Slider

Onze standpunten

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie (GVB in jargon) heeft de afgelopen jaren prima gewerkt. De visbestanden worden duurzaam beheerd en bevissing van de bestanden waar de leden van VisNed zich op richten, is op het duurzame zg MSY niveau. Die positieve ontwikkeling moet na Brexit vastgehouden worden, dus staat VisNed op het standpunt dat na Brexit gezamenlijk duurzaam beheer nodig blijft.

VisNed heeft als standpunt dat herverdeling van de Europese visquota door Brexit niet aan de orde is en dat de toegankelijkheid van elkaars wateren gegarandeerd moet blijven. De zee is sinds mensenheugenis een gezamenlijk gebied om samen duurzaam uit te oogsten.

Met inachtneming van het feit dat Nederlandse en Britse vissers al eeuwen op dezelfde visgronden opereren, is VisNed samen met haar collega-organisaties PFA en NVB van mening dat:

  • Vis vangen onlosmakelijk is verbonden is met vis verhandelen en toegang tot elkaars markt en wateren nauw met elkaar samenhangen
  • De Britse vissers ten tijde van de quotumverdeling een eerlijk aandeel in de Europese quota hebben gekregen
  • De Britse vissers altijd een fanatiek voorstander zijn geweest van gesloten gebieden
  • De Britten aanzet hebben gegeven tot het Europees invoeren van de onwerkbare aanlandplicht
  • De Britse quotumverdeling van de eigen gebieden niet op orde is, wat los staat van de Nederlandse visserij

Achtergrond

Verdrag van London opgezegd

Het in 1964 gesloten Verdrag van London is door de Britse regering éénzijdig opgezegd. In dit verdrag is de toegang tot de Britse visserijgronden binnen de 12 mijlszone geregeld. De opzegging gaat over twee jaar in werking en feitelijk heeft de opzegging voor de VisNed leden geen gevolgen. Wel hebben de Britten nu de handen vrij tijdens de Brexit onderhandelingen. Daarbij komt dat het onduidelijk blijft welke keuzes gemaakt worden voor de veel belangrijkere 12 tot 200 -mijls zone.

Lobby rond Brexit gezamenlijk opgepakt

VisNed, RVZ en NVB pakken de visserijlobby rond Brexit gezamenlijk aan. Daarbij zal een eenduidige boodschap worden verkondigd, waarbij we inzetten op:

  • Geen verandering van quota
  • Behoud van toegang tot gebieden waar al eeuwen wordt gevist
  • Geen belemmering door de Britten van innovatieve pulstechnologie
  • Het vangen van vis wordt niet geïsoleerd van de handel in vis

De samenwerking beperkt zich niet tot de Nederlandse partners. Ook in Europees verband wordt gezamenlijk opgetrokken. De visserijvertegenwoordigers van negen landen hebben zich verenigd in de European Fisheries Alliance (EUFA).

Britse standpunt haaks op Europese visie
De visserijsectoren van met name Schotland en ook wel in Engeland zien hun kans schoon. Zij spreken over: “a once in a generation chance to regenerate UK fishing”. Een kreet die veelvuldig gehoord wordt is: “we verlaten niet alleen de EU maar we verlaten ook het Gemeenschappelijk Visserijbeleid”.

Afwachten maar veel werk achter de schermen
Voor VisNed en haar Europese collega's begint een tijd van afwachten. De Brexit-onderhandelingen richten zich allereerst op het ‘ontvlechten’ van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Deze fase is op 8 december 2017 afgerond met een akkoord. In die afspraken is ook gesproken over een overgangsperiode waar visserij ook onder zou kunnen vallen. In het vroege voorjaar van 2018 beginnen de gesprekken over nieuwe verhoudingen, inclusief de invulling van de overgangsperiode. Dan komt het er echt op aan en moet EUFA haar kracht en samenhang tonen. De kans is groot dat de Britten hun 12-mijls zone gaan claimen. Dat heeft voor Nederlandse vissers niet veel effect, maar voor onze collega’s onder Belgische vlag wel. Dan moeten alle negen landen collegiaal schouder aan schouder staan.

De komende maanden zijn we achter de schermen druk bezig met de voorbereiding op de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en de gezamenlijke belangen die we daarin hebben.

Zo maakt VisNed zich zorgen of de visserij niet bedolven zal worden onder veel grotere belangen rond andere heikele kwesties. Deze vrees wordt breder gedeeld binnen Europa;  De kans is aanwezig dat de belangen van de vissers uitgeruild worden voor andere belangen, wat desastreus kan uitwerken voor Nederlandse, Franse en bijvoorbeeld Duitse vissers. Dat moet voorkomen worden, daar zetten we ons voor in, want vaak wordt meer dan 50% van de besomming van Nederlandse vissers in Britse wateren gevangen (Risicoprofiel harde Brexit, door WEcR en Bureau Framian).

Inloggen