Brexit: Cruciale onderhandelingen over visserij gaan beginnen

De kogel is door de kerk: Het Britse Parlement heeft de Brexit wet goedgekeurd. Dat betekent dat per 1 februari 2020 het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU. Dan begint een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. De onderhandelingen over de nieuwe verhoudingen tussen VK en EU beginnen naar verwachting medio maart. Visserij is een belangrijk punt waarover snel afspraken gemaakt moeten worden. Als voorbereiding heeft de European Fisheries Alliance (EUFA) een standpunt notitie gemaakt om te bevestigen dat de EU koers houdt in de onderhandelingen. 

De kernboodschap van de EUFA standpuntnotitie, die u HIER kunt lezen, is:

De EU en het VK hebben nu, in deze onderhandelingen, de kans om hun gedeelde politieke doelen uit de eerste fase van de Brexit onderhandelingen in concrete lange termijn afspraken vast te leggen. 
 
Waar het visbestanden, vissers, vloten en visserijgemeenschappen betreft, is EUFA (waar VisNed een actief lid van is)  van mening dat de toekomstige verhouding tussen de EU en het VK op vier punten haar fundament kent: 

  • De afspraken moeten onderdeel zijn van het brede EU-VK handelsakkoord, waarin de economische verhoudingen voor de toekomst worden vastgelegd. Om een gelijk speelveld in de visserij te waarborgen moet de EU blijven eisen dat toegang tot de viswateren en de bestanden een voorwaarde is voor de (brede) toegang van het VK tot de EU Gemeenschappelijke Markt. 

In het akkoord moeten:

  • De huidige verdeling van visrechten en quota in steen worden gebeiteld: de overeengekomen verdeling zijn een getrouwe afspiegeling van de historische werkelijkheid. Ze hebben de afgelopen 40 jaar bijgedragen aan het verbeteren van de visbestanden en zijn voordelig geweest voor zowel de vloten van het VK als van de EU. Geen enkel negatief aspect van dit systeem komt vanuit het Europese GVB, in tegenstelling tot wat het VK beweert. In tegendeel, de negatieve gevolgen waar de Britten onvrede over hebben zijn enkel en alleen het gevolg van (falend) intern Brits beleid. 
  • Ongewijzigde toegang tot de wederzijdse wateren: vis kent geen grenzen. De EUFA is er van overtuigd dat kunstmatige potloodstreepjes op zeekaarten niet van invloed mogen zijn op het duurzaam beheer van de zee├źn die we eeuwen met alle kustlanden gedeeld hebben. Kunstmatige grenzen zullen schadelijk blijken voor het gezamenlijke doel van duurzaam economisch en ecologisch visserijbeheer in het belang van de bestanden, vloten en visserijgemeenschappen.
  • Voortzetting van duurzaam visserijbeheer van gedeelde visbestanden: de EU en het VK moeten gezamenlijk een gelijk speelveld nastreven op het gebied van visserijbeheer. Ze moeten zich samen richten op gelijke doelstellingen, transparante wetenschappelijke onderbouwing en gelijkwaardige controle en handhaving. Dit alles om het gezonde en duurzame beheer van de afgelopen decennia vast te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

Samenvattend: Er is een totaalvisie nodig die haar basis vindt in wederkerigheid. Brexit is niet het einde van een 40-jarige, maar het begin van een hele nieuwe vorm van duurzame samenwerking.