Slider

Onze standpunten

  • De visserij levert door haar bijdrage aan Fishing For Litter (KIMO) en de Greendeal een positieve bijdrage aan het oplossen van het afvalprobleem
  • Afval hoort niet in zee. Daarom nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat visserij-afval niet in zee terechtkomt.
  • Wanneer wij afval opvissen, nemen we dat mee voor verantwoorde verwerking aan de wal.
  • VisNed werkt actief aan bewustwording over verantwoord omgaan met afval binnen de sector.

Achtergrond

VisNed is sinds 2014 partner in de De Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Aangesloten partijen zijn o.a. vissers (VisNed en PFA), Havenbedrijven, havengemeentes, afvalverwerkers, milieuorganisaties en de Rijksoverheid. Deze Green Deal levert een bijdrage aan de invulling van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie door de hoeveelheid afval in zee vanuit de Nederlandse Visserij voor 2020 significant terug te dringen.

Hiervoor wordt ingezet op de volgende aspecten:

  • Afvalpreventie binnen de visserijsector
  • Afvalmanagement aan boord van schepen.
  • Afvalmanagement in de haven
  • Het sluiten van de kringloop door recycling van Visserij-afval

Naast de Green Deal leveren onze leden een grote bijdrage via het Fishing for Litter project van KIMO. Alleen al in 2017 haalden vissers 211 ton afval uit zee, sinds het begin van het project 15 jaar geleden hebben vissers al 2,5 miljoen kilogram afval uit zee gevist. Individueel dragen onze PO’s ook hun steentje bij, waarbij gekeken wordt naar recycling van nettenmateriaal, gescheiden afvalinzameling en betrokkenheid bij het project VisPluisVrij, dat werkt aan alternatieven voor het gebruik van pluis.

Inloggen