Our Ocean Conferentie legt vinger op zere plek

Op initiatief van de Obama-regering is 3 jaar geleden een serie van conferen- ties over bescherming van oceanen begonnen onder de naam ‘Our Oceans.’ Gisteren en vandaag was de vierde Our Oceans conferentie, dit keer georga- niseerd door de Europese Unie, met Malta als locatie. Vanuit VisNed waren Pim Visser en Geert Meun erbij. Het leerde hen dat er enorme problemen zijn rondom vervuiling van de Oceanen, problemen die wij in het relatief schone Nederland niet zo erg op ons netvlies hebben.

De Oceanen omvatten 70% van de aarde. De oceanen zijn essentieel voor zuurstof-voorziening, CO2 neutralisatie en natuurlijk voedselvoorziening. Toch worden ze niet duurzaam gebruikt. Er is onnoemlijk veel afval in zee. Er komt elk jaar 8 miljoen ton aan plastics in zee bij. Alle plastic die sinds 1940 in zee terecht zijn gekomen vinden we ergens nog terug. Tijdens de conferentie werd diverse keren het statement gemaakt dat er in 2050 meer plastics in de oceanen drijven dan vissen zwemmen. En niet omdat - zoals veel NGO’s beweren - de zeeën dan zijn leeggevist. Integendeel. De hoeveelheid afval en plastics in de oceanen heeft dan ongekende vormen aan- genomen.

Vissen kunnen geen onderscheid meer maken tussen microplastics en algen, dus microplastics komen in hun voedsel. Dat zijn alarmerende berichten. In ons deel van de wereld, zeker op onze Noordzee hebben we er niet zo veel erg in. Onze Beach Clean up, hoe nuttig ook, levert in twee weken 10 ton afval op. Dat halen ze in Mumbai in 10 minuten op, en dat dag in dag uit.

Maar er zijn meer bedreigingen. Overbevissing is wereldwijd een probleem, zeker omdat er veel illegale visserijen zijn. Ook daar hebben wij niet veel erg in bij ons, maar wereldwijd is dit een belangrijk onderwerp. Dit houdt ook verband met het gegeven dat 2/3 van de oceanen niet on- der jurisdictie van landen valt. Een voorbeeld: Kenia verliest 100 miljoen dollar per jaar door il- legale visserij in haar wateren.

Our Ocean is een mega evenement. De Britse Prins Charles hield een inspirerende key-note speech. Hij wees ons op de verantwoordelijkheid die wij allemaal hebben. Een verantwoordelijk- heid voor de generaties die na ons komen. Dat spreekt VisNed, als koepel van familiebedrijven, zeer aan. Tijdens de conferentie kwamen veel vertegenwoordigers van landen, multinationals en maatschappelijke organisaties aan het woord die zich in de vorm van geld (bijv. Europese Unie voor de komende 2 jaar € 560 miljoen) en maatregelen committeerden aan afspraken om de vervuiling van de oceanen tegen te gaan. De conferentie werd afgesloten door de vicevoor- zitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Wat betekent dit voor VisNed?

Noblesse s’oblige. Adeldom verplicht. En zo is dat. Wij weten hoe het moet. Wij moeten gids zijn in dit dossier. Dat wordt van ons verlangd, door politici en de maatschappij. Daarom moe- ten wij ons aansluiten bij goede initiatieven om illegale visserijpraktijken wereldwijd uit te ban- nen. Daarom moeten wij ons aansluiten bij initiatieven om micro plastics te verbannen, want dat bedreigt het imago van ons gezonde natuurproduct.

Daarom ook moeten we als VisNed volle vaart doorgaan met de projecten waarin we al partici- peren, zoals Fishing for Litter en de Green Deal voor afvalinzameling. We moeten naar 100% recycling van netten streven. Dat moet in vijf jaar te bereiken zijn. Het is gewoon een kwestie van ‘willen’ en ‘kleine moeite’.

We moeten de Oceanen (en in ons geval de Noordzee) superschoon houden, want wij vangen een natuurproduct dat daar in het schone water moet zwemmen en daar zijn eigen voedsel moet vinden (en geen plastic dus). We zijn al een flink stuk op weg met onze Green Dealplan- nen. VisNed gaat daar enthousiast mee door en, ondanks dat we in Europa koploper zijn waar het gaat om het opvissen en aan land brengen van afval, doen we er een schepje bovenop. Het begint met bewustwording in de sector, zodat onze visserij de schoonste, afvalvrije visserij van West-Europa wordt. Daarin hebben we nog een weg te gaan, maar het kan wel! Gewoon een kwestie van (de juiste) mentaliteit en simpelweg de goede dingen doen. Dat is dan ook het motto waar VisNed de komende periode mee op pad gaat.