Vissers leveren grootste bijdrage aan het opruimen van de zee

Er is in 2019 een absolute recordhoeveelheid van 558.000 kilo zwerfvuil uit zee gevist door de vissers die deelnemen aan het Fishing for Litter project. Voor 2020 geldt dat de verwachting is dat ook dit jaar de hoeveelheid opgevist afval boven de 500 ton uit komt. Als VisNed zijn we trots op de deelnemers en dankbaar voor hun inzet, en wij niet alleen; het is een dienst die al jaren achtereen aan de maatschappij wordt bewezen. Vissers leveren daarmee dé grootste bijdrage aan het opruimen van de zee.

Het aantal vissers dat deelneemt aan Fishing for Litter groeit nogsteeds. Overigens is Fishing for Litter niet alleen in Nederland actief, internationaal werken vissers mee aan het zogeheten vuilvissen. Kosteloos en belangenloos nemen zij opgevist afval mee naar de wal, waar het gescheiden wordt en waar mogelijk wordt gerecycled. Het merendeel van het opgeviste afval bestaat uit plastic.

Harlingen uitschieter

Opvallend in het jaarverslag 2019 van Fishing for Litter, is de enorme uitschieter in Harlingen. Daar is bijna 3,5 keer zoveel afval binnengebracht dan in 2018. Opvallend, maar niet onverklaarbaar. In januari 2019 verloor containerschip MSC ZOE immers ruim 340 containers met inhoud boven de Waddeneilanden.

Het opgeviste afval van MSC ZOE draagt aardig bij aan de cijfers, ook bijvoorbeeld in Lauwersoog, waar meer afval dan anders is aangevoerd. In de zuidelijke havens zien we eveneens een groei in de hoeveelheid opgevist zwerfvuil. In zowel Vlissingen als Stellendam is beduidend meer afval aangevoerd dan voorgaande jaren, omdat het aandeel actieve deelnemers daar flink is gestegen. 

Afvalspoorboekjes

In samenwerking met KIMO worden er per haven afvalspoorboekjes opgesteld. Met behulp van deze boekjes kunnen vissers op een overzichtelijke manier inzien waar welk type afval ingeleverd kan worden. Er wordt door de sector niet alleen afval opgevist, ook wordt er actief ingezet op het verbeteren en verminderen van eigen afvalstromen, inzameling en recyclemogelijkheden van bijvoorbeeld oud netwerk. 

Financiering

Bovenstaande klinkt allemaal ontzettend positief, en is het ook. Hoe kan iemand nu negatief zijn over zo'n topprestatie? We merken als organisatie dat de visserij veel lof krijgt voor de inzet op dit vlak. Echter, afval verdwijnt niet zomaar wanneer het aan wal wordt gebracht. Het wordt ingezameld, gemonitord, gescheiden en gereed gemaakt voor recycling, hergebruik of verwerking en dat kost geld.

Daarnaast wordt er administratie bijgehouden, worden processen verbeterd en worden er projecten uitgevoerd gericht op het verminderen en voorkomen van zwerfvuil in zee. Ook daar is financiering voor nodig. 

Een solide financieringsstructuur voor Fishing for Litter, één die vaststaat voor langere tijd bestaat er echter nog niet, terwijl meerjarige financiering essentieel is voor een gedegen aanpak van afval op de Noordzee. Wij roepen de overheid op om hier structureel aan bij te dragen, al dan niet vanuit het Europese visserijfonds EMVAF. Daarnaast kunnen bedrijven sponsor worden van Fishing for Litter. Een schonere zee dankzij visserij, wie wil dat nu niet?

Zie voor het jaarverslag, de afvalspoorboekjes en meer informatie de website van KIMO.