Belangenbehartiging: EU Visserijbeleid

Wet- en regelgeving

Visserijbeleid is een internationale aangelegenheid, gezien het internationale karakter van de sector. In Europa kennen we het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), dat sinds de jaren '70 van kracht is, met als primaire doelstelling het duurzaam beheren van de gemeenschappelijke visbestanden. 

VisNed heeft als doelstelling het bijdragen aan beleid dat niet alleen gezonde bestanden, maar ook gezonde visserijgemeenschappen in stand houdt. Daarnaast moet het beleid uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Belangrijke actuele onderwerpen die geregeld zijn in het GVB zijn de Technische Maatregelen, waaronder Pulsvisserij en de Aanlandplicht.

"Het GVB moet ervoor zorgen dat zowel de visserij als de aquacultuur ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn en een bron van gezond voedsel voor de burgers van de EU vormen. Daarnaast moet het een dynamische visserijsector bevorderen en een goede levensstandaard voor de visserijgemeenschappen waarborgen.", aldus de EU. 

In het GVB wordt geregeld wie, waar, wanneer, wat en hoe gevist mag worden. Van quota tot toegestane maaswijdten en miminum maten, dit wordt internationaal bepaald.

Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

Het visserijbeleid was tot de jaren '70 van de vorige eeuw onderdeel van het Europese landbouwbeleid. In de jaren '70 is het visserijbeleid losgekomen van het landbouwbeleid, onder meer omdat er beperkingen ingevoerd werden ten aanzien van de 'vrije toegang tot elkaars wateren'. Er werden EEZ's (Exclusieve Economische Zones) aangelegd, wat het begin was van een steeds meer gereguleerde visserij. 

De eerste quota zijn rond 1975 ingesteld en pas in 1983 lag er een eerste versie van het GVB zoals we dat nu kennen. Het is van belang in ogenschouw te nemen dat het verduurzamen en reguleren van visserij dus pas een recente ontwikkeling is, veel oudere vissers hebben deze ontwikkeling nog meegemaakt. 

Zie voor meer informatie de websites van het Europees Parlement over de totstandkoming van het GVB en de website van de Europese Commissie over visserij en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Recent nieuws aanlandplicht