EU presenteert nieuw Brexit voorstel, onderhandelingen opgeschort

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) over een handelsverdrag liggen stil. Om de voortgang van het proces niet onnodig verder te vertragen heeft de EU een voorstel voor het nieuwe handelsverdrag gedaan. Een document van 119 pagina’s waarin 6 pagina’s gedetailleerde tekst over visserij gaan. Afgelopen week vergaderde de European Fisheries Alliance (EUFA)onder leiding van Gerard van Balsfoort daarover via video. 

De onderhandelingen liggen stil vanwege de COVID-19 (Corona) virus maatregelen, en onderhandelen via een video verbinding bleek geen optie. Dit betekent dat de tijdsdruk op het proces hoger wordt, maar het VK houdt vast aan de datum van 1 januari 2021 voor effectieve afspraken.

Of dat lukt wordt per week twijfelachtiger, mede gezien de kloof tussen de posities van de EU en het VK. De EU staat vierkant achter haar visserij, zo blijkt ook uit dit nieuwe voorstel. 

Geen onnodige veranderingen

De tekst heeft als hoofdlijn: ‘vasthouden aan de bestaande situatie’. Dat is belangrijk, omdat uit het VK nog steeds heel sterke geluiden komen dat men niets te maken wil hebben met historische vispatronen. Het VK wil soeverein (eenzijdig) de toegang tot hun water regelen en wil vangstrechten baseren op het gebied waarin de vis gevangen wordt. Daarin staan de EU en het VK lijnrecht tegenover elkaar en hoe dat uiteindelijk afloopt weten we pas als er een akkoord ligt. In dit soort onderhandelingen is het pas gedaan als er een handtekening staat. 

Oppassen voor addertjes onder het gras

Risico's in dit soort processen zitten altijd in de ‘kleine lettertjes’, formuleringen zijn dus erg belangrijk, ook hier. We zijn scherp op bijvoorbeeld de definities van begrippen als MSY, Aanlandplicht en Discards. Tegelijk is het motto van de EU “vasthouden aan de bestaande situatie” en dat geldt dan ook nadrukkelijk voor deze belangrijke beleidsdefinities.

EUFA alert

De European Fisheries Alliance zit er in deze fase van de onderhandelingen bovenop, ondanks dat er voorlopig even niet face-to-face onderhandeld wordt. Ontwikkelingen gaan in de coulissen achter de schermen altijd door. Dat we niet fysiek in Brussel kunnen zijn is een nadeel, maar de oplettendheid vanuit alle acht EUFA-leden is daar niet minder om.