Belangenbehartiging: Innovatie

Onze standpunten

VisNed speelt een actieve rol bij het aanjagen van innovatieprocessen. Zo zet VisNed zich in voor: 

  • Het verkrijgen van financiering voor sectorbrede innovatie;
  • Onderzoekssamenwerking ten behoeve van wetenschappelijke onderbouwing van innovaties aan boord en aan wal;
  • Maatschappelijk draagvlak voor innovaties die de sector vooruit helpen, door middel van een bijdrage aan communicatie, promotie en onderzoek gericht op economisch en ecologisch verantwoord ondernemerschap.

Recent nieuws innovatie