Belangenbehartiging: Duurzame visserij

Onze standpunten

  • De visserij levert een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid en leefbaarheid van kustgebieden
  • In nauwe samenwerking met wetenschappers worden visbestanden door onze vissers verantwoord beheerd en bevist.
  • Dat heeft ervoor gezorgd dat visbestanden in de Noordzee op een gezond niveau zijn.
  • De Nederlandse visserijsector is koploper in duurzaamheid en innovatie in Europa.
  • VisNed streeft met de Nederlandse vloot naar MSC-certificering van zoveel mogelijk doelsoorten.
Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

VisNed stimuleert en faciliteert innovatie en verduurzaming waar mogelijk en draagt door middel van projecten bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de visserijsector. Wij geloven dat een gezond ecosysteem en een gezonde bedrijfsvoering hand in hand kunnen gaan en elkaar zelfs nodig hebben. Zonder economisch rendement kan er immers niet geïnvesteerd worden.  

Samen met de overheid werken wij aan een goed investeringsklimaat met ruimte om te experimenteren met duurzame innovatieve visserijmethoden. Een eerlijke prijs voor eerlijke vis is een voorwaarde voor een duurzame keten, van vangst tot bord. Daarbij staat voorop dat dierlijke eiwitten een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond voedingspatroon, en voedsel de basis is voor een gezonde samenleving. Daar dragen wij als sector graag ons steentje aan bij.

MSC-Certificering

VisNed werkt samen met de Marine Stewardship Council (MSC) op het vlak van certificering van platvis en garnalen. Diverse visserijmethodes zijn al MSC gecertificeerd, sinds 2017 ook de garnalenvisserij.

Recent nieuws duurzaamheid