Gebiedssluiting Borkumse Stenen gecorrigeerd

In het Noordzeeakkoord zijn afspraken gemaakt over het sluiten van het gebied Borkumse Stenen. Daarbij is door de garnalenbestuurders een belangrijke fout in de kaarten over het hoofd gezien. In juli is aan het Noordzeeoverleg (NZO) gevraagd of die vergissing gecorrigeerd kon worden, waarop positief is gereageerd. Vanuit de PO’s ligt nu een voorstel voor correctie op tafel.

De kaartbeelden behorend bij het Noordzeeakkoord zijn in April 2020 naar de PO's gestuurd, maar toen in juni de kaarten in Visserijnieuws verschenen werd aangegeven dat er een fout in de kaarten zat. Een belangrijk visgebied voor garnalenvissers werd tot het gesloten gebied gerekend.

Zoals we van 2020 gewend zijn was er al snel sprake van diverse complottheorieën, waarbij aangegeven werd dat de garnalenvloot geslachtofferd zou zijn ten gunste van anderen.

Hier is natuurlijk geen sprake van, de organisaties waren echter zo gefocused op oplossingen voor de 100% voorgenomen sluiting van het Friese Front, dat de vertegenwoordigers van de garnalenvloot deze sluiting niet als knelpunt opgemerkt hebben. Een slordige fout, waarvoor een deel van de bestuurders ook al excuses heeft aangeboden en uiteraard is er aangedrongen op een correctie van het gebied.

Wachten op reactie NZO

In een memo aan het Noordzeeoverleg is in juli 2020 door VisNed als penvoerder van verschillende PO's voorgesteld om in de vergadering van 8 juli het probleem aan de orde te stellen.

De voorgestelde sluiting was immers rampzalig voor de Fries Groningse garnalenvissers. In de NZO vergadering van 8 juli 2020 is dit opgepakt en is er door de NZO partners toestemming geven voor correctie.

Er is nu vanuit alle PO’s een gezamenlijk (correct) kaartbeeld ingebracht bij LNV met het verzoek om daar bij het Noordzeeoverleg instemming op te verkrijgen.

Het gebied aan de zuidkant is binnen de scholbox verplaats naar het westen. We hebben goede hoop dat die instemming er zal komen en wachten als sector af tot het NZO hierover beslist heeft.