Benuttingsoverzicht vis-uren garnalenvisserij per 11 mei

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s met regelmaat een overzicht van de benutting vis-uren van de garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld.

Benutting vis-uren tot 11 mei 2023

De benutting van de vis-uren van de garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s. Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, zijnde per 11 mei 2023.

 

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

465

68 (was 68)

Westerschelde

4119

468

11 (was 10)

Noordzee kustzone

118902

13108

11 (was 10)

Voordelta

21014

5320

27 (was 25)

Vlakte van de Raan

4139

1866

45 (was 37)

Waddenzee

86781

10412

12 (was 10)