Over VisNed

VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers en behartigt de belangen van vissers uit Zuidwest Nederland, van Urk en de Kop van Noord-Holland inclusief Texel. VisNed vertegenwoordigt in aantallen en aanvoerwaarde tweederde van de Nederlandse kottervloot, en is daarmee de grootste belangenbehartiger voor de visserijsector in Nederland.
VisNed is een overkoepelende organisatie, waarin meerdere Producenten Organisaties (PO's) actief zijn. Deze PO's vertegenwoordigen regionaal de belangen van de bij hen aangesloten ondernemers en faciliteren onder meer in het quotumbeheer en vragen omtrent bemanningseisen en kwalificaties. Zij zijn het lokale aanspreekpunt. VisNed treedt landelijk en internationaal op namens de aangesloten PO's en richt zich met name op regio- en sectoroverstijgende belangen.
VisNed werkt nauw samen met collega-belangenbehartigers in binnen en buitenland, en onderhoudt goede relaties met alle betrokken stakeholders. Van overheden en wetenschappers tot NGO's.

PO's

PO's

De volgende PO's zijn aangesloten bij VisNed

Lees verder

Vertegenwoordiging VisNed

Vertegenwoordiging VisNed

VisNed is vertegenwoordigd in diverse besturen en commissies, zowel nationaal als internationaal.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers