'Green Deal Visserij actiever dan andere Green Deals'

Dat compliment kregen de Green Deal-partners Visserij van een ambtenaar van het ministerie van I&W tijdens de vergadering van de regiegroep vorige week donderdag. Een mooie opsteker voor VisNed als vertegenwoordiger van de sector, die duidelijk maakt dat onze inspanningen gezien en gewaardeerd worden.

 

Website over afval aanlanden in havens gelanceerd

De website www.visserijvooreenschonezee.nl werd kort gepresenteerd. Samen met een flyer die hierbij is ontwikkeld is dit bedoeld als 'routekaart' voor de visserman wanneer hij afval wil aanlanden in een (onbekende) haven. Aan de hand van foto’s en een heldere beschrijving is zo voor iedereen inzichtelijk welke voorzieningen er in welke haven zijn en waar die zich bevinden.

Of wie je moet bellen om op een verantwoorde manier je afval te laten ophalen. De uitdaging is nu om de informatie up-to-date te houden. Hiervoor hebben we ook uw hulp nodig. Wanneer u merkt dat zaken op het gebied van afvalinzameling in een van de havens is gewijzigd, geeft dit dan graag aan een van onze medewerkers door.

Fishing For Litter

Ook het project Fishing for Litter is ter sprake gekomen. Een project waar we met z’n allen trots op mogen zijn en wat een positief effect heeft op de beeldvorming van de visserijsector. VisNed onderstreepte nogmaals het belang van dit project, door erop te wijzen dat we moeten voorkomen dat microplastics in de vis terecht komen en zo de kwaliteit van onze goede vis aantast. Wat betreft de ‘big bags’ om het afval in te verzamelen is besloten een strategische voorraad aan te gaan leggen. Hierdoor kan de leveringszekerheid en de leveringstijd verbeterd worden, wat de werkbaarheid voor de visserij ten goede komt.

VisPluisVrij

Over de status van het project visPluisvrij is wat onduidelijkheid ontstaan. Verschillende werkgroepleden zijn de afgelopen tijd benaderd door ingenieursbureaus die ideeën hebben over de ontwikkeling van een alternatief voor pluis. Er is binnen de regiegroep afgestemd dat VisNed en Stichting De Noordzee in kaart gaan brengen hoe het met het onderzoek over de ontwikkeling van een alternatief voor pluis staat. Vervolgens kan worden bepaald wat de beste vervolgstappen hierin zijn.

Verroen en Middelkoop aanspreekpunt

Tijdens de vergadering vond ook de overdracht van dit dossier plaats, waarbij Sarah Verroen (sverroen@visned.nl) en Nathanaël Middelkoop (nmiddelkoop@visned.nl) het aanspreekpunt voor VisNed worden op dit onderwerp. Neem gerust contact met ons op bij vragen of opmerkingen.