Vuilvissen werkt, schonere stranden en dikke pluim voor visserij

Op 18 februari maakte Stichting de Noordzee de cijfers bekend van langjarig onderzoek naar zwerfvuil. Er is 20 jaar lang onderzoek gedaan naar afval op stranden en er is een significant dalende trend te zien, mede dankzij de inzet van visserij. Een dikke pluim voor onder andere de sector, die via Fishing for Litter (daarvoor project Vuilvissen), de Green Deal Visserij voor een Schone Zee én VisPluisVrij haar steentje bijdraagt aan een schonere zee.

De hoeveelheid aangespoeld afval is in 10 jaar tijd met 27% afgenomen en dat is niet niks. Die dalende trend is te danken aan een combinatie van  bewustwording, beter beleid en de inzet van vele burgers, organisaties en het bedrijfsleven om de zee en stranden op te ruimen. 

Daaraan levert Fishing for Litter een enorme bijdrage, met een jaarlijkse hoeveelheid opgevist zwerfvuil die fluctueert tussen de 250.000-550.000 kilogram. Het jaar 2019 was een recordjaar tot dusver, waarin 560.000kg afval werd aangeland en verwerkt. Het jaar 2020 is naar verwachting vergelijkbaar qua 'opbrengst' voor het project. 

Brede inzet ondernemers

Het opvissen van troep is niet de enige manier waarop de visserij zich heeft ingezet. Via de Green Deal Visserij voor een Schone Zee is de samenwerking met andere partijen sterk verbeterd, zoals de havens en afvalverwerkers, die ook hun steentje bijdragen.

Er is gewerkt aan betere faciliteiten voor afgifte van afval op havens, duidelijkere communicatie tussen partijen, mogelijkheden voor recycling en verduurzaming van visserijmaterialen. Dit alles draagt bij aan de positieve trend. 

Sinds 2014 wordt gezocht naar duurzamere alternatieven voor pluis, zoals yakleer en meer recentelijk het in zeewater afbreekbaar (bio)pluis. Deze laatste moet nog verder getest worden, maar de ontwikkelingen geven wel hoop op oplossingen.

Gedrag blijft een belangrijke factor: even de bezem over de kade halen, afval in de container gooien en oud netwerk afgeven voor recycling speelt een grote rol. Wij zijn onze leden dankbaar voor hun inzet en blij met de positieve media op dit vlak.

Project CleanUpXL

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over het Postcode Loterij project CleanUpXL. Intussen is er uitgebreid contact geweest met zowel de Waddenvereniging als Stichting De Noordzee.

VisNed vertrouwt erop dat er in gezamenlijk verband via de breedte van de Green Deal partners gekeken wordt naar mogelijkheden voor aansluiting bij het project en effectieve combinaties met al lopende initiatieven zoals Fishing for Litter en zien uit naar goede samenwerking.