Opnieuw wijziging Technische Maatregelen in Britse wateren

Vorige week is er van de Engelse MMO bericht gekomen dat vanaf 5 september in het Britse deel van het Engels Kanaal en van de Keltische Zee een aantal nieuwe technische maatregelen van kracht zijn geworden. Deze zijn van belang voor onze Flyshooters die in deze gebieden vissen.

Na eerder dit jaar een wijziging van de maaswijdte-bepalingen op de Noordzee voor de Noorse kreeft visserij, voor de TR-vloot in IVb en aanpassingen Technische maatregelen voor de boomkorvloot om de uitzondering aanlandplicht ondermaatse schol te behouden, nu een aanpassing in de gebieden VIIe, VIIh en VIIf.

De nieuwe maatregelen luiden:

  • Twijndikte; enkel maximaal 6 mm, dubbel: max. 2 x 4 mm
  • Het gebruik van een overkuil is verboden.
  • Minimum maaswijdte in VIIe wordt 100 mm met ten oosten van 5° W.L geen paneel verplicht.
  • Minimum maaswijdte in VIIe ten westen van en VIIh 100 mm met verplicht gebruik paneel vierkante mazen van 100 mm.
  • Het paneel vierkante mazen moet tenminste 3 meter lang zijn en mag uiterlijk 9 meter vanaf de pooklijn beginnen.

In de Keltische zee is ook een Protection zone gedefinieerd. Deze bevindt zich in ICES gebieden VIIf, VIIg en het gedeelte van VIIh en VIIj ten noorden van 49°30' N.

In deze zone geldt een minimum maaswijdte van 110 mm en verplichting gebruik paneel vierkante mazen van 120 mm.

De Engelsen laten op deze manier merken dat ze baas zijn in eigen wateren, met strengere regels dan de EU en totaal geen overgangsperiode om je vistuig op de nieuwe situatie aan te passen.

Indien er vragen zijn over deze Technische maatregelen of in algemene zin kan contact opgenomen worden met Geert Meun; gmeun@visned.nl