Na ruim vier maanden lockdown weer terug in Brussel

Vanwege COVID-19 ging halverwege maart het Europese Parlement op slot en veel seminars en bijeenkomsten werden afgelast, terwijl juist de ingrijpende Green Deal was afgekondigd en de Brexit onderhandelingen voor visserij heel erg spannend werden. Vorige week konden we weer naar Brussel om heel voorzichtig de draad op te pakken. Zo kon er gesproken worden over een aantal actuele onderwerpen, waaronder natuurlijk Brexit.

Videooverleggen is efficiënt maar voor goede belangenbehartiging is het nodig om mensen regelmatig en in persoon te ontmoeten.  

Single Use Plastic

Plastics zijn een 'hot-topic' in de beleidsontwikkeling, en regels over recycling van netwerk, inzameling en Fishing for Litter zijn volop in ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan normering van inzameling en reclycling en er wordt gesproken over het uitbannen van pluis.

Dit gebeurt al jaren, maar met de Single Use Plastics Richtlijn worden de gesprekken serieuzer, want er is volop aandacht voor zwerfvuil op zee.

Nu is het moment om inspraak te leveren op beslissingen hieromtrent en VisNed doet dit dan ook actief namens haar leden. Achteraf verontwaardigd doen, terwijl inspraaktermijnen gepasseerd zijn heeft weinig zin.

Controleverordening en EMVAF

In de Europese Raad en in het Europese Parlement wordt volop gewerkt aan de nieuwe controleverordening en er wordt onderhandeld over het nieuwe Europese visserijfonds EMVAF. Bij de controleverordening ligt veel nadruk op toezicht op de naleving van de Aanlandplicht.

In de onderhandelingen over EMVAF is er veel aandacht voor het verminderen van de vlootcapaciteit. Daarom willen veel partijen de subsidiemogelijkheden beperken, zeker waar het om vernieuwingen of verbeteringen van of aan schepen gaat. Dat zou geen invloed moeten kunnen hebben op innovatieplannen, maar daar zijn wij niet gerust op.

EU Green Deal

Naast plannen voor 30% beschermde gebieden behelst de EU Green Deal ook een z.g. “Farm to Fork Strategie”. Voor visserij wordt in dit verband over een door de EU gedefinieerd duurzaamheidslabel gesproken.

VisNed vreest dat dit, gezien de ervaringen uit het verleden, zal leiden tot meer beperkingen en papieren rompslomp, met de daarbij behorende kosten. Bovendien is het merendeel van de Nederlandse vloot al MSC gecertificeerd dus toegevoegde waarde is nihil.

Brexit

Het schiet niet op met Brexit. Na elke ronde van onderhandelingen komen de partijen aangaande visserij geen millimeter dichter bij elkaar, terwijl 31 december wel dichterbij komt. De Britten lijken de hoofdprijs te willen binnenhalen en de EU is volledig overtuigd van de onredelijkheid van de Britse eisen.

Deze patstelling kan in de laatste weken van dit jaar onder hoge druk tot een soort achtbaan van besluitvorming leiden, waarbij in die drukte de visserij onder de voet gelopen kan worden. Een grote zorg, die we gelukkig met velen delen.