Recycling als criterium bij het ontwerp van visnetten

Er is volgens de Europese Commissie en het Europees Parlement noodzaak de vervuiling in zee en op stranden door visnetten te beperken. In de Single Use Plastics richtlijn (SUP) staat dat bij het ontwerp van netten rekening gehouden moet worden met recycling, daarom moet er voor dat circulaire ontwerp een Europese norm komen. 

Al eerder schreven we over de Europese Plastic richtlijn en de plek die visnetten daarin hebben gekregen. Visnetten worden geproduceerd voor optimaal gebruik, maar er zal dus ook vooraf nagedacht moeten worden aan de verwerking ná gebruik, de 'end-of-life-cycle' van netten. 

Het is een hardnekkig misverstand dat er normen voor standaard vistuigen zouden komen. Dat is niet aan de orde.

Wel komen er aanbevelingen voor het standaardiseren van ontwerpcriteria en aanbevelingen voor het standaardiseren van het materiaal waar visnetten van gemaakt zijn. De Europese Commissie is hierover in overleg met de Europese koepels; Europêche en EAPO voor de visserij en Eurocord voor het producenten van touw- en netwerk.

Europese Normering

Het Nederlandse NEN speelt een belangrijke rol in het normeringsproces, waarbij het Europese normeringsproces een bundeling is van landelijke trajecten. De Spaanse, Franse, Belgische, Duitse, Deense en Nederlandse normalisatie organisaties zijn bijeengekomen om een Europese werkgroep van experts te vormen, waar het Nederlandse NEN het voortouw in neemt.

Voor visserijorganisaties is het zaak daarbij betrokken te zijn, want anders wordt er over je vistuigen gesproken zonder dat je erbij bent, en voor je het weet ontstaat er een ongewenste situatie met onwerkbare vereisten.

Het door NEN georganiseerde Europese proces ging vorige week via een Zoom bijeenkomst van start en zal eind 2022 tot oplevering van een norm leiden.

Meepraten in Nederland

Voor Nederland heeft NEN heeft een technisch comité van nationale experts in het leven geroepen, waar naast VisNed en Rijkswaterstaat o.a. ook Maritiem, als grote Pelagische nettenmaker en Van Beelen als producent van netwerk, zich voor hebben aangemeld.

Er is echter meer betrokkenheid vanuit de visserij nodig, het liefst vanuit de grotere visserijcoöperaties, die veel vistuigen maken.

De komende tijd willen we hier over met hen in gesprek, wat hun betrokkenheid is van groot belang voor de klant, de visser.