Mogelijkheid indienen pilot project Green Deal Visserij afval

Er is tot 12 juni 2021 de mogelijkheid om als partner van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee een pilot project in te dienen. Deze pilot moet bijdragen aan de ambitie 'minder afval vanuit de Nederlandse visserij op de Nederlandse stranden'. Ook moet een project aansluiten bij de doelstellingen van de Green Deal. Heeft u een projectidee, neem dan contact op.

De doelstellingen van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee (2020) luidden:

  • De vissersschepen houden al het huishoudelijk afval (1), al het ’Fishing for litter’ afval (2) en al het afval uit de bedrijfsvoering en vistuig (3) apart aan boord en geven deze drie afvalstromen in de Nederlandse visserijhavens zoveel mogelijk apart af.
  • Alle Nederlandse visserijhavens faciliteren de aangeboden afvalstromen uit de visserij op toereikende wijze en zonder oponthoud voor de vissers. De drie afvalstromen worden apart ingezameld.
  • Het huidige ‘Fishing for litter’ programma wordt gecontinueerd en de omvang wordt zo mogelijk uitgebreid.
  • In 2020 wordt 95% van het afval uit de bedrijfsvoering en vistuig en ‘Fishing for litter’ afval, dat door vissersschepen in Nederland aan wal wordt gebracht, gerecycled of nuttig toegepast.

Een projectidee moet dus een bijdrage leveren aan deze doelstellingen en daarbij (en/of)

  • Samenwerking en afstemming stimuleren.
  • Goed afvalbeheer (aan boord en in havens) stimuleren.
  • Bewustwording faciliteren.
  • Recycling van visserijafval verbeteren.

Het moet hierbij gaan om een pilot, dus geen structurele financiering maar een studie of opstartfase. Ook is een eigen bijdrage noodzakelijk (financieel of materieel) en is cofinanciering van andere Programma partner(s) gewenst.

Er moet sowieso aan verslaglegging worden gedaan en het project moet voor 15 november 2021 zijn afgerond.

Mocht u een goed idee hebben, neem contact op met Sarah Verroen via sverroen@visned.nl Budget is beperkt.