Ideeën selectiviteit & overleving tongvisserij welkom

Het EFMZV project OSW Selectiviteit & Overleving is inmiddels in volle gang. Binnen dit project gaan de samenwerkingspartners VisNed, NVB en Wageningen Marine Research (WMR) verder op zoek naar verbeteringen. De eerste bijeenkomst voor het vervolgtraject van het Swedish Grid in de kreeftenvisserij heeft in eind mei plaatsgevonden, maar ook ideeën voor de BT2 visserij op tong kunnen in aanmerking komen om binnen dit project verder uitgewerkt te worden.

In het project zitten verschillende lijnen voor de ontwikkeling van nieuwe of bestaande ideeën die de selectiviteit en/of de overleving in de BT2 visserij kunnen verbeteren. Hierbinnen wordt stapsgewijs gekeken of een innovatie genoeg aanknopingspunten biedt om in een volgende fase meegenomen te worden.

Vissers of andere betrokkenen die ideeën hebben die kunnen bijdragen aan de overleving of het mijden van bijvangstsoorten in deze visserij worden verzocht dit z.s.m. kenbaar te maken bij David Ras via dras@visned.nl of Pieke Molenaar van WMR via pieke.molenaar@wur.nl. Bij concrete ideeën verzoeken wij alvast zoveel mogelijk op papier te zetten of deze te voorzien van tekeningen.    

In een later stadium komen ook selectiviteitsverbeteringen voor de flyshootvisserij aan bod en bestaat ook de mogelijkheid voor een nieuwe ontwikkellijn binnen de kreeftenvisserij. Ideeën hiervoor kunnen natuurlijk ook nu al aangedragen worden.

projecten logo efmzv