Simulaties Brexit situatie worden opgestart

In de Brexit onderhandelingen draaien we vanuit VisNed actief mee in de lobby van de European Fisheries Alliance. In eigen land overleggen we met LNV over de praktische zaken rondom Brexit, zowel in het geval van een 'Deal' als in het geval van 'No Deal'. Op dat laatste hoopt niemand, maar het blijft een optie.

De politiek draait op volle toeren en dat betekent anno 2020 dat er ook veel ‘fake news' wordt verspreid over die onderhandelingen. We blijven er als EUFA kalm onder en vertrouwen op onze Brusselse bronnen. In praktische zin staat er veel op het spel. Zeker in geval van 'No Deal', of een magere deal. De toegang tot de Britse waterren, de aanvraag van een licentie en andere praktische zaken zijn niet vanzelfsprekend.

Vlagkotters

Voor Britse vlagkotters wordt de zaak nog ingewikkelder. Als er een deal komt, dan is veel geregeld en is het een kwestie van de juiste papieren invullen of gegevens aanleveren via websites. Dat is wel wat ingewikkelder dan het vroeger was en systemen tussen VK en EU zullen in januari nog niet gekoppeld zijn. Maar de z.g. ‘sanitaire keuring’ van de aangelande vis komt ook aan de orde, dat moet in een keuringstation gebeuren. Vraag is waar en wanneer en hoe en of dat bijvoorbeeld op zaterdagen kan als de vloot binnenkomt.

Oefenen

Vanuit VisNed formuleren we vragen en gaan we samen met de douane en de NVWA in overleg om een simulatie op te zetten, waar ook transporteurs en de visafslagen bij betrokken worden. Contactpersoon hiervoor is Nathanaël Middelkoop.