Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter de,sondanks staat prijsvorming onder druk.

Lees verder

COVID-19 overleggen met LNV voorlopig beëindigd

COVID-19 overleggen met LNV voorlopig beëindigd

Nu de lockdown maatregelen in heel Europa lijken de markten voor verse vis in een nieuw evenwicht te zijn gekomen, hoewel de gemiddelde prijzen lager zijn dan voor de crisis. Bij de visserij op die schaaldieren is de marktsituatie nog steeds zorgelijk. Omdat er geen sprake meer is van een acute crisis, is besloten om het wekelijkse crisisoverleg in Nederland met het Ministerie van LNV en in Europa binnen EAPO en Europêche te beëindigen en de COVID-19 gevolgen in het reguliere overleg te bespreken.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Gedoogsituatie Westerschelde Borssele kabels

Gedoogsituatie Westerschelde Borssele kabels

Ondanks toezeggingen en opgeheven belemmeringen, blijkt er op de Westerschelde toch een visserijverbod bij kabels van kracht te zijn. Na overleg met de betrokkenen wordt visserij bij de TenneT kabels nu gedoogd.

Lees verder

Uitbetaling stilligregeling COVID-19 kost tijd

Uitbetaling stilligregeling COVID-19 kost tijd

Er moet rekening gehouden worden met een betaaltermijn van drie maanden voor vergoeding van de COVID-19 stilligregeling. Gezien de nijpende situatie voor bedrijven die hard getroffen worden door de impact van COVID-19 is dat een tegenvaller.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Stilligregeling eindigt 31 augustus, vóór 15 juli aanvragen

Stilligregeling eindigt 31 augustus, vóór 15 juli aanvragen

Om voor een vergoeding voor maximaal vijf stilligweken in aanmerking te komen, moet uiterlijk op 15 juli een aanvraag ingediend zijn. De laatste stilligweek van zeven aaneengesloten dagen kan dan eindigen op 31 augustus.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol trekt enigszins.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Engelstalige veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren beschikbaar

Engelstalige veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren beschikbaar

Aangezien er kotters zijn met niet-Nederlands-sprekende bemanningsleden is het van belang dat de veiligheidsinstructies en ongevallenformulieren ook in het Engels beschikbaar zijn. De Sectorraad Visserij heeft hier de opdracht voor gegeven. Deze zijn op de website van VistikhetMaar te downloaden.

Lees verder

Brievenbus weer toegestaan

Brievenbus weer toegestaan

Het gebruik van de brievenbus ter vervanging van de verplichte zeeflap is op de Waddenzee weer toegestaan voor de periode van drie maanden. Deze brievenbus dient evenals de zeeflap ter vermindering van de hoeveelheid ongewenste bijvangst, maar is gebruiksvriendelijke in de zomermaanden wanneer er veel sprake is van zeewier. 

Lees verder

Budget stilligregeling flink benut

Budget stilligregeling flink benut

De uitputting van het budget van de COVID-19 stilligregeling gaat snel, zo meldt het Ministerie van LNV aan VisNed. De regeling staat nog tot 15 juli open. Veel garnalen- en kreeftenkotters hebben hun vijf weken er al op zitten. Het Ministerie kan nu nog niet zeggen of er na 15 juli nog een tweede regeling kan komen, dat hangt af van de uitputting van het budget.

Lees verder

Planning werkzaamheden kabeltracé Hollandse Kust Zuid

Planning werkzaamheden kabeltracé Hollandse Kust Zuid

Geen grootschalige visserijverboden rond het kabeltracé en een duidelijke planning vooraf van de werkzaamheden en mogelijke overlast voor visserij. Dat is afgesproken tijdens een overleg van VisNed(bestuurders) met Tennet en de Kustwacht over de aanleg van het kabeltracé voor het windpark Hollandse Kust Zuid en vervolgprojecten.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Online Webinar over visserijcontrole

Online Webinar over visserijcontrole

Onder de noemer “Blue Webinars’ zijn de afgelopen weken interessante discussiebijeenkomsten gehouden onder leiding van Chris Davies, de oud voorzitter van het visserij comité van het Europees Parlement. Eerder gingen ze over ‘Biodiversiteit’, ‘MSY doelstellingen’, ‘Oceanenbeheer’ en ‘Viskweek’. Afgelopen week was er een Webinar over Visserijcontrole. 

Lees verder

Subsidie stagiaires aan boord

Subsidie stagiaires aan boord

Als visserij-onderneming kunt u subsidie krijgen wanneer u een stagiaire aan boord heeft. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per bedrijf. De regeling gaat 1 juli 2020 open.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol ligt mede door het vele stillliggen op een laag niveau.

Lees verder

Jaarboek af te halen bij PO

Jaarboek af te halen bij PO

De visserij-jaarboeken zijn een tijdje geleden uitgekomen en aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed hebben recht op twee jaarboeken en kunnen hiervoor terecht bij hun eigen PO. Wij hebben de indruk dat nog niet alle leden dit hebben gedaan.

Lees verder

Stilligregeling langer nodig dan vijf weken

Stilligregeling langer nodig dan vijf weken

Nederland was het eerste land in Europa waar een stilligregeling vanwege de COVID-19 uitbraak werd opengesteld. In die regeling is het maximum aantal van vijf stilligweken opgenomen. Nu zien we dat het vooral voor de garnalenvissers en de vissers op Noorse kreeft een knellend maximum is. Daarom hebben we er bij LNV op aangedrongen de regeling aan te passen, zodat het budget zo goed mogelijk gebruikt kan worden.

Lees verder

Borgstellingsregeling agrarische sector ook voor visserij

Borgstellingsregeling agrarische sector ook voor visserij

We willen onze leden erop wijzen dat de borgstellingsregeling van de overheid, met oog op COVID-19 impact, ook opengesteld is voor visserijondernemers. Hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

UPDATE en instructie RVO aanvragen stilligregeling

UPDATE en instructie RVO aanvragen stilligregeling

Op 13 mei is de stilligregeling van kracht geworden en aanvragen kunnen ingediend worden. Aanvragen dienen in één keer ingediend te worden, voor een periode met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 voor maximaal vijf stilligweken. Aanvragen moeten uiterlijk in de laatste stilligweek van de vijf worden ingediend. Zie voor stappenplan en werkwijze onderstaand bericht.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers