Nasleep containerramp MSC ZOE, schade en berging

Vissers zullen nog lang narigheid ondervinden van de rommel uit de verloren containers. Naar verwachting gaat materiaal wat verloren is gegaan tijdens de ramp met de MSC Zoe de sector veel schade opleveren. Dan hebben we het over inkomstenderving vanwege gesloten gebied in verband met veiligheid, maar ook over mogelijke schade door contact met (stukken van) de containers en opgevist materiaal. Het VisNed team is direct aan de slag gegaan met in kaart brengen wat de prioriteiten zijn, in afstemming met de andere twee PO's. De drijvende rommel is opgeruimd op initiatief van vissers die in het weekeinde zijn gaan vuilvissen. 

Om invulling te kunnen geven aan het initiatief van de vissers om te gaan vuilvissen in het weekeinde heeft VisNed ontheffingen aangevraagd. Er is immers sprake van een weekeindverbod in de garnalenvisserij, de zeeflap en dan is er natuurlijk het elektronisch logboek. Niets dan hulde voor de betrokken bij RVO en NVWA: er was een snelle en soepele toekenning van de ontheffing gekoppeld aan het vuilvissen en snelle afspraken over de toepassing van de regelgeving.

Eigenaren MSC ZOE aansprakelijk gesteld voor schade

Dit weekeinde werd duidelijk dat er langdurig schade zal zijn vanwege het vuil wat nog op de zeebodem ligt en het afsluiten van een groot visgebied. Vorige week al had VisNed zich laten adviseren, waarbij door de advocaat op op de juridische complexiteit van de situatie gewezen is. Toch is dit weekeinde besloten de MSC Zoë aansprakelijk te stellen.

Naar aanleiding daarvan zijn aangetekende berichten gestuurd naar de eigenaren in China, de bevrachter in Zwitserland en de Britse Verzekeraars in Luxemburg. Ook is er contact met de advocaat van het schip in Rotterdam. VisNed heeft dat mede namens NetVISwerk gedaan. De PO's die niet onder de koepel VisNed gezamenlijk de belangenbehartiging voeren, PO Vissersbond en PO Rousant, hebben een eigen traject uitgezet. Een aansprakelijkheidsstelling is een eerste juridische stap om rechten veilig te stellen. 

Vissers die schade oplopen aan hun netten wordt opgeroepen om hier melding van te maken. Eventuele schade aan netten en materiaal, die veroorzaakt wordt door contact met de containers kan gemeld worden bij de aangestelde experts vai msczoe@bmtglobal.com. Daarbij dient de exacte positie gemeld te worden waar de schade ontstaan is. Wij vragen u om het beschadigde net te bewaren en foto’s te maken van onder andere het plotterscherm waarop duidelijk is waar de schade ontstaan is. 

Schade melden betekent niet automatisch dat u de schade ook vergoed krijgt of MSC aansprakelijkheid erkent. Het melden is echter wel van belang. U dient hiervoor het formulier “report of damage” in te vullen, en ingescand naar het email adres te sturen. Na de schade melding zal er contact opgenomen worden door de expert teneinde de schade te kunnen opnemen. Wanneer u containers of andere objecten waarneemt die van de MSC ZOE afkomstig zijn of kunnen zijn, dan wordt u verzocht hiervan direct melding te maken via het genoemde email adres. 

`Het overleg over de implicaties voor Fishing for Litter en logistieke zaken gekoppeld aan de (te verwachten) toegenomen hoeveelheid afval wat de komende jaren zal worden opgevist, zal waarschijnlijk vormgegeven worden in het Green Deal Visserij voor een Schone Zee platform.

Voor inschakeling voor bergingswerkzaamheden moeten de risico's in kaart worden gebracht voor ILT

Door bergers worden vissers uitgenodigd om met hun schip te assisteren bij bergingswerkzaamheden, het gaat hierbij om een beperkt aantal schepen wat tijdens het bergen van de containers stand-by is om losgekomen materiaal op te vissen. De coordinatie hiervan loopt in overleg via PO Vissersbond. Eigenaren die hier interesse in hebben moeten zich goed laten informeren.

Van ILT hebben we bericht ontvangen dat ze de eventuele risico’s op dit moment niet kunnen overzien. De kotters zijn immers als ‘visserschip’ geclassificeerd en dat is niet automatisch hetzelfde als ‘bergingsvaartuig’. Daarom hebben ze het verzoek gedaan om een risicoanalyse uit te voeren voor deze werkzaamheden waaruit blijkt welke werkzaamheden worden verricht; op welke wijze die worden uitgevoerd; welke risico’s komen daarbij aan de orde en hoe worden die risico’s ondervangen (welke maatregelen worden getroffen). De PO's adviseren om ook goed naar de verzekeringstechnische aspecten te vragen bij uw verzekering.