Belangenbehartiging: Ruimtelijke Ordening

Onze standpunten

Ruimtelijke ordening op zee heeft gevolgen voor alle gebruikers. Ook voor vissers. VisNed vindt het belangrijk dat bij het maken van keuzes voor ruimtegebruik op zee de belangen van alle gebruikers tegelijk en vanaf het begin worden meegewogen.

  • Als afsluiting van gebieden aan de orde is, streeft VisNed naar stapsgewijze invoering gebaseerd op gedragen onderzoek en meervoudig ruimtegebruik.
  • VisNed streeft naar gelijke regels voor de vissers uit alle Noordzeelanden

Met betrekking tot de uitrol van Wind op Zee, heeft de sector in 2019 de visie 'Ruimte voor Visserij op de Noordzee vol windmolens' ontwikkeld, die diende als gezamenlijke input voor de totstandkoming van het Noordzeeakkoord. In navolging hierop is een Verdiepingsdocument Visserij OFL opgesteld, met daarin de standpunten van visserij in dit proces.

Image

Recent nieuws ruimtelijke ordening