Mogelijkheden tot brede toepassing besteding Brexit gelden

Afgelopen week was er weer sectorbreed overleg over de besteding van de Brexit gelden (Brexit Adjustment Reserve, BAR). De inmiddels goedgekeurde Brexit regelingen van Frankrijk werden toen ook besproken. Er zijn een aantal regelingen in de maak. De Franse regelingen zijn specifiek gebaseerd op de situatie rond de sluiting van de Britse 6-12 mijl situatie en dus niet zomaar te kopiƫren, maar ze bieden wel veel aanknopingspunten.

Er wordt intensief  nagedacht over, en gewerkt aan een aantal soorten regelingen. Het gaat hierbij om sanering, tijdelijke stilligregelingen en compensatie van directe schade vanwege onmogelijkheid tot toegang tot het Britse water en compensatie van de gevolgen van veranderingen in technische maatregelen.

Er wordt de komende periode gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot verschillende vlootsegmenten die geraakt worden door Brexit. De Pelagische vriestrawlers, de fly-shooters, de puls- en boomkorschepen en de kreeftjesvissers.

Voor elk van deze segmenten wordt cijfermateriaal verzameld om in te passen in rekenmodellen, die moeten uitwijzen of een regeling mogelijk is of niet.

Het doel van al deze beschouwingen is om zoveel mogelijk van het beschikbare budget direct toe te delen aan de vloot. Wordt vervolgd.