Significante afname visserijafval op stranden

De visserij haalt jaarlijks ruim 250.000 kilo zwerfvuil uit zee middels het project Fishing for Litter en ook werkt zij aan het verminderen van de hoeveelheid visserijafval in zee. En met succes. Het aantal stuks zwerfvuil afkomstig van visserij vertoont al jaren een significant dalende trend. Door toegenomen bewustzijn en een actieve instelling van de visser wordt de zee steeds schoner. 

VisNed is al sinds 2014 partner in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, een partnerschap waarin gezocht wordt naar oplossingen om op effectieve en werkbare manier het aandeel afval in zee terug te brengen. Elk jaar wordt er minder visserij-afval gevonden en elk jaar draagt de sector haar steentje bij om afval van anderen uit het water te halen. 

Best practices netafval

In Zweden hebben ze in opdracht van KIMO International onderzoek laten doen naar best practices ten aanzien van nettenreparaties aan boord en op de kade. In het buitenland worstelt men ook met de praktische kant van het verminderen van het aandeel visserij-gerelateerd afval. Als aan dek met slecht weer netten worden gerepareerd (sowieso geen benijdenswaardige klus), dan is het logisch dat er door golven en water losse touwtjes overboord spoelen.

Dit geldt ook voor werkzaamheden op de kade. Even een bezem over de kade heen halen na het werken kan al helpen, maar op steigers is het lastiger en aan boord zijn de omstandigheden soms zo dat de prioriteit (terecht) ligt op veiligheid en men niet met windkracht 7 waarbij het water over dek stroomt de boel met stoffer en blik te lijf gaat.

Eenieder die van achter een bureau denkt dat dat 'logisch' is, heeft waarschijnlijk nog nooit met windkracht 7 aan dek gewerkt. Dat betekent echter niet dat er niet alles aan gedaan moet worden om afval van netwerk wat in zee terecht komt tot een minimum te beperken. 

De vraag die in Zweden gesteld is, is of er ook creatieve of goede werkbare oplossingen worden toegepast in de verschillende Europese havens om het aandeel snijsels te verminderen. Voor vissers die hier meer over willen weten, zie het rapport van KIMO International.