Belangenbehartiging: Aanlandplicht

Onze standpunten

VisNed is voorstander van duurzame visserij, maar tegenstander van de aanlandplicht omdat: 

  • De theorie en de praktijk met betrekking tot de aanlandplicht niet op elkaar aansluiten. De aanlandplicht pakt contraproductief uit en vermindert duurzaamheid, terwijl ze bedoeld is duurzamer te vissen;
  • De wetenschappelijke onderzoeken waar we aan meegewerkt hebben aantonen dat de aanlandplicht economisch en bedrijfstechnisch niet werkbaar is voor vissers op platvis;
  • De maatregelen de gehele visserijketen ernstig benadelen, zeker wanneer de aanvoer van verse vis terugloopt of stopt;
  • De maatregelen zijn voor vissers in de praktijk niet naleefbaar en voor de overheid niet handhaafbaar.

VisNed pleit voor een werkbare discardban in plaats van een aanlandplicht. Dit houdt in dat:

  • De focus ligt op het verminderen van de bijvangst in plaats van het aan land brengen ervan, er wordt volop geïnnoveerd ten behoeve van selectiviteitsverbetering en deze inspanning wordt gecontinueerd;
  • Maatregelen pas genomen worden na gedegen onderzoek naar overlevingskansen van ondermaatse vis;
  • Maatregelen pas worden ingevoerd nadat er duidelijkheid en overeenstemming is tussen overheid en sector over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid ervan.
Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

De aanlandplicht is door de EU aangenomen wetgeving (artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid) die het vissers verbiedt om ongewenste bijvangst terug te gooien in zee. Alle vis moet worden aangeland. Het gaat daarbij om onverkoopbare, te kleine vis of vis waarvoor de visser geen quotum heeft (choke species). De wet is bedoeld om verspilling terug te dringen door vissers te dwingen om te investeren in maatregelen die de bijvangst beperken. Van de overheid mag de bijvangst worden verwerkt tot bijvoorbeeld vismeel, maar ondermaatse vis mag niet aan de consument worden verkocht. 

Voorheen was het zo dat ongewenste vis juist overboord moest worden gezet. Zo had de vis nog een overlevingskans. Doordat de soorten waar wij op vissen niet in scholen zwemmen, maar door elkaar heen, is 100% selectiviteit (dus alleen de doelsoort vangen) geen realistische en haalbare optie.

Recent nieuws aanlandplicht