Belangenbehartiging: Brexit

Onze standpunten

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie heeft de afgelopen jaren prima gewerkt. De visbestanden worden duurzaam beheerd en management werpt zijn vruchten af. Die positieve ontwikkeling moet na Brexit vastgehouden worden, dus staat VisNed op het standpunt dat ook na een Brexit gezamenlijk duurzaam beheer nodig blijft. Ook na 2025.

Er zit een paradox in de Brexit. De Brexiteers wijzen het Europese visserijbeleid af, maar de Britse vissers zijn zelf altijd een fanatiek voorstander geweest van gesloten gebieden en ook hebben de Britten aanzet gegeven tot het Europees invoeren van de onwerkbare aanlandplicht. De Britse quotumverdeling van de eigen gebieden staat los van de Nederlandse visserij en internationale betrekkingen, dat dit niet op orde is, is niet te wijten aan de EU. 

VisNed werkt in het Brexit dossier nauw samen met andere Nederlandse (visserij)organisaties. Met inachtneming van het feit dat Nederlandse en Britse vissers al eeuwen op dezelfde visgronden opereren, zijn de standpunten ten aanzien van Brexit dat:

  • Vis vangen onlosmakelijk is verbonden is met vis verhandelen en toegang tot elkaars markt en wateren nauw met elkaar samenhangen
  • De Britse vissers ten tijde van de quotumverdeling een eerlijk aandeel in de Europese quota hebben gekregen,  herverdeling van de Europese visquota door Brexit is niet aan de orde 
  • Samenwerking ook na een Brexit van groot belang is voor zowel de ecologie en economie
Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

Verdrag van London opgezegd

Het in 1964 gesloten Verdrag van London is door de Britse regering in juli 2017 éénzijdig opgezegd. In dit verdrag is de toegang tot de Britse visserijgronden binnen de 12 mijlszone geregeld. De opzegtermijn was twee jaar, maar feitelijk heeft de opzegging voor de VisNed leden geen gevolgen. Wel hebben de Britten nu de handen vrij tijdens de Brexit onderhandelingen. Daarbij komt dat het onduidelijk blijft welke keuzes gemaakt worden voor de veel belangrijkere 12 tot 200 -mijls zone.

Lobby rond Brexit gezamenlijk opgepakt

In Europees verband wordt gezamenlijk opgetrokken. De visserijvertegenwoordigers van negen landen hebben zich verenigd in de European Fisheries Alliance (EUFA).

Recent nieuws Brexit