Uitnodiging: Startbijeenkomst Swedish Grid in OSW

Op vrijdagochtend 24 mei vindt een startbijeenkomst plaats gericht op de doorontwikkeling van het Swedish Grid voor de beperking van bijvangst in de kreeftjesvisserij.

De doorontwikkeling van het Swedish Grid is de invulling van één van de acht innovatielijnen die samen het nieuwe Onderzoekssamenwerkingsproject (OSW) Selectiviteit & Overleving vormen. Net als voor enkele anderen van de acht lijnen, geldt dat het nodige praktijkwerk al is verricht, zodat er een vliegende start kan worden gemaakt. Als vertrekpunt zal daarom eerst de stand van zaken worden besproken. Vervolgens zullen doelen worden gesteld voor de projectperiode, en zal een voorlopige planning worden opgesteld binnen de financiële en begeleidingsruimte die het project biedt.

De reeds betrokkenen vanuit visserij, nettenmakerij en onderzoek zullen aanwezig zijn. Geïnteresseerde (kreeftjes)vissers zijn welkom om deel te nemen. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 24 mei op de visafslag te Den Oever, van 10:00 tot 12:00 uur. U kunt zich aanmelden bij wvanbroekhoven@visned.nl.

 

EU vlag 2 Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij