Schotse multimiljonairs azen op quotum

De Britse visserij zwelgt in haar gevoel van onrecht, maar de realiteit is dat zij in 1983 maar liefst 26% meer quotum toebedeeld kreeg dan waar ze volgens de verdeelsleutel van destijds recht op had. De Europese visserijorganisaties vinden dat ze dat voordeel eerst moeten inleveren, voordat over een nieuwe verdeelsleutel gesproken kan worden. Als ze dat niet willen, dan moeten ze de huidige verdeling accepteren. Maar de Britten spelen hard spel en visserij dreigt dan toch wisselgeld te worden.

Deze week zijn er over visserij weer intensieve gesprekken gevoerd tussen de teams van de onderhandelaars Barnier (EU) en Frost (VK) en staat de Brexit op de agenda van de Europese top van regeringsleiders die deze dagen plaatsvindt. De onderhandelingen naderen de eindfase en dan is er een gevaar van last minute deals, die voor de één voordelig uit kunnen pakken en voor de ander rampzalig. 

You can't have your cake and eat it too

De Britten hebben een mooie uitdrukking voor dit soort situaties: 'je kunt de cake niet tegelijk bewaren en opeten'. De Britten willen het beste van twee werelden, maar ze moeten zich realiseren dat ze afhankelijk zijn van de Europese markt om hun vis te verkopen. Ook moeten ze zich realiseren dat ze eigenlijk meer hebben gekregen dan ze verdienen, 26% extra quotum. 

Vrije toegang tot elkaars wateren en een voortzetting van de goede quotumverdeling zou een evenwichtige uitkomst van onderhandelingen zijn, ook voor de Britten. Het heeft dan ook geen pas om op basis van onterechte claims van achtergesteldheid onderhandelingen te traineren.

Greenpeace voor de kar gespannen

Ondertussen lobbyen NGO’s voor een supergroen Engels visserijbeleid na de Brexit. Ze zien hun kans schoon om voor de EU uit te lopen qua natuurbeleid; deze week nog viel Greenpeace een vriestrawler van Nederlandse eigenaren aan, terwijl ze zwijgen over de grote(re) trawlers van de eigenaren in Schotland en op de Shetlands.

De actie tegen de Nederlandse trawler komt ten gunste van de schepen van Schotse multimiljonairs, die likkebaardend hun kans afwachten om de Brexitbonus van (hopelijk) extra quotum te incasseren. Quotum wat toebehoort aan vissers uit Denemarken, Zweden, Ierland en Nederland.

Zo laat Greenpeace zich op goedkope wijze voor de kar van de Brexiteers spannen, en dat deze acties uitgevoerd worden met een schip dat onder Nederlandse vlag vaart, maakt deze hypocriete acties alleen maar schaamtelozer.

Update standpunt EU

De laatste informatie uit de Europese top is dat de Europese Unie bij het eerder gestelde mandaat blijft en aan het VK de dringende oproep doet haar positie op te schuiven richting EU. Het samenwerkingsverband van Visserij industrieën binnen EUFA heeft haar waardering hiervoor inmiddels uitgesproken.