Eerste visserijovereenkomst tussen EU en VK een feit

Na een moeizame onderhandeling van ruim vijf maanden zijn de Europese Unie en het Verenigd Koningrijk er toch in geslaagd een visserijovereenkomst te sluiten over de vangstmogelijkheden 2021. Na bijna 40 jaar Gemeenschappelijk Visserijbeleid een historisch feit.

Deze overeenkomst sluit het allereerste jaarlijkse overleg af over vangstmogelijkheden als resultaat van de overall Brexitdeal (TCA) tussen de EU en het VK. De onderhandelingen over de visserijafspraken konden pas in januari dit jaar beginnen omdat de overall TCA pas net voor kerst gesloten werd.

Het akkoord over het beheer van belangrijke gedeelde bestanden stelt de visrechten voor dit jaar van de EU- als de Britse vloten in zowel de EU- als de Britse wateren vast. Hierbij gaat het om de TAC’s van maar liefst 75 gedeelde visbestanden in de Noordzee en in de Westelijke wateren.

De ondertekening van de overeenkomst zorgt er voor dat de voorlopig vastgestelde TAC’s,  die tot 31 juli lopen, omgezet worden in definitieve quota voor de rest van het jaar. RVO zal er voor zorgen dat alle contingenthouders ruim op tijd nieuwe documenten krijgen toegestuurd met daarop aangegeven de definitieve hoeveelheden.

Ruilen

Belangrijk onderdeel van het overleg tussen EU en VK waren de ruilmogelijkheden tussen de EU lidstaten en het VK. Uiteindelijk zal een speciale commissie van EU en VK hierover adviseren maar voor dit jaar gaat een tijdelijke regeling gelden die de mogelijkheid biedt om quota tussen lidstaten en het VK uit te wisselen.

Uit de terugkoppeling van de Europese Commissie hebben we begrepen dat vanuit de EU zo dicht mogelijk bij het bekende systeem aangesloten wordt; op PO-niveau maken een PO uit het VK en een PO uit één van de EU-lidstaten een deal en deze wordt door de overheden dan geaccordeerd en uitgevoerd. Wij verwachten dat het een kwestie van weken is dat deze regeling toegepast kan worden.  

Zeebaars

De partijen zijn het eens geworden over een andere bijvangstregeling voor zeebaars. Tot nu toe was dit 520 kg per 2 maanden, dit wordt gewijzigd in 380 kg per maand waarbij het percentage zeebaars per reis niet boven de 5 % mag uitkomen. Het is nog niet bekend per welke maand de nieuwe regeling ingaat, waarschijnlijk 1 juli of 1 augustus.

Non-quota soorten

In de visserijparagraaf van de Brexitdeal (TCA) is ook opgenomen dat er beheer op ongequoteerde soorten moet komen. Voor limitering in hoeveelheden wordt gekeken naar de periode 2012-2016. Beide partijen hebben nu totale hoeveelheden vastgelegd voor de beide vloten in elkaars wateren.

EU-vissers mogen in VK wateren 42.028 ton vangen en VK-schepen in EU wateren: 12.365 ton. Voor dit jaar is afgesproken dat alleen de aanvoer van vissers gemonitord wordt en geen verdere invulling van maatregelen of toezicht.

Het is ook nog niet duidelijk welke soorten hieronder vallen.  VisNed heeft inmiddels aandacht gevraagd naar de status van schar. Valt deze wel of niet onder deze regeling nu dat inmiddels een ongequoteerde soort is? In de referentieperiode 2012 – 2016 was schar nog een TAC-soort.

Specialised Committee on Fisheries (SCF)

In de TCA is vastgelegd dat de EU en het VK een speciale visserijcommissie gaan vormen waarin gedetailleerd gesproken wordt over een reeks van onderwerpen. Hierbij wordt o.a. genoemd: technische maatregelen, internationale ruilen, haaien en roggen, non-TAC-soorten, zeebaars, verboden soorten, flexibiliteit tussen gebieden, discards en TAC-kortingen i.v.m. aanlandplicht etc.

Deze commissie moet op korte termijn gevormd worden waarbij VisNed wil bezien welke rol qua consultatie de Europese aanvoersector hierin kan krijgen.

Afspraken volgend jaar

Partijen zijn overeengekomen dat zodra de ICES-adviezen voor 2022 bekend zijn, de onderhandelingen over een overeenkomst voor volgend jaar zullen beginnen. Er wordt naar gestreefd om deze uiterlijk 10 december as. af te ronden.