Actualiteiten Pulsvisserij

Vorig jaar werd de Nederlandse overheid beschuldigd van fraude met Europese subsidies. Vanuit Frankrijk werd een klacht ingediend bij het fraudebureau van de EU, OLAF. Dat bureau heeft de zaak onderzocht en besloten dat er onvoldoende basis is voor vervolgonderzoek.

Vanuit Frankrijk werden er heel ernstige beschuldigingen geuit, maar tegelijk is de onderbouwing daarvan nooit gepresenteerd. Ook komen uit Frankrijk heel beschuldigende geluiden aan het adres van leden van het Europese Parlement. Dat vertroebelt de discussie onnodig, maar is een realiteit waar we mee te maken hebben.

Het Europese fraudebureau OLAF heeft na een vooronderzoek geen grond gezien om de beschuldigingen verder te onderzoeken. Dat verbaast VisNed ook niet, de bedragen die genoemd werden waren niet te plaatsen.

In Nederland wordt juist zorgvuldig met subsidiegeld omgesprongen; er worden controles uitgevoerd door onafhankelijke accountants, de NVWA en de Rijksaccountantsdienst.

Maar al die schreeuwerige publiciteit zet wel de verkeerde toon. De toon moet feitelijk zijn en blijven, daarom gaan we als sector ook voluit door met onderzoek, wat wetenschappelijk en onafhankelijk gevalideerd wordt.

Status van de Brusselse besluitvorming

Zoals bekend wordt er in Brussel tussen Europese Commissie, Europese Raad van ministers en het Europees Parlement (EP) al geruime tijd  gewerkt aan een compromis over de verordening Technische Maatregelen, inclusief het Pulsdossier.

Omdat er binnen één van deze partijen, namelijk het Europees Parlement, verschillend over puls wordt gedacht, vindt in het EP zelf ook overleg plaats om een compromis te bereiken. Dat EP compromis moet vervolgens ook overlegd worden met de Lidstaten (de Raad van ministers) en daarover moet dan in de triloog-onderhandelingen een set afspraken gemaakt worden. Dat is dus ook (maar wel een ander) compromis.

Dat ingewikkelde proces loopt, maar niet zo heel snel. De triloog-onderhandelingen liggen op dit moment stil totdat het EP verder kan. En ondertussen tikt de tijd door en wordt de tijdsdruk hoger. Want er komen Europese Verkiezingen aan, waardoor ook het mandaat van de Europese Commissie afloopt. Kortom: er wordt hard gewerkt, maar of het allemaal op tijd resultaat oplevert is nog onbekend.

En er is niets besloten, tot er een besluit ligt in de triloog tegen de achtergrond dat er partijen zijn die de puls totaal willen verbieden en partijen die deze innovatieve en duurzame vistechniek juist willen promoten.

De tijdsdruk werkt ook door voor de groep vissers die met een ontheffing vissen waarin een einddatum wordt genoemd. Voor iedereen, maar in het bijzonder voor deze groep, zou het goed zijn als er op korte termijn knopen worden doorgehakt.

Daarin is voor VisNed nog steeds het uitgangspunt dat de complete groep ontheffingen als één geheel wordt gezien. Kortom, heel spannende weken liggen in het verschiet, in Brussel maar ook in Nederland als de overheid moet aangeven: hoe nu verder ?

Pulsvisserij grote kans voor verbeteren selectiviteit garnalenvisserij

Het onderzoek naar het gebruik van pulstechniek in de garnalenvisserij is alweer enkele jaren geleden uitgevoerd op de toenmalige TX 25 en de HA 31. De betrokken wetenschappers van het ILVO Bart Verschueren, Heleen Lenoir, Maarten Soetaert en Hans Polet hebben hun bevindingen nu gepubliceerd in het gerenommeerde Fisheries Research tijdschrift.

Hun conclusie is dat puls mogelijkheden tot reductie van ongewenste bijvangst biedt die op geen enkele andere manier te realiseren is. Voorwaarde daarbij is dat de overheid bij het afgeven van licenties heel strikte technische voorschriften hanteert (zoals dat nu overigens in Nederland al het geval is).