Fishing for Litter ten onder aan afval containerramp MSC ZOE?

Jaarlijks halen vissers 300.000 kg afval uit zee middels Fishing for Litter, een project wat al sinds 2001 loopt. Op 2 januari verloor containerschip MSC ZOE tijdens slecht weer 291 containers op de Noordzee, boven de Waddeneilanden. Uitgaand van het formaat en de inhoud van een container kan men ervan uit gaan dat er 9.000.000 kg extra afval in zee terecht is gekomen die nacht. Fishing for Litter, nu al opererend met een begrotingstekort, kan de kosten voor het afvoeren en verwerken van al dit extra afval niet dragen. Er is acuut behoefte aan meer budget, om ervoor te zorgen dat niet in het voorjaar de stekker uit het project moet.

Fishing for Litter biedt een kant-en-klare oplossing voor een probleem ontstaan door het overboord gaan van nagenoeg 300 containers. Vissers hebben de ervaring met het aan wal brengen met afval, de afvalbakken staan er, de afspraken met vuilverwerkers liggen er. De vissers komen de troep tegen in hun netten en willen het graag aan land brengen, het zou bizar zijn wanneer het onmogelijk is om het afval mee te nemen en op gepaste wijze te verwerken vanwege het feit dat er een begrotingstekort is.

VisNed acht het van groot belang dat er aanvullend budget komt voor Fishing for Litter, zodat er gebruik gemaakt kan worden van de bestaande faciliteiten. Vissers nemen belangeloos afval mee, andere partijen waaronder de overheid en de rederij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat deze milieuramp waar mogelijk beperkt blijft en zo snel mogelijk opgelost wordt – en de visserij en Fishing for Litter is onderdeel van deze oplossing.

Garnalenvissers die actief zijn in de Noordzeekustzone halen nu al enorme hoeveelheden afval uit zee. Van speelgoedauto’s tot matrassen en stukken metaal. Het levert onwerkbare en gevaarlijke situaties op, soms met (veel) schade tot gevolg. Vanuit de PO’s wordt dan ook blijvend opgeroepen om schade door MSC ZOE goed te documenteren en te melden via de beschikbaar gestelde formulieren.