Brexit: hopen op Deal, voorbereiden op No Deal

Het is nog steeds onduidelijk hoe Brexit gaat verlopen. In de vorige VisNed nieuwsbrief werden drie scenario's geschetst. Een vorm van ‘no deal’ is nog steeds mogelijk. Daarover overlegt de sector met LNV. Zowel in het algemeen met alle agri-sectoren, als specifiek over visserij. Er zijn regelingen in de maak.

 

De EU heeft twee regelingen voorbereid. Een regeling voor No Deal, waarin gevist kan blijven worden. Daarvoor wordt met RVO en de Europese Commissie gewerkt aan een vergunningenstelsel.

Onze PO’s leveren lijsten aan met scheepsnummers die zo’n vergunning nodig hebben. Ook is er overleg opgestart over een stilligregeling met een vergoeding. VisNed rekent er op dat het stilliggen echt een noodscenario is wat niet nodig zal zijn, maar het zou niet verantwoord zijn om dit gevaar te negeren en geen 'vangnet' te spannen.

Overleg in Brussel

Wekelijks overlegt de European Fisheries Alliance over alle ontwikkelingen en regelingen. Deze week was er overleg met de Europese Commissie en volgende week is er overleg met Michel Barnier, de EU-onderhandelaar.

VisNed is lid van de EUFA-delegatie. Op die manier is er constante vraag om aandacht voor de visserij. Dat dit goed lukt bleek ook bij het interview met het tv-programma Nieuwsuur, toen Barnier nadrukkelijk de visserijsector noemde.