Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Decemberraad over quota 2021 anders dan andere jaren

Decemberraad over quota 2021 anders dan andere jaren

De jaarlijkse decemberraad, waar de quota voor het volgende jaar wordt vastgesteld, wordt dit jaar op 15 en 16 december in Brussel gehouden en verloopt dit jaar anders vanwege Brexit en COVID-19. Hopelijk kan er tegen die tijd invulling gegeven worden aan een Brexit-afspraak, anders moet de ingewikkelde puzzel rond een 'No deal' gelegd worden. 

Lees verder

5G netwerk mag niet ten koste van noodfrequenties gaan

5G netwerk mag niet ten koste van noodfrequenties gaan

Het INMARSAT-satelliet grondstation in het Friese Burum is essentieel voor veiligheidsverkeer van onze vissersvloot. Het dreigt nu te moeten wijken voor de belangen van 5G telefonie. Wij hebben de leden van de Tweede Kamer gevraagd de veiligheidsbelangen van onze vissers en alle andere zeevarenden een zware weging te geven in het afwegen van belangen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

LET OP bij WOB-verzoeken visserijbedrijven

LET OP bij WOB-verzoeken visserijbedrijven

Leden van de VisNed-PO’s zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met brieven van de NVWA waarin melding gemaakt wordt van een WOB-verzoek. Wij vragen een kopie van de brief in te scannen en aan VisNed op te sturen.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter en desondanks ligt de prijsvorming lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Aanspreekpunt Niet-Europese Opvarenden

Aanspreekpunt Niet-Europese Opvarenden

We krijgen over de inzet van niet-EU opvarenden veel vragen en er staat veel druk op het dossier. Na het vertrek van Nathanael Middelkoop hebben we snel invulling op dit specifieke dossier gevonden in de persoon van Barbara Holierhoek. Zij komt tijdelijk ons team op dit dossier versterken.

Lees verder

COVID-19 en PAP beperkingen garnalen

COVID-19 en PAP beperkingen garnalen

Er komen vanaf de vloot veel vragen over waarom er geen PAP maatregelen voor de garnalenvloot komen, gezien de aanhoudende impact van de COVID-19 maatregelen op de pelcapaciteit. De COVID-19 maatregelen verstoren de marktwerking vanwege een te grote aanvoer in relatie tot verwerkingspotentie. De reden dat er geen PAP maatregelen worden afgekondigd is allereerst dat er mensen zijn die denken dat de PAP regels niet voor hen gelden. Daar komt bij dat er door sommige PO's niet even consequent wordt gehandhaafd, wat zorgt voor een ongelijk speelveld.

Lees verder

LET OP! Regels omtrent niet-EU opvarenden

LET OP! Regels omtrent niet-EU opvarenden

In Visserijnieuws van 16 oktober jl. stond een wervend artikel over, voornamelijk Filipijnse uitzendkrachten op de kottervloot en uitzendkrachten die uit andere niet-EU-landen komen. In het artikel wordt terecht gewaarschuwd om niet te licht te denken over de beperkingen vanuit de huidige wet- en regelgeving. Vanuit VisNed en de Sectorraad willen we u bewust maken over de knelpunten, de maatschap is namelijk verantwoordelijk voor overtredingen.

Lees verder

LET OP! Vraag uiterlijk 9 november vaststelling stilligregeling aan

LET OP! Vraag uiterlijk 9 november vaststelling stilligregeling aan

De einddatum voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling voor de Stilligregeling COVID-19 komt snel dichterbij. Op dit moment heeft RVO al veel vaststellingsaanvragen ontvangen, maar er zijn ook nog veel aanvragers aan wie wel subsidie is verleend, maar die nog geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ingediend. 

Lees verder

COVID-19 en SFM dekking

COVID-19 en SFM dekking

Onze leden hebben vragen over wat in relatie tot COVID-19 wel en niet binnen de dekking van het SFM valt. Moet u thuisblijven vanwege een besmetting, dan is het afhankelijk van wie er besmet is met COVID-19 of hier wel of niet een vergoeding voor wordt uitgekeerd.

