Vissers halen 18.000 kg afval van MSC ZOE uit zee

In de nacht van 2 op 3 januari heeft containerschip MSC ZOE 291 containers verloren boven de Waddeneilanden. De prioriteit ligt op de veiligheid en het bergen van de containers, de ramp vormt een gevaar voor vissers maar ook voor het milieu. Op donderdag kwamen bij VisNed en bij Barbara Holierhoek, voorzitter van Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood, de eerste berichten binnen van vissers die de handen uit de mouwen wilden steken om iets te doen om de schade van de ramp te beperken. Dankzij snelle actie van gedeputeerde Henk Staghouwer heeft het Waddenfonds budget beschikbaar gesteld voor een schoonmaakactie. Vrijdag zijn er direct vissers bereid gevonden om mee te doen en zaterdag zijn de eerst 14 schepen het Wad op gegaan. Uiteindelijk is er met 35 keer uitvaren 18.000 kg afval van MSC Zoe uit zee gevist. 

In totaal hebben rond de 45 vissers zich aangemeld om vuil te vissen, met name Friese en Groninger vissers, maar ook de WR88 van Adriaan Boer deed mee. Er was intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat, de Kustwacht, de KNRM en de vuurtorens. Communicatie liep via de social media en de saamhorigheid is enorm.

Ook het Ministerie van LNV, RVO en NVWA steunden de actie en werkten meteen mee aan de benodigde ontheffingen. De schepen zijn op aanwijzingen van elkaar, vrijwilligers en de kustwacht gericht op plekken afgestuurd. Zo deed Sytze Miedema van de OL 37 enorme trekken afval op aanwijzen van het kustwachtvliegtuig en de LO 8 is zaterdag drooggevallen op Simonszand, waar schipper Leo Visser met zijn 'bemanning', waaronder familie en een fotograaf te voet de zandplaat op zijn gegaan. 

De actie heeft landelijke media aandacht gekregen op radio en televisie en ook EMK en PO Vissersbond hebben een grote bijdrage geleverd aan de communicatie met het verspreiden van berichten via hun kanalen. Hoewel er 18.000 kg afval uit zee is gehaald, is de verwachting dat de containerramp langdurig effect zal gaan hebben en vissers maanden, zo niet jaren, afval terug gaan vinden in hun netten. VIsNed vindt het mede daarom des te belangrijker om initiatieven als de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en Fishing for Litter te omarmen en een impuls te geven. 

De verwachting was dat de storm van 8 januari weer zou leiden tot een grote toename van drijvend afval, dit is echter niet gebeurd en na overleg met de Kustwacht en Rijkwaterstaat is 9 januari besloten om niet nogmaals uit te varen, tenzij dit nodig wordt geacht door de instanties. Voor nu hebben we genoeg aanmeldingen voor het vuilvissen. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Sarah Verroen en Barbara Holierhoek. 

Eventuele schade gekoppeld aan de containerramp kan gemeld worden bij de rederij, hoewel dit geen garantie is voor erkenning en vergoeding. VisNed is uiteraard ook bezig met veiligheid en mogelijke gevolgschade. Neem voor vragen hierover contact op met Pim Visser.