Belangenbehartiging: Pulsvisserij

Onze standpunten

VisNed is groot voorstander van het toestaan van de duurzame pulsvisserij omdat:

  • Het bodemcontact enorm wordt verminderd
  • De selectiviteit met tot wel 50% wordt verbeterd (minder bijvangst)
  • Het brandstofverbruik aanzienlijk wordt teruggedrongen
  • De CO2-uitstoot met meer dan 50% afneemt

Veel Nederlandse vissers hebben geïnvesteerd in deze innovatieve vistuigen. Nu blijkt dat ze daarmee een concurrentievoordeel hebben opgebouwd ten opzichte van andere Europese vissers, is er in 2019 in Europa gestemd voor een verbod op pulsvisserij, ondanks dat inmiddels wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het een duurzaam alternatief is voor de visserij op tong. 

Het algehele pulsverbod zal per 1 juli 2021 van kracht zijn. Tot die tijd mag een hele beperkte groep ondernemers nog doorvissen met de puls. Het pulsverbod is een grote klap voor de sector, die de afgelopen jaren niet alleen heeft geinvesteerd aan boord en in de techniek, maar ook in onderzoekssamenwerking. 

VisNed zal er alles aan doen wat binnen haar macht ligt om de duurzame pulsvisserij te behouden voor de Nederlandse vloot.

Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

Pulsvisserij is een duurzame Nederlandse uitvinding. De kettingen (wekkers) die in de traditionele boomkorvisserij worden gebruikt om de vis op te schrikken zijn vervangen door elektrodes die hele kleine stroomstootjes afgeven. De vis wordt daardoor niet beschadigd. Bovendien wordt ruim 50% minder brandstof verstookt, doordat het slepen van het veel lichtere tuig door het water veel minder energie kost dan een traditionele boomkor met wekkers. De innovatieve puls zorgt ervoor dat de visserijsector een grote slag maakt qua brandstofbesparing, selectiviteit én kwaliteit van de vangst.

Onderzoek

Uit ecologisch onderzoek blijkt de pulsvisserij op vele fronten een goed alternatief voor het boomkorvissen met wekkerkettingen. Uit laboratoriumproeven zijn geen negatieve effecten op platvissen, zeebaars en hondshaaien gevonden. Ook blijken de viseieren niet gevoelig voor de puls. Bovendien is er geen toename van de bijvangst. Ook zien we een sterke daling van de hoeveelheid benthos (zeesterren, krabben, schelpen) in het net. Er zijn echter ook nog vragen en veel onderzoek loopt nog. VisNed zet zich in voor een continuering van de goede onderzoekssamenwerking en behoud van de puls.

Donkere wolken rond puls

Het Europees Parlement heeft in januari 2018 besloten dat zij een totaalverbod voor pulsvisserij nastreeft. in 2019 is, in tegenstrijd met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar puls, een algeheel pulsverbod pe 1 juli 2021 afgekondigt. Daardoor moeten 84 kotters stoppen met deze duurzame vistechniek en hebben zij voor niets veel geïnvesteerd in de vistuigen, onderzoek en ontwikkeling. 

Hoewel het pulsverbod intussen werkelijkheid is en de nieuwe Verordening Technische Maatregelen per 17 augustus 2019 van kracht is, blijft VisNed inzetten op het onderzoeken van mogelijkheden om deze alternatieve duurzame techniek toe te passen. Het Europees Visserijbeleid streeft naar het behoud en ontwikkeling van duurzaam beheerde bestanden en een gezond ecosysteem. Puls levert hier een bewezen positieve bijdrage aan. 

Voor meer informatie over het proces, adviseren wij deze aflevering van Café Weltschmerz over pulsvisserij (55 minuten).

Recent nieuws pulsvisserij