Belangenbehartiging

VisNed is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor de belangen van de Nederlandse kottervloot. Wij behartigen de belangen van vijf van de zeven producentenorganisaties (PO's) in de kottersector en zijn daarmee de grootste belangenbehartiger voor de visserij op de Noordzee en Waddenzee. De belangrijkste thema's waar VisNed zich nu mee bezig houdt zijn:

  • Ruimtelijke Ordening (wind op zee en onder andere natuurgebieden)
  • Brexit
  • Pulsvisserij
  • Aanlandplicht
  • Duurzaamheid, Innovatie en onderzoekssamenwerking (projecten)
  • Green Deal Visserij voor een schone zee

Onze standpunten, achtergronden en het laatste nieuws over deze thema's zijn per onderwerp terug te vinden. Daarnaast spelen natuurlijk soms andere ontwikkelingen, welk u aantreft onder Algemeen / Overig beleid.