Visserij voor een Schone Zee 2.0

VisNed is sinds 2014 partner in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en draagt met de andere partners bij aan het terugdringen van visserijgerelateerd afval in zee. in 2020 loopt de huidige Green Deal af. Partners bezinnen zich op een vervolg. 

De inzet die door de sector gepleegd wordt, werpt haar vruchten af Door tal van projecten, samenwerkingen en korte lijnen, zijn in de afgelopen jaren voorzieningen op de havens verbeterd, wordt er gewerkt aan verduurzaming van vistuigen en is het aantal Fishing for Litter schepen enorm uitgebreid en neemt het aandeel visserijafval in monitoringsprogramma's af. 

Samenwerking

Met oog op de Single Use Plastics (SUP) richtlijn, wordt het samenwerken op het vlak van afvalinzameling en recycling steeds belangrijker en in Green Deal verband hebben we daarin een aantal sterke actieve partners gevonden. Het voortzetten van deze samenwerking is dus absoluut wenselijk, maar daar moet een goede vorm voor gevonden worden. 

Werk in uitvoering dus. Maar tot die tijd, hoe dan ook: dikke pluim voor iedereen die bijdraagt aan een schonere zee, of het nu is door mee te doen aan Fishing for Litter (300.000 kilo afval uit zee opvissen per jaar is maatschappelijke dienst!), je troep op te ruimen na werkzaamheden, mee te doen met testen of bewust om te gaan met huisvuil. Het wordt gezien en gewaardeerd.