht hebben een grote invloed op de bederfelijkheid van producten in het visruim, diverse bedrijven hebben hier een luchtbehandeling box voor gemonteerd. In de huidige EFMZV openstelling is er een mogelijkheid om zo’n apparaat met subsidie aan te schaffen.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 6 september 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 35 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Verlenging Brievenbus als alternatief voor Zeeflap

Verlenging Brievenbus als alternatief voor Zeeflap

Garnalenvissers op de Waddenzee hebben deze periode van het jaar weer erg veel last van zeewier ('groen') in de netten, wat de werking van het zeefnet belemmert. Het gebruik van de zogeheten Brievenbus in plaats van het zeefnet, maakt het vissen in deze periode werkbaarder. De ontheffing voor het gebruik van de Brievenbus (voorheen tot 31 augustus) is op verzoek van VisNed en PO Vissersbond verlengd tot eind september. 

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 23 augustus 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 32 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Black Box garnalen: Controle en Handhaving

Black Box garnalen: Controle en Handhaving

De correcte werking van de black box in de garnalenvisserij is al geruime tijd bron van zorg en onderwerp van overleg. Ook wordt al lang gezocht naar het juiste systeem van handhaving door en vanuit de sector zelf. Op beide terreinen wordt nu gelukkig goede voortgang gemaakt. Dat moet voor het einde van dit jaar tot een goed werkend ‘gelijke monniken gelijke kappen’ systeem van controle en handhaving leiden.

Lees verder

Spieringvisserij met sleepnet vergunningplichtig

Spieringvisserij met sleepnet vergunningplichtig

VisNed en PO NVB hebben een brief van het ministerie van LNV gekregen waarin is medegedeeld dat de spieringvisserij met sleepnet in de Waddenzee vergunningplichtig is. Als reden wordt aangedragen dat door deze visserij significante verstoring en/of verslechtering van de instandhoudingsdoelen van de N2000-gebieden optreedt. Spieringvisserij met staand want blijft wel mogelijk.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2019

Overzicht benutting visquota 2019

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 25 juli 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 28 verwerkt zal zijn.

Lees verder

ILT: Plan inspectie op tijd!

ILT: Plan inspectie op tijd!

Elk jaar komt een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan boord voor het doen van een inspectie. Eenmaal in de vijf jaar vindt er een ‘Vernieuwingsinspectie’ plaats en verstrekt ILT/Visserij, als alles in orde is bevonden, nieuwe certificaten. ILT/Visserij heeft te maken met beperkte capaciteit, ze hebben te weinig mensen. Goed plannen is daarom van belang. Vissers die een inspecteur aan boord nodig hebben moeten daarom vroegtijdig bij ILT een afspraak voor dat bezoek inplannen. 

Lees verder

Enquêteverzoek visserij en Ruimtelijke Ordening Noordzee

Enquêteverzoek visserij en Ruimtelijke Ordening Noordzee

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is student Felix Zundel bezig met een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop visserij betrokken wordt in Ruimtelijke Ordeningsvraagstukken en hoe de persoonlijke beleving hieromtrent is. 

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers