Brexit: Nieuwe Britse regering slaat harde toon over visserij aan

Afgelopen week is de Britse politicus Boris Johnson aangetreden als nieuwe premier van het, zoals hij zelf zegt: “our Great United Kingdom”. In de grote herschikking van de regering kwam de eerder dit jaar afgetreden Brexiteer George Eustice terug als de onderminister van Visserij. Afgelopen donderdag was Johnsons eerste optreden in het Britse parlement. Als het aan de regering van Johnson ligt is er ook een vertrek op basis van ‘no deal’ mogelijk op 31 oktober. Meteen ging het ook over visserij en werd een harde toon aangeslagen.

Op een vraag van een parlementariër of het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 oktober (de Brexit datum) ook uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zou treden om de ecologische, economische en sociale ramp, die het GVB volgens hem veroorzaakt had, terug te draaien en weer een ‘gewone’ maritieme natie te worden, antwoordde de premier dat de fout van de zeventiger jaren, toen de visserij werd weg geruild tegen andere belangen niet herhaald zou worden en dat het VK de volledige controle zou terug nemen over de wateren en alles wat daarin gevangen kan worden.

Onrustig najaar

Zowel de vraag als het antwoord tonen aan dat visserij een enorme symboolwaarde heeft in het VK. De Brexit datum van 31 oktober ligt aan het begin van de serie najaars-onderhandelingen over de visserij in 2020. Onderhandelingen binnen de EU, maar ook met derde landen als Noorwegen.

Of er onderhandeld wordt over visserij in 2020 in het kader van een ordentelijke transitieperiode of een harde Brexit breuk maakt een enorm verschil. Dat het een onrustig najaar wordt kan nu al geconstateerd worden. EU onderhandelaar Michel Barnier reageerde onderkoeld op de Londense retoriek en riep op tot kalmte, vasthouden aan principes en bewaren van de solidariteit en eenheid binnen de EU 27. 

Voorbereid op alle scenario’s

Nu er weer een Britse regering is die met Brexit aan de slag gaat, blijft het onderwerp prominent op de VisNed agenda. De overleggen met onze EU collega’s van de European Fisheries Alliance (EUFA) zijn weer opgestart. Er zijn gesprekken met hoge EU officials gepland, want de heldere visserijpositie in de onderhandelingen tot nu toe moet vastgehouden worden.

De Europese Commissie, en ook ons eigen Ministerie van LNV en de RVO zijn overigens volledig voorbereid op alle scenario’s, inclusief een visverbod in Brits water. In de maand september zal duidelijk worden welk van de scenario’s (Brexit met of Brexit zonder deal) realistisch wordt en waar we ons in praktische zin op moeten voorbereiden. Dat ons alertheidsniveau ‘heel hoog’ is behoeft geen toelichting.