Afvalmanagement aan boord en op de haven

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor afvalmanagement aan boord en op de haven, VisNed is daarom nauw betrokken bij de Greendeal Visserij en levert inhoudelijke expertise aan individuele initiatieven over afval en recycling in brede zin. Op 15 en 16 februari werd op Urk de tweede zogeheten VisHack georganiseerd, met als thema 'afvalmanagement'. Vier teams werkten twee dagen lang aan oplossingen voor afvalproblematiek aan boord en op de haven.

Hoewel er grote zorgen zijn over cruciale ontwikkelingen zoals een mogelijk pulsverbod, de aanstaande Brexit, uitrol van Wind op Zee en de aanlandplicht lopen de 'reguliere' dossiers ook door.

Een paar dagen na de Triloog over het pakket aan Technische Maatregelen verzamelde zich een groep van 30 betrokkenen op Urk om te brainstormen en in teams te werken aan vier uitdagingen, gerelateerd aan afvalmanagement aan boord en op de haven. Het was even schakelen voor de teamleden die hierbij aanwezig waren, maar er is door de deelnemers gretig gebruik gemaakt van de kennis uit- en van de praktijk.

Het winnende team mocht € 2000 in ontvangst nemen om hun idee voor dataverzameling gekoppeld aan afval-inname uit te werken. De andere teams hielden zich bezig met oplossingen voor vraagstukken aan boord, zo is er gewerkt aan stapelbare afvalbakken maar ook aan hergebruik van oud netmateriaal. 

Recycling van netmateriaal is landelijk en internationaal een groeiend thema. Nederland is hier in Europa koploper in, denk hierbij aan de aparte inzameling van pluis. Komende week zal VisNed op IFAC, een internationale conferentie voor producenten van net- en touwmateriaal presenteren op welke wijze haar leden bijdragen aan een schone zee en recyclings-initiatieven.