Minister Schouten over MSC Zoe: “Tempo moet erin blijven”

Op 16 maart heeft Minister Schouten een bezoek gebracht aan de noordelijke garnalenvissers om te spreken over de opruimactie door vissers in januari en de nasleep van de containerramp. Vissers Leo Visser (LO-8) en Robin Bouma (ZK-47) lichtten namens collega’s toe waar zij vanaf 2 januari tegenaan lopen, waaronder veel bureaucratie, verwarring over organisaties en verantwoordelijkheden en een hoop schade.

De wens voor een bezoek kwam bij Minister Schouten vandaan en werd georganiseerd door het Ministerie van LNV. De setting was informeel, waarbij uitgebreid de tijd werd genomen om stil te staan bij zowel hetgeen de afgelopen maanden gebeurd is, als de ervaringen van de aanwezigen en suggesties voor verbeterpunten.

Namens de vissers waren Robin Bouma en Leo Visser uitgenodigd. De  coördinatie en organisatie aan ‘wal’ werden vertegenwoordigd door Sarah Verroen (VisNed) en Barbara Holierhoek (Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood) en ook vanuit de Waddenvereniging en de Waddenunit waren afgevaardigden uitgenodigd.

De veelheid aan betrokken partijen maakt dat het lastig is om snel en slagvaardig op te treden. Het Ministerie van IenW is primair belast met veiligheid, het zorgdragen voor adequate berging en het beperken en voorkomen van (milieu)schade. De uitvoering van de bergingsoperatie ligt primair bij de rederij en haar verzekeraar (onder toezicht van Rijkswaterstaat).

Het Ministerie van LNV draagt, met oog op de portefeuilles visserij en natuur, primair de gevolgen van deze ramp. Vanuit die positie is toegezegd om druk op de ketel te houden en alert te zijn op kansen en deze te benutten. Lutz Jacobi (Waddenvereniging) en de visserij riepen op tot pragmatische oplossingen, bijvoorbeeld een fonds waaruit kosten gedekt kunnen worden en de inzet van vissers om de enorme hoeveelheid afval uit de containers op te vissen.

Robin Bouma overhandigde Minister Schouten een opgevist hart, afkomstig van de MSC ZOE, als bedankje voor het 'hart onder de riem'. Ook werd in de stuurhut van de ZK-47 beeldmateriaal getoond van de afgelopen weken, met toelichting van de vissers.

Met het oog op efficiënte communicatie en afstemming achter de schermen is er een werkgroep MSC ZOE opgericht, waarin Verroen, Holierhoek en Egbert van der Tuin (PO Vissersbond) deelnemen en er vindt afstemming plaats met PO Rousant. Via deze weg willen we namens de werkgroep benadrukken dat het belangrijk is om in geval van schade, de daarvoor bestemde schadeformulieren in te vullen en op te sturen naar MSCZOE@bmtglobal.com. Wanneer hier hulp bij nodig is kan men contact opnemen met het VisNed secretariaat of de eigen PO.

Vanuit VisNed is Sarah Verroen contactpersoon voor praktische vragen sverroen@visned.nl. Barbara Holierhoek is inhoudelijk aanspreekpunt voor lopende activiteiten en contact met betrokken instanties (bereikbaar op +31 6 53 52 54 53).