EU leverde Britse visserij meer dan miljard Euro op

De Brexit onderhandelingen gaan stroef, maar achter de schermen wordt volop onderhandeld. Vanuit de European Fisheries Alliance (EUFA) wordt elke week informatie naar de onderhandelaars aangedragen. Doel is en blijft om de bestaande situatie van toegang, quotumverdeling en markttoegang te behouden. Dat is voor het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) een win-win situatie, elke andere variant kent verliezers, zo niet aan beide kanten.

Naast het borgen van waakzaamheid in het onderhandelingsproces, is de aandacht van EUFA vooral gericht op het informeren van politici en journalisten. Nu de onderhandelingen in een eindspel komen, mag visserij op geen enkele manier wisselgeld worden.

De Britten spelen het keihard en zijn er van overtuigd dat ze op visserij een enorme buit gaan binnen halen. Ze roepen in de publiciteit dat ze door hun EU lidmaatschap zijn begrensd en benadeeld, maar onderzoek door EUFA heeft aangetoond dat het EU lidmaatschap de Britten de afgelopen tien jaar meer dan €1 miljard heeft opgeleverd. 

Het afwijken van de huidige afspraken met het VK zou ten koste gaan van heel veel vissers, hun families en visserijgemeenschappen in de Noordzeelanden en moet voorkomen worden.

Er is echter een hoge tijdsdruk, want als er half november een deal ligt, dan moeten de ministers daar nog mee instemmen evenals het Europese Parlement. De hoge druk kan ertoe leiden dat er fouten gemaakt worden en dat moet voorkomen worden.

In afwachting op de uitkomst van de onderhandelingen zijn er praktische zaken te regelen. Het vissen in wateren van niet-EU landen vergt ander papierwerk dan vissen in EU wateren. Dat weten we van de Noorse zone, zo zal het straks ook in Britse wateren zijn.

Er kan echter nog niets geregeld worden, omdat er eerst een verdrag moet liggen. De EU en de RVO hebben alles in de steigers staan om benodigde licenties snel te regelen zodra er informatie bekend is, zodat er zo min mogelijk verstoring plaats vindt aan het begin van 2021. 

Wel of geen harde Brexit; er verandert sowieso het nodige voor vlagkotters en hun bemanningen en voor visafslagen waar vlagkotters aanlanden. Over wat nu bekend is wordt op vrijdag 13 november as. in de visafslag Urk een bijeenkomst gehouden met visafslagen, vlagkotters en de NVWA om hierover informatie te delen.

Economische link

Britse vaartuigen moeten al vele jaren een economische link aantonen met het VK. Dit kan door in het VK de vangst aan land te brengen, te varen met Brits ingezetenen of de aanschaf van goederen via het VK te laten lopen. De vlagkotters vullen dit overwegend in door quota ter beschikking te stellen aan het Engelse ministerie die deze quota herverdeelt over de eigen kustvissers.

In de Fisheries Bill (Engelse visserijwet) die nu behandeld wordt in het parlement worden de criteria voor vlagkotters aangescherpt. De voorwaarden worden ongeveer met 50% verzwaard, ook wil de overheid het bemanningscriterium laten vervallen. Ook hier telt blijkbaar "Great Britain first", en dat is voor de onderlinge verhoudingen geen goed teken.