Technische Maatregelen in Engelse wateren

De voorgaande weken zijn er diverse vragen geweest over afwijkende Technische maatregelen in Engelse wateren. In sommige gevallen wordt afgeweken van de EU-bepalingen, wat voor verwarring zorgt. Voor de leden die in wateren van het Verenigd Koninkrijk (VK) vissen geldt de oproep om alert te blijven en bij twijfel navraag te doen om zo problemen te voorkomen.

Dat het er na Brexit voor de visserman niet makkelijker op zou worden was wel te voorzien. Het VK heeft voortdurend aangegevan dat zij na bijna 40 jaar gemeenschappelijk visserijbeleid nu een independent coastal state (onafhankelijke kuststaat) zijn en dat zij zelf bepalen wie en op welke manier er mogen vissen in de eigen wateren. Er is sinds 1 januari geen sprake meer van homogene EU-wateren met dezelfde regels en bepalingen voor elke visser.

Dankzij de Brexitdeal is de toegang geregeld, maar het VK heeft in het kader van Technische Maatregelen wel bepalingen afgekondigd die afwijkend zijn van EU-regels. Deze zijn echter in Britse wateren ook van toepassing verklaard voor Europese vissers.

Hieronder een opsomming van geconstateerde verschillen, met het verzoek om hier goede nota van te nemen.

LET OP: dit zijn de bepalingen in Engelse wateren. In EU-wateren zijn de bepalingen ongewijzigd.

Boomkor op Noordzee

Maaswijdte-bepalingen.

  • IVc en IVb ten zuiden van 55º NB: 80 mm kuilen en paneel grote mazen achter bovenpees van tenminste 180 mm.
  • IVb tussen 55º en 56º NB: 100 mm kuilen en paneel grote mazen achter bovenpees van tenminste 180 mm.
  • IVb en IVa ten noorden van 56º NB: 120 mm kuilen en paneel grote mazen achter bovenpees van tenminste 180 mm.

Algemeen: Pulsvisserij is met ingang van 1 januari jl. verboden is in Britse wateren.

Gesleept vistuig met uitzondering van boomkor op Noordzee

  • IVc – bodemsoorten, roggen en non-TAC-soorten: 80 mm kuilen en paneel vierkante mazen van 90 mm en paneel grote mazen achter bovenpees van 140 mm.
  • IVb – tong en schol en non-TAC-soorten: 100 mm kuilen en paneel vierkante mazen van 90 mm.
  • IVc en IVb – Noorse kreeft: maaswijdte kuil 80 mm en paneel vierkante mazen van 120 mm.
  • Bij meer dan 20% kabeljauw, schelvis en koolvis moet altijd tenminste 120 mm kuilen gebruikt worden.

Gesleept vistuig in Engels Kanaal

  • VIId en VIIe – wijting, makreel en non-TAC-soorten: 80 mm kuil.
  • VIIe ten westen van 05º WL en VIIh: alle tuigen: 100 mm kuil.
  • VIIf en VIIg: indien minder dan 20 % schelvis; alle tuigen; 100 mm kuil.

Indien er vragen zijn kan contact opgenomen worden met Geert Meun via gmeun@visned.nl.