Lees verder

Negatieve coronatest verplicht voor toegang Denemarken

Negatieve coronatest verplicht voor toegang Denemarken

Vanaf 26 oktober geldt dat je een negatief COVID-19 testresultaat moet kunnen laten zien als je Denemarken in wilt. Deze test mag niet langer dan 72 uur voor het passeren van de grens afgenomen zijn. Deze verplichting is aanvullend op de vervoersdocumenten die men bij zich moet hebben, waarmee aangetoond kan worden dan men vanwege een cruciaal beroep (visserij) het land binnen wil.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter, desondanks ligt de prijsvorming lager.

Lees verder

Aanpassing aanvoerregeling Rog

Aanpassing aanvoerregeling Rog

Gezien de uitputting tot nu toe van het Rogquotum en het gegeven dat het gelukt is om een aanvullende ruil te doen waardoor er 27 ton rog bijgeruild wordt, is op voorstel van VisNed besloten de aan te voeren hoeveelheid rog te verhogen van 160 naar 320 kg (8 kisten). De regeling is deze week ingegaan.

Lees verder

Certificaat schepen 500 GT en meer

Certificaat schepen 500 GT en meer

Op 31 december 2018 is er een Europese Verordening in werking getreden die Europees gevlagde vaartuigen van 500GT en meer verplicht een inventarisatie van gevaarlijke materialen uit te laten voeren. Dit wordt gedaan met het oog op het in de toekomst veilig en milieuverantwoord kunnen slopen en recyclen van schepen. Na deze inventarisatie ontvangt het betreffende visserijbedrijf hier een certificaat van. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Budgetten stilligregeling precies toereikend

Budgetten stilligregeling precies toereikend

Afgelopen week hadden we als sector het laatste COVID-19 overleg met LNV. Van de stilligregeling is veel gebruik gemaakt; het budget is grotendeels gebruikt. Er is geen budget meer over voor een vervolg=openstelling. In overleg met LNV is ook gesproken over de snelheid van uitbetaling van de aanvragen.

Lees verder

Niet Europese opvarenden? Meld u bij uw PO!

Niet Europese opvarenden? Meld u bij uw PO!

Er is veel onrust op de vloot naar aanleiding van het onderzoek dat de arbeidsinspectie is gestart naar niet-Europese opvarenden. Meerdere keren is door VisNed gewezen op de risico’s, tegelijkertijd zijn we gestart om binnen de geldende wet- en regelgeving de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken.

Lees verder

Denemarken stelt nieuwe RTC in

Denemarken stelt nieuwe RTC in

Met ingang van vandaag, 18 september, hebben de Deense autoriteiten in het oostelijk deel van het Skagerrak een nieuwe RTC ingesteld. Deze is voor toepassing voor alle gesleepte vistuigen die op rondvis of platvis vissen. Hieronder de informatie met uiteraard het verzoek hiervan goede nota te nemen.

Lees verder

Advies van Joustra duidelijke oproep tot samenwerking

Advies van Joustra duidelijke oproep tot samenwerking

Het advies van Dhr. Joustra over deelname van visserij aan het Noordzeeoverleg bevat twee concrete oproepen. De visserij moet het Noordzeeakkoord onderschrijven en de visserij moet met één stem spreken. Het kan niemand ontgaan zijn dat binnen de sector het eerste intussen al meer dan een jaar onderwerp van discussie is. VisNed onderschrijft de oproep om met één stem te spreken. 

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter en desondanks ligt de prijsvorming lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Onrust sector over niet-Europese opvarenden

Onrust sector over niet-Europese opvarenden

De Arbeidsinspectie is drie weken geleden een onderzoek gestart naar de arbeidspositie van niet-Europese opvarenden. Inmiddels worden er veel vragen gesteld hoe het precies zit. Meerdere keren is door VisNed gewezen op de risico’s, tegelijkertijd zijn we gestart om binnen de geldende wet- en regelgeving de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken. Hierbij nogmaals een kort overzicht wat u hierover moet weten.

Lees verder

Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen

Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen

De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor de scholing van beroepsvissers. Beroepsvissers kunnen een tegoedbon van maximaal € 5000,- euro aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van scholing. Denk hierbij aan de verschillende certificaten die je moet hebben, zoals het Certificaat Basisveiligheid voor Vissers (Basic Safety for Fisheries Personnel), Medical First AID of Medical Care etc. De regeling loopt tot 31 december 2023 of tot wanneer het totale budget van € 900.000 benut is.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers