Vis-uren garnalenvisserij – Update 29 september

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s periodiek een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld. Eerder is al gemeld dat de beschikbare uren op de Vlakte van de Raan volledig benut zijn.

Benutting vis-uren tot 29 september 2023

De benutting van de vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s.

Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, per 29 september 2023. Dit wordt vergeleken met de uitputting per 4 september 2023.

Hierin zijn de meest recente opgeschoonde data ook meegenomen, waardoor voor een aantal gebieden de benutting naar beneden is bijgesteld ten opzichte van de eerdere tussenstanden.

Het vissen op de Vlakte van de Raan is dus tot en met 31 december 2023 verboden.

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

472

69 (was 68)

Westerschelde

4.119

1.605

39 (was 44)

Noordzee kustzone

118.902

33.865

28 (was 28)

Voordelta

21.014

12.512

60 (was 61)

Vlakte van de Raan

4.139

4.653

112 (was 113)

Waddenzee

86.781

30.322

35 (was 35)