Beleving aanpak MSC Zoe loopt sterk uiteen

Op 10 april organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting over de afhandeling en nasleep van de containerramp met de MSC ZOE, om Kamerleden te informeren over vorderingen en aanpak. Al snel werd duidelijk dat de beleving sterk uiteen liep tussen de wijze waarop de overheid haar aanpak beschouwde en de manier waarop de visserij en natuurorganisaties de eerste week beleefd hebben. De visserij en natuurorganisaties ervoeren een gebrek aan coördinatie, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en een onbereikbare overheid. De natuurorganisaties hebben een coördinerende rol op zich genomen voor de opruimwerkzaamheden aan land, vissers hebben op eigen initiatief een opruimactie op zee georganiseerd.

 

Ondanks de verschillen in beleving was men vol lof over de wijze waarop zowel burgers, maar vooral de vissers, zich ingezet hebben om de schade te beperken. Ook werd er schande van gesproken dat de vrachtbrief nog niet openbaar is en dat vissers vanaf het eerste moment hebben aangeboden ook het bodemvuil op te vissen maar hier nog geen gebruik van is gemaakt. De Kamerleden, waaronder De Vries (VVD), Schonis (D66) en Futselaar (SP) spraken veel waardering uit voor het werk en de bereidwilligheid van de visserij in dezen en riepen op tot meer steun voor initiatieven.

VisNed, PO Vissersbond en KIMO waren aanwezig, gezamenlijk is gepleit voor een meervoudige aanpak:

  1. Veiligheid voorop, zo snel mogelijk duidelijkheid over containerlocaties en vrachtbrief
  2. Inzet op gericht vissen op bodemvuil, hier lopen gesprekken over
  3. Steun voor Fishing for Litter, om de komende jaren te voorzien in opgevist restafval
  4. Adequate en snelle tegemoetkoming en afhandeling van schadegevallen.

Voor vragen, neem contact op met Sarah Verroen (sverroen@visned.nl)