Belangenbehartiging: Green Deal visserij

Vissers voor een schone zee

"Als ik het nu niet meeneem, vis ik het morgen weer op". 

De visserij levert door haar bijdrage aan Fishing For Litter (KIMO) en de Greendeal Visserij voor een Schone zee een positieve bijdrage aan het oplossen van het afvalprobleem. Jaarlijks wordt er belangenloos 300.000 kilogram afval uit zee gevist en aan wal gebracht voor recycling en verwerking. 

Afval hoort niet in zee. Daarom nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat visserij-afval niet in zee terechtkomt. VisNed werkt actief aan bewustwording over verantwoord omgaan met afval binnen de sector. Ook dragen wij bij aan initiatieven om de faciliteiten aan wal te verbeteren en zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van biologisch afbreekbare materialen voor gebruik in de visserij. 

VisNed is nauw betrokken bij milieuwetgeving (KRM) en de daarmee samenhangende invulling van het OSPAR verdrag. Daarnaast neemt VisNed deel aan onderzoeken en gesprekstafels over de inzet van vissers bij het beperken en voorkomen van milieurampen.

Zo zetten onze vissers zich in voor een schone zee. 

Klik hier voor achtergrond informatie over de Green Deal Visserij Sluiten

VisNed is sinds 2014 partner in de De Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Aangesloten partijen zijn o.a. vissers via hun organisaties, havenbedrijven, havengemeentes, afvalverwerkers, milieuorganisaties en de Rijksoverheid. Deze Green Deal levert een bijdrage aan de invulling van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie door de hoeveelheid afval in zee vanuit de Nederlandse Visserij voor 2020 significant terug te dringen.

Hiervoor wordt ingezet op de volgende aspecten:

  • Afvalpreventie binnen de visserijsector
  • Afvalmanagement aan boord van schepen.
  • Afvalmanagement in de haven
  • Het sluiten van de kringloop door recycling van Visserij-afval

Naast de Green Deal leveren onze leden een grote bijdrage via het Fishing for Litter project van KIMO. Alleen al in 2017 haalden vissers 211 ton afval uit zee, sinds het begin van het project 15 jaar geleden hebben vissers al 2,5 miljoen kilogram afval uit zee gevist. Individueel dragen onze PO’s ook hun steentje bij, waarbij gekeken wordt naar recycling van nettenmateriaal, gescheiden afvalinzameling en betrokkenheid bij het project VisPluisVrij, dat werkt aan alternatieven voor het gebruik van pluis.

Recent nieuws vissers voor schone zee