Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol ligt mede door het vele stillliggen op een laag niveau.

Lees verder

Jaarboek af te halen bij PO

Jaarboek af te halen bij PO

De visserij-jaarboeken zijn een tijdje geleden uitgekomen en aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed hebben recht op twee jaarboeken en kunnen hiervoor terecht bij hun eigen PO. Wij hebben de indruk dat nog niet alle leden dit hebben gedaan.

Lees verder

Stilligregeling langer nodig dan vijf weken

Stilligregeling langer nodig dan vijf weken

Nederland was het eerste land in Europa waar een stilligregeling vanwege de COVID-19 uitbraak werd opengesteld. In die regeling is het maximum aantal van vijf stilligweken opgenomen. Nu zien we dat het vooral voor de garnalenvissers en de vissers op Noorse kreeft een knellend maximum is. Daarom hebben we er bij LNV op aangedrongen de regeling aan te passen, zodat het budget zo goed mogelijk gebruikt kan worden.

Lees verder

Borgstellingsregeling agrarische sector ook voor visserij

Borgstellingsregeling agrarische sector ook voor visserij

We willen onze leden erop wijzen dat de borgstellingsregeling van de overheid, met oog op COVID-19 impact, ook opengesteld is voor visserijondernemers. Hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

UPDATE en instructie RVO aanvragen stilligregeling

UPDATE en instructie RVO aanvragen stilligregeling

Op 13 mei is de stilligregeling van kracht geworden en aanvragen kunnen ingediend worden. Aanvragen dienen in één keer ingediend te worden, voor een periode met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 voor maximaal vijf stilligweken. Aanvragen moeten uiterlijk in de laatste stilligweek van de vijf worden ingediend. Zie voor stappenplan en werkwijze onderstaand bericht.

Lees verder

COVID-19 overleg Europese visserijorganisaties

COVID-19 overleg Europese visserijorganisaties

Sinds het begin van de COVID-19 uitbraak, overleggen de besturen van Europêche en EAPO wekelijks. Samen hebben ze een belangrijke inbreng gehad in de Brusselse besluitvorming over de steunmaatregelen. Komende week staat onder andere een overleg met de kabinetschef van Commissaris Sinkevičius gepland.

Lees verder

Geen vuurtorenlicht meer op Lichteiland Goeree

Geen vuurtorenlicht meer op Lichteiland Goeree

Het lichteiland Goeree staat in positie 51 graden 55.49 Noord en 3 graden 40.12 minuten Oost. Het vuurtorenlicht hierop is definitief gedoofd.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

COVID-19 richtlijn vervoer en werken aan boord

COVID-19 richtlijn vervoer en werken aan boord

Binnen de Sectorraad Visserij zijn twee richtlijnen opgesteld om binnen de maatregelen van het RIVM het werk op een veilige manier te kunnen blijven uitvoeren. Zo kan de visserij op een verantwoorde manier de voedselproductie vanuit zee op gang houden. 

Lees verder

Aangepaste maatregelen ILT certificering ivm COVID-19

Aangepaste maatregelen ILT certificering ivm COVID-19

ILT heeft deze week een brief verstuurd aan alle scheepseigenaren waarin zij een nieuwe aanpak voorstellen voor de certificering van vaartuigen. Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen er momenteel geen inspecties aan boord kunnen worden uitgevoerd. ILT wil daarom toezicht op afstand organiseren. 

Lees verder

Nadere voorwaarden stilligregeling bekend

Nadere voorwaarden stilligregeling bekend

Iedere week is er sectorbreed overleg met het Ministerie van LNV over de COVID-19 maatregelen. Afgelopen dinsdag is in dat sectoroverleg ook gesproken over de stilligregeling. In dit artikel vindt u nogmaals de voorwaarden en belangrijke data.

Lees verder

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Berichten aan Zeevarenden, nieuwe site en app

Berichten aan Zeevarenden, nieuwe site en app

Veel vissers zijn bekend met de CD’s en USB sticks van KIS-ORCA (Kingfisher Information Service Offshore Renewables & Cable Awareness) met daarop nauwkeurig de locaties van pijpleidingen en onderzeese objecten op een groot deel van de Noordzee. Daarnaast biedt Kingfisher ook informatiebulletins, deze info wordt nu makkelijker en hapklaar aangeboden via de vernieuwde website en via een app. 

Lees verder

PAP-regeling schol ongewijzigd

PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol trekt enigszins aan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

Laatste stand van zaken stilligregeling COVID-19

Laatste stand van zaken stilligregeling COVID-19

Op 22 april j.l. hebben de Europese Raad en het Europees Parlement akkoord gegeven op het steunpakket voor visserij in relatie tot COVID-19, waar ook de mogelijkheid voor een stilligregeling in opgenomen is. Vanochtend is de wijziging van de EU verordening gepubliceerd. De verwachting is dat door ons Ministerie van LNV de regeling medio mei wordt opengesteld, dan kunnen ook aanvragen worden gedaan. 

Lees verder

Update PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

Update PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Stilligregeling nog in beweging

Stilligregeling nog in beweging

De EU heeft deze week het steunpakket voor de visserij aangenomen, inclusief de optie voor een stilligregeling. Deze stilligregeling heeft een financiële grens, maar het is onzeker hoe lang we nog met de effecten van COVID-19 moeten leven. De medewerkers van LNV rekenen momenteel allerlei scenario’s door waaruit de Minister, nadat er overleg met de sector geweest is, een keuze maakt. Berekeningen van Wageningen Economic Research (WEcR) vormen de basis voor de plannen.

Lees verder

Televisiecampagne visserij en COVID-19

Televisiecampagne visserij en COVID-19

Vanaf donderdag 16 april jl. is een televisiecampagne gestart vanuit VisNed en de Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ) om de maatschappij én sectorgenoten een hart onder de riem te steken.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. 

Lees verder

COVID-19 en vervoer bemanning

COVID-19 en vervoer bemanning

In de media zijn de laatste tijd een aantal berichten gepubliceerd over het beboeten van personen tijdens het vervoer van en naar werk, omdat er niet voldaan werd aan de COVID-19 maatregelen. Wij hebben hier vragen over ontvangen. VisNed heeft er bij de overheid op aangedrongen hier helderheid over te verschaffen. Hieronder de informatie waar wij ons nu op baseren.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers