Belangenbehartiging: Bemanningszaken & ILT

Bemanningszaken

Vissers hebben te maken met het Besluit Zeevarenden. Hierin zijn onder meer de regels omtrent de bemanningssamenstelling en de benodigde certificaten en diploma’s opgenomen. Voor de aanvraag of verlenging van uw vaarbevoegdheid kunt u bij uw PO terecht.

Voor de behartiging van de belangen van de leden op dit vlak is VisNed lid van de Sectorraad Visserij. In de Sectorraad werken de Redersvereniging voor de Zeevisserij, CNV, koepelorganisatie VisNed en Nederlandse Vissersbond samen aan veiligheid, opleidingen en bemanningszaken in de visserij.

Daarnaast nemen we met enige regelmaat deel aan het internationale Fish Platform waar met sectorvertegenwoordigers vanuit heel Europa gesproken wordt over veiligheid en welzijn aan boord.

IL&T

Niet alleen de bemanning aan boord, maar ook het vissersschip moet voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het naleven van deze regels. ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Om de benodigde certificaten geldig te houden moeten jaarlijks inspecties plaatsvinden. Na goed verlopen (jaarlijkse) inspecties worden de certificaten opnieuw vastgesteld of vernieuwd.  VisNed voert periodiek overleg met ILT over de gang van zaken.

Recent nieuws voor vissers