Totaaloverzicht PO-maatregelen per 17 augustus 2023

Ook in 2023 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

PAP-regeling schol:

Op maandag 14 augustus 2023 is de volgende vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 33 t/m 36 (14 augustus – 10 september 2023) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol.

PAP-regeling Noorse kreeft:

Op maandag 14 augustus 2023 is de volgende vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 33 t/m 36 (14 augustus – 10 september 2023) en de regeling luidt als volgt:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken. 
 • Maximaal 10 % staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Maximale hoeveelheid staartjes in de hele periode is 1.600 kg, dan mag nog 14.400 kg hele kreeft worden aangevoerd.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot/griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Tarbot en Griet vallen onder de aanlandplicht en ondermaatse tarbot/griet moet worden aangevoerd maar mag niet voor menselijke consumptie verkocht worden maar moet worden afgevoerd naar de vismeel-afnemer.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV. Tongschar valt onder aanlandplicht, tongschar kleiner dan 25 cm moet afgevoerd worden naar de vismeel-afnemer.

Schar: Minimum aanvoermaat: 23 cm. Bij aanvoer van schar kleiner dan 23 cm wordt een heffing van € 0,70 per kg toegepast.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 240 kg roggen aanvoeren (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH).
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt ook voor het Kanaal maar niet voor het Skagerrak.

Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Voor alle vistuigen (gesleept, staandwant, haken en lijnen) geldt in de maanden februari en maart een aanvoerverbod van zeebaars.
 • Vanaf 1 april 2023 mag zeebaars weer worden aangevoerd.
 • Met ingang van 1 april jl. komt voor gesleepte vistuigen de tweemaandelijkse hoeveelheid te vervallen en daarvoor komt in de plaats een jaarhoeveelheid van 3.800 kg. De aanvoer van januari en vanaf 1 april moet van deze hoeveelheid afgeboekt worden.
 • Het maximale bijvangst-percentage aan zeebaars blijft staan op 5%. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
 • Handlijnvissers mogen met ingang van 1 april op jaarbasis 6.200 kg zeebaars aanvoeren en staandwantvissers 1.600 kg.     
 • Voor gerichte visserij op zeebaars met staandwant of haken en lijnen moet een vaartuig beschikken over een door RVO afgegeven vismachtiging.

Zeeduivel (ANF/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 1.500 kg zeeduivel aanvoeren in levend gewicht. Hou bij berekening van levend gewicht-factor rekening bij gestript met 20% en bij aanvoer van staarten van 60%.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 4,12 per kg. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Heek (HKE/2AC4-C), Koolvis (POK/2C3A4) en Schelvis (HAD2AC4):

 • Een vaartuig mag per week, of reis langer dan een week, totaal maximaal 1.500 kg heek respectievelijk 1.500 kg koolvis respectievelijk 1.500 kg schelvis aanvoeren.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd; bij heek € 0,86 per kg, bij koolvis € 0,50 per kg en bij schelvis € 0,66 per kg.  Alle genoemde hoeveelheden heek, koolvis en schelvis zijn in doodgewicht.