Belangenbehartiging: RI&E

Veiligheid aan boord

Veiligheid aan boord is van groot belang.

Een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting die voortkomt uit de Arbowet. Ieder bedrijf dient in kaart te brengen wat de risico's zijn tijdens het werk en deze zo veel mogelijk te minimaliseren. Er is in opdracht van de Sectorraad Zeevisserij, waar VisNed partner in is, een digitale RI&E ontwikkeld die kottereigenaren digitaal kunnen doorlopen. 

VisNed hecht veel waarde aan het verbeteren van de werkomstandigheden en de veiligheid aan boord. Voor hulp bij het invullen van de RI&E kunt u contact opnemen met uw PO of het VisNed secretariaat, via telefoonnummer 0527-684141 of info@visned.nl

Recent nieuws voor vissers