Minister van Nieuwenhuizen maakt kennis met visserijsector

Het kennismakingsgesprek op maandag 15 oktober met de minister van I en W verliep niet alleen heel prettig, er is ook uitgebreid ingegaan op relevante onderwerpen in de sector; Wind op Zee, gebiedssluiting en Fishing for Litter. 

In een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer beloofde Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat ze in gesprek zou gaan met de visserijsector. Dat gebeurde afgelopen maandag.

Het werd een heel plezierig gesprek, waar de lastige punten als Wind op Zee en Gebiedssluitingen natuurlijk besproken werden. Evenals Fishing for Litter, waar de Minister over toezegde dat de overheid de kosten van dit prachtige initiatief voorlopig zal blijven dragen, een wens die VisNed vooraf aan het overleg nadrukkelijk had ingebracht. 

In zijn inleidende woorden kon VisNed-directeur Pim Visser niet om de conclusie heen dat het Ministerie van I en W de meest visserijonvriendelijke maatregelen had genomen:

  • In het Wind op Zee proces heeft VisNed haar plek aan diverse overlegtafels immers hard moeten bevechten; van gezamenlijk zoeken naar de juiste gegevens in het Wind-dossier is nog steeds geen sprake;
  • ILT verraste de sector met het terugdraaien van de 13 liter regel, waardoor heel wat vissers in het recente verleden onnodig onjuiste investeringen hebben gedaan;
  • Op het gebied van regelgeving rondom bemanningen is af en toe nog wel wat gedoe (ook bij controles op zee);
  • Het ministerie dreigt het belangrijke visgebied Friese Front te sluiten, terwijl dat nu net zo belangrijk is tegen de achtergrond van een dreigende Brexit en vervelende Puls-situatie.

Vanuit de Pelagische reders en NVB is dit lijstje verder aangevuld. De minister noemde zelf het slepende proces rond ‘loodsplicht’ in de Pelagische sector.

Maar deze inleidende ‘klaagzang’ was geen reden voor een vervelend gesprek, in tegendeel. We wisselden positief van gedachten en ter plekke werden oplossings-richtingen verzonnen. Meteen aansluitend werden afspraken gemaakt op ambtelijk niveau om snel door te praten over die oplossingsrichtingen.

Fishing for litter

Dat bij het vertrek de minister (bijna en passant) nog meedeelde dat de voorgenomen bezuiniging op Fishing for Litter niet werd doorgezet was een mooi bericht. Onze vissers halen immers ieder jaar 250 ton aan vuil uit zee en het is echt onbegrijpelijk dat over enkele tienduizenden goed bestede euro’s gesteggeld moet worden.

Dat heeft onnodig veel energie gekost die we aan de oplossing van het echte probleem hadden kunnen besteden. Want plastic in zee is een enorme bedreiging voor de visserij. Daarom werkt VisNed aan een doestelling om te komen tot vervanging van pluis en volledige recycling van alle visnetten. Er mag binnenkort niets meer in het zeemilieu achterblijven, niets! Want het motto is en blijft: “Vissers voor een Schone Zee’

Kortom: Een heel plezierige eerste kennismaking met een minister die leiding geeft aan een ministerie waar de visserij enorm veel raakvlakken mee heeft en waarmee we intensiever mee moeten gaan overleggen, zowel ambtelijk als op bestuurlijk politiek niveau.