Visiedocument aangeboden aan Nederlandse Europarlementariërs

Met de Nederlandse Europarlementariërs in het visserij comité (PECH comité) is regelmatig Strategisch Europees VisserijOverleg (SEVO), zodat de specifieke Nederlandse elementen in het visserijbeleid voldoende aandacht krijgen. Het SEVO wordt vanuit de breedte van de visketen gevoerd door VisNed, Vissersbond, RVZ, Visserijgemeenten en de Visfederatie. Gisteren werd aan de Europarlementariërs een visiedocument met Nederlandse beleidsstandpunten overhandigd.

Vanuit Nederland zijn de Europarlementariërs Peter van Dalen (CU), Jan Huitema (VVD), Bert Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) lid van PECH.

Zij worden in hun werk geconfronteerd met veel beleidsstukken die om een specifiek Nederlands antwoord vragen. Bijvoorbeeld het nieuwe Europees Visserijfonds (EMVAF), de nieuwe Controleverordening, de herziening van het GVB (o.a. de aanlandplicht) en de Green Deal, waaronder Wind op Zee, Farm to Fork en Biodiversiteit. 

Om hun werk te ondersteunen, heeft de Nederlandse visketen in gezamenlijkheid voor de EP leden een visiedocument opgesteld om als ‘onderlegger’ bij de beraadslagingen te kunnen gebruiken. Dat document werd vanwege de COVID-19 beperkingen virtueel overhandigd.

In een aansluitend online overleg werden de volksvertegenwoordigers bijgepraat op de actuele Nationale en Internationale visserijonderwerpen. Daarbij werd nogmaals duidelijk dat naast dit directe SEVO contact ook de inbreng die we leveren via onze Europese koepels Europêche en EAPO van groot belang is.

Samen met onze Europese collega’s bestrijken we immers de volle breedte van het comité. Dat is nodig, want de NGO’s doen hetzelfde en brengen ook hun standpunten nadrukkelijk over het voetlicht in het Europees Parlement.

Aparte aandacht was er in het SEVO overleg voor de dossiers puls en Brexit. Beide komen in het PECH comité aan de orde. Puls als het ICES rapport besproken wordt op 16 november en Brexit als de deal (of de no deal) eind van het jaar de goedkeuring van het Europese parlement moet krijgen